Avrupa’da HDK ve hayır mücadelesi

7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP Avrupa alanında iyi kitle çalışması yapmıştı. Göçmen kitlenin demokratik özlemlerinin de toplandığı parti olarak 2. olmuştu. 

Şimdi HDK-Avrupa olarak örgütleniyor. Önemli politik sınavlardan birini Erdoğan faşizmine anayasal kılıf uydurma oyununu referandumda bozmaya çalışarak verecek.

Erdoğan’ın OHAL’i Avrupa’da yok. Dolayısıyla yasak, hapis ve tehdit kılıçlarını sallayarak göçmen kitleyi korku silahıyla baskılama imkanı yok. Bu nedenle Türkiye ve Kürdistan’daki yoldaşlarımızın zorluklarının bir bölümünü HDK-Avrupa olarak yaşamıyoruz. Bu avantajımızı Hayır kampanyasında değerlendirmemiz gerekir. 

Göçmen kitlelerin, gettosal bazı özellikleri dezavantaj oluştursa da, Türkiye’deki halkın milliyetçilikle sarhoş edilmesinin dezavantajlı şartlarına sahip değiller. Halklarımızın tekçi diktatörlüğe mahkum edilmesine itiraz edecek demokratik bilinci almanın daha fazla imkanına sahipler.

Avrupa’nın pek çok devrimci, antifaşist ve antiemperyalist partisi ve kitle örgütlerindeki mevzisi bizim yanımızda ve göçmenlere yönelik ajitasyonda diktatöre karşı tavır geliştirmeye yardımcı olacak pozisyonda. Geçmişte Erdoğan’la burjuva emperyalist dayanışma içinde olan gerici emperyalist partiler şimdi bu destekte tereddütlüler. Bu nedenle göçmen kitlesinin bu partilerdeki bölükleri de Erdoğan’la mesafeli durmaya çalışabilirler, en azından hayır hareketi karşısında tarafsızlaşabilirler. 

Lehimizdeki bu imkanları değerlendirerek HDK-Avrupa örgütlülüğüyle ve daha da genişletilecek antifaşist ittifakla çok güçlü kitle çalışması yapabiliriz, yapmalıyız. 

Erdoğan faşizminin para dağıtarak ve konsolosluklar aracılığıyla, AKP Avrupa örgütlenmesi ve camiler aracılığıyla kitle desteğini koruma planını Avrupa’da yenilgiye uğratabiliriz.

Avrupa’daki bu mücadele, hem kitlesel destek yönüyle Türkiye ve Kürdistan’daki diktatörün anayasasına hayır hareketini güçlendirecek, hem de Avrupa göçmen kitlesi içinde mücadelenin daha fazla ivme kazanmasına katkıda bulunacaktır. 

Özel olarak da HDK-Avrupa örgütünün geniş çaplı kitle kampanyaları örgütleme girişkenliğini güçlendirecek, deney kazandıracaktır. 

Erdoğan faşizminin kendisine anayasal kılıf kazandırma oyununu bozmak, Türkiye ve Kürdistan ile Avrupa’da halklarımızın ve demokratik devrimci güçlerin kendi gücünü görmesine, olası karamsarlığı atmasına yol açacaktır. 

Demokratik kitlelerin saflarının gücünü görmesi, özgüvenini geliştirerek sonraki mücadelenin enerji ve coşkusunu yükseltecektir. 

HDK-Avrupa’nın başlattığı hayır kampanyasının, Türkiyeli diğer demokratik ve devrimci güçlerle ittifakı genişletilebileceğine vurgu yapmıştık. Bununla kalmayacak, yeni ve örgütsüz kümelenmeleri kampanyaya katarak ilerleyecektir. Referandumu aşabilecek antifaşist kitle eylemleriyle birleşerek demokratik bir halk hareketine dönüşebilecektir. 

Bunun ve sonrasında ivmelenecek mücadelenin Erdoğan faşizmini yıkma sürecine katkılarını dikkate aldığımızda, direnişteki rolü onur verici olacak. 

Türkiye ve Kürdistan’da bedeller ödeyerek yürütülen militan mücadelelere kitle desteğini büyütmeye dolaylı katkıda bulunacaktır. 

HDK-Avrupa, başarılı kitle çalışması ve halk hareketine dönüştürme çabasıyla örgüt olarak da adeta rüşdünü ispatlama olanağı bulacak, örgütsel gelişmesini ivmelendirme fırsatı elde edecektir. Hayır kampanyasına seferber ederken kuracağı yeni örgütleri kendi gelişmesinin imkanı olarak değerlendirmeye çalışacaktır. 

Onur, halk hareketi yaratma çabası göçmen halklarımızın demokratik güçleri ve HDK-Avrupa ile müttefiklerinin, yenilgi Erdoğan faşizminin olsun. 

Yazarın diğer yazıları