Azadîya Rayver Apo

Gege sereyê xo ronono balişna ser roje azadbiyişe rayver Apo Azad bibe se (helbest do azad bibo) o do senin bo? Zerrîya şarê ma heme şaranê Rojhilata Miyanên do senin no heycani bişere hawano? A roje herre ser kereyi de maneno gelo? Azadîya Mandella finê ra bibi. Rojdeme Şare Efriqaya vaşûr û tevgera înan ANC yî de, azadîya rayverê înan xapeynabi. Sewate he merasimane yinde meyere organîzekerdene fine ra telefon kene û vanê rayverê şima endî azad o bêrê biberê! Heta ANC hewana panibin bimano ma xo hadre bikerime la rejîm na verniyazê ANC î qabûl nekeno. Mandela fine re yeno veradayene. Ez şikena vajêrî he a roja pîroz sey rojanê azadbiyayişê merdimatey bêro firazkerdene.
 Çire nêha he? Heme roşnanê pil ê merdimdiyê Rojhilata Miyanin ra nêvejîyo yo? Sey finak Roşanê Qurbanî Hz. Brahîm V.Î. 1700 î de Rihayî de nêdaya destpêkerdene. Roşanê Noelî mîladî de reyra Rojhilata Mîyanin de Hz. Îsa nêdaya destpêkerdene. Roşanê Remezanî bi Hz. Muhammed seserra 7’in de Rojhilatê Mîyanin ra nedeyo destpêkerdene? Çire reyna Rihayî ra zerreyê Kurdistanî ra Roşanê Azadîyî meyro vejîyayiş! Peynîya heme roşanan de xoverodayenano girde estêy. Şar hemverê zaf zordareya zilimkaran bi seyan serrêy ke xo vero danê. Bê humarey de lajên xo dekenêy bin erdî. Dejanê pîl encenê. Tewr peynî de xeta zilimkaran vinî beno. Xeta xoverodeyerên şarî ser heweneno. Roşanî zî sey yadkerdena şahîden firazkerdene ser kewtenê. Yanê rojdemî, yanê bi vatena bir peynîna heme roşanan da ariq gonîya sehezaran mîlyonan merdimîy estîy. Wina nebo se manaya araqê fırazeyî nêmaneno. Di şexse şane kurd de heme şarên Rojhilata Mîyanin Roşenê Azadîyê vêşi vêşi heq kerdo.
Seserano he şarên Rojhilatê Miyaninin dej encanêy, yanê rişnenê û zilim veynenê. Endî wextê azadîyî ameya. O do senin bo ke azadîya şarên Rojhilatê Mîyanin hintay asan bibo. Modernîteyî ra pişto Ney tarîteyî ra xelisyayiş hertim rehat nîyo. A hetî ra projeyê Rayver APO baş êy. PKK û şare kurd dakeweno dewre. Hemverê modernîteya kapîtalist quweto tewr girde xeta rayver APOyî yo. Seweta ney Rayver APO ewro Îmralî de girote yo. Sewa ney Rojawanê de hintay şare ma yeno herden sewata nêy xo de kî yenê liyeyene seweta nêy şare kurd hema zî yê înkar herden çimkî ma ra vêşerî weş zanenê ke kurd bi ser o bikure se rayver APO azad bibo se inan re Rojhîlatê Mîyanin de bostên ca zî nêmaneno! Roja kapîtalîzmî a roje sênêyê Kurdistanî ra eşq evir heyf şahey biyeyiyo verto asmê nê heme R.
 
Mîyanin vila bibo!

A roje hemoyeyê cîhanî de heme ceyanê erdi ser. O de tenya do kapitalîstî bibermê ê bini riye heme giyayani werenê cîhanê do qul bey bun biakero bi rojen bi hewteyan bi aşman do firazekerdena nê qirde (ê he heyanê nika çime merdimatey nêveyno) do bêra viraşten. Hewna siya yo 5 hezar seran dima ra merdimatey do bin ticiya roza heye de cuyi viran bikera la bela sewat nêy tenya xeyalkerdena gim nê keno ganî şew û şadir bero qureyene. Enka seweta azadîya Rayver Apoyî kampanyayekî îmzayan est o, direy mudetê kampanyayî ame dery herden tayin cayan de hema nereşiyayeyo armancî coş û heyecanê kampanyayî hentay he yeno waster nêyeno hiskerder vini tiyeno he organizeyi de zeifey est o. No nêyeno pezirnamayen Tirkîya, Kurdistan u Rojhîlatê Mîyanin da rind bêro vaten û famkerde ser merdimek la azadîya Rayver Apoyî rê wazero nê rewbirew reviniyena kam se vana war vajero raştey Rayver APO bêre zaneyer se ma ra vêşê rî şarenê tirk, ereb, raris da azadîya rayverî ma nêşênê xo biresnê şarê astengeya dişmenî helbest est o, reyna bi seran o rayverî sey hiştaxe qedere mongrayi.
No bihtana girde bi taybetey şare Tirkîyeyê mîyanin de yew verhukûm avera berdo la belê na hukûm şikiyeno, bera dik ra yene seweta ney zî qure heweno mile ma ser o rayver APO çi temsil keno se vana seweka heme saran çi wazena çirê girawa Îmrale de bin tecrîdekî girede de yeno tepişten ganima nêy mijaren seranê Tirkîyayê rê bide fam kerdene. Ganiyan ci neşehetiya ye û bixo zi heremzade nê ba hemeyanê kurdan azadîya Rayverî wazena ra tenya bi waştena kurdan ê bena ganî ya tirki bi erebi zî û ravişî zî biwazê şarê erebi bi rayira şarişa Rojawanî nêyî ra tepa da veşerî xeta Rayberî biyeyne û bimuse şare tirki re zî ganî ma bi rayina HDPî bişire u xeta Rayver Apoyî romazinimer wexti Îrani zî xana hêdi hêdi yeno! Dişmen her tim vano derde ninan tenya azadbiyişe Apo yo, yanê persenê sare ewdi nêfikiriyeni o vatemane, ey zamene se lene literatura siyasî de nê yi rê vane manipulasyon wazanê raşteyan temîyan biberesereyê ma şarî de persnişanan bivirazê vane; Azadîya Apo ra raver perse şima çinyo ne çinyo persênema yo tewr bingeyin dilbayayişe rayverê ma yo.
Dilbiyayişe Rayvere yew şarî dilbiyayişê hemeye ê şarî yo. Heyanî Rayverê ma azad nêbo, yew perse ma yo tewr werdi zî çaveser nêbeno. Xo ro dişmen hamasin siyasete ma rexne keno se a siyaset ama raşt a tiyan ra ra zi yeno he yani ma hema vêşi mixapena azadiya Rayver Apoyî dekere rojdeme reya pêrayin ê Tirkiye, Rojhîlatê Miyanin azadiya Rayver APO azadiya merdimatey o.

KENAN AVCI /
Zîndana Tîpa F a Hûmara 2’ina Tekîrdage

Yazarın diğer yazıları

    None Found