At, avrat, silah ve tecavüz yasası…

At, avrat, silah. Günümüzde daha çok dinci çetelerin ürettiği yeni versiyonlarla karşımızda olan ve bir zamanlar solun marşlarının da içine sirayet eden, bu erkek egemen kombinasyon, esas olarak militarizmin toplumun kılcal damarlarına kadar nasıl sirayet ettiğini aleni göstergesidir. Tamamı “erkeğin” denetiminde ve mülkiyetinde olması gereken ya da şart koşan bu üçleme, esas olarak erkek egemenliğin tüm veçhelerini gösteren sembolik bir dizilimidir. 

At dediğimiz şey savaşın taşıyıcılığını yapan araçları ve araçsallıklarını sembolize etmektedir. Daha çok insan öldürebilsin diye içindekilerini koruyacak bir katmanla üretilen zırhlı araçlardan, bunun taşıyıcılığını yapan ideolojilere kadar uzayıp giden bir seçkidir bu. 

Avrat yani “erkeğin mülkiyetindeki kadın/cins”, bir cins üzerinden elde edilen çok katmanlı haz, yeniden üretim, diğer toplumsal hizmetlerin bedelsiz yaptırılması gibi uzun bir seçkiyi o da taşımaktadır. 

Silah ise basit bir bıçaktan, günümüzde üretilen sofistike öldürme, işgal, imha stratejilerine kadar uzanan bir seçkidir. Bütün bunların merkezinde ise eril ideoloji olan militarizm yer almaktadır. Militarizm, bir anlamda belli bir yapıya kavuşan Batı tipi ordulaşmanın yanında, en tipik ve belirgin haliyle emperyalist amaçların hizmetine alınan ve savaş ideolojisine dönüştürülen dini ideolojilerde kristalleşir. Bunun en tipik biçimlerinden biri Türkiye’de yerini almaktadır.

Türkiye’de hep etkili olan Türk – İslam sentezi, kurulan yeraltı şiddet koalisyonunun dini görünümlü ırkçı ideolojisi, daha açık biçimiyle yerini almış bulunmaktadır. Bu nedenle bu cepheye dahil olup, “kafir" olarak işaret ettikleri muhaliflerin canlarına, mallarına el koymak için hazırda bekleyen güruh giderek kalabalıklaşıyor. Tiran için savaş, kitlelerin dikkatini başka yöne çevirecek, bu arada her türlü hak talebini “düşmanla savaş” adı altında bertaraf edecek “Allah’ın lütfu“ bir “gereklilik”tir. Küçük yaşlardaki erkek ve kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı haberlerinin tam bu dönemde artması bu ideolojinin yerleştiğinin açık göstergesi. Çünkü Savaş ideolojisi, eril hedonist(hazcı) bir niteliği içkin olarak taşımaktadır. Bu nedenle savaş ideolojisi/militarizm, en büyük ganimet olarak her zaman kadınlara işaret eder. İşte Türkiye’ye yerleştirilen bu ideolojinin son aşamasında, cinsel şiddete maruz kalan ve genellikle çocuk yaşta olan mağdurları tecavüzcülerle evlendirerek bu ganimet konumuna yasal bir kılıf uydurulmaya çalışıldı. Çünkü, güç kimde ise yani silah ve at kimde ise avrat onundur prensibi ile hareket eden bir ideolojidir. Ve bu ideoloji dini kılıfla tüm erkekleri yandaş hale getirmeye çalışmaktadır. 

Yasayı hazırlayan AKP milletvekili Ali İnci’nin(1) kardeşi Yusuf İnci’nin 14 yaşındaki bir çocuğa (bu ancak bilinebilen kısmı, bundan fazlası olduğu kesin) defalarca saldıran bir tecavüzcü olması şaşırtmıyor. Bu kişi hala milletvekili ve toplum içine çıkma yüzü dahi olmaması gerekirken cürete bakin ki bir tecavüz yasası hazırlıyor. Bu cephede bu kişilere yönelik herhangi bir tepki olmadığını biliyoruz. Kardeşinin haltının bilinmediğine kimseyi inandıramazlar elbette. Ama buna gerek de yok zaten… Eminin bu cenahta daha çok hikaye vardır. Bunun kanıtı, 50’ye yakın öğrencinin (bilinebilenler yine) yurtlarında cinsel tacize uğradığı Ensar Vakfı. Nasıl korunduğunu ve kamu kaynaklarının bu tecavüz yuvasına nasıl aktarıldığını, ve hala yüzlerce çocuğun burada nasıl tecavüzcülerin eline bırakıldığından bunu rahatlıkla çıkarabiliriz. 

Milliyetçi muhafazakar yerlerin ve partinin “milletvekili”, devletin tecavüzden korumakla mükellef olduğu çocukları, tecavüzcüsüne vermek için yasa hazırlıyor olması. Tam da bu yüzden IŞİD’in köle pazarında kadınları satmasına dair korkunç bir hoşgörü hakim. Tam da bu yüzden, 21.da üstelik kendilerini “İslam Devleti” olarak tanımlayarak kadın pazarlayan bu şiddet çetesine karşı İslam dünyasından tek bir ses çıkmaz. Camiye ayakkabı ile girmek daha büyük bir suç yani. Amiyane tabirle “pezevenklik’ de bir “kutsal eylem” olarak yerini bulmuş durumda. Her iki durumda da dayanak, kadınları, çocukları birer ganimet olarak kullanan zihniyet ve bunun İslam dini içine yedirilmiş korsan altyapısı.  

Bu altyapıyla yetişmiş, son anda bunu yasaya ekleyen bir Adalet Bakanı. Ne ironi ama? Vatandaşların adaletini korumaya yemin etmiş bir bakan. Kendi milletvekilinin tecavüzcü kardeşi gibi suçluları “AK”lamak için milyonlarca çocuğu bu tecavüzcülere peşkeş çekiyor. Şaşırtıcı değil, çünkü bunu kendilerine hak görüyorlar. Bakin İslam coğrafyasına neden kadınların çoğunluğu rehine durumunda? Çünkü bu istismarcı erkek egemen zihniyete uygun olarak yorumlanan bir din var karşımızda. Gonca Kuriş gibi kadınlar bu yüzden öldürülür.

Geçenlerde şu anda adını hatırlayamadığım bir Arap kadını, İslam dinine eklenen bu sahte hadis ve diğer yorumlara değinen bir yazısını okumuştum. Örneğin Müslümanların peygamberinin küçük yastaki bir kadınla evliliği olduğunu güya Ayşe’ye dayandırarak bu eril güruh tarafından eklendiğini ve bu gibi eklemelerle kendi taciz ve tecavüzlerini dine dayandırarak ‘meşru’ kılmaya çalıştıklarının altını çizmekteydi. Evet sanırım artık dinin bu biçimine doğru ağırlıklı bir bakış geliştirmek gerekiyor. Bu dinin, savaş ve eril suçlara payanda yapılmasına itirazın yükseltilmesi gerekiyor. Eğer Müslümanlar, erkek çocuklarının kör savaşlarda kurban olmasını ve kız çocuklarının bu salyalı güruha peşkeş çekilmesini istemiyorlarsa, bu konuda seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Referans olarak temel metinleri olan Kuran’ı artık herkes okuyabiliyor, aracısız. Onun dışında oluşturan ve bu eril hedonist sapkınlığa payanda edilen külliyat çöpe atıldığında ancak İslam sadece bir din olabilir ve Müslümanlar demokrasi kültürüne uygun, insan gibi yasayabilme şansına kavuşulabilir. Yoksa daha çok çocuğa tecavüz edecek ve daha çok insanı kendi çıkar savaşlarında boğazlatacaklardır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın…

 (1) Bak. 22 Kasım tarihli haberler. 

– http://haber.sol.org.tr/toplum/cinsel-istismar-duzenlemesini-hazirlayan-akpli-ile-tecavuz-zanlisinin-kardesi-birlikte

– http://www.birgun.net/haber-detay/akp-li-eski-vekilin-kardesinin-tecavuzune-ugrayan-cocuklarin-ifadelerine-birgun-ulasti-136678.html

Yazarın diğer yazıları