Başkanlık sistemi demokrasinin sonu olacak

AKP ve MHP’nin birlikte hazırladığı, halktan ve meclisten uzun süre sakladıkları, anayasada değişiklik öngören tasarı nihayet meclise sunuldu. 316 AKP milletvekilinin teklif metnini görmeden imzaladıkları ve “Türk tipi başkanlık sistemini” getirecek olan tasarı meclis başkanı tarafından Anayasa Komisyonuna gönderildi. Böylece anayasa değişikliği süreci de başlamış oldu.

AKP-MHP ikilisinin dikte ettiği teklif incelendiğinde, öncelikle TBMM’nin yasama erkine son verdiği rahatlıkla görülecektir. Bu duruma getirilen meclisten Anayasa değiştirmesi düşünülemez. OHAL uygulaması altında böyle bir değişiklik yapılması tüm demokratik değerlere ve hukuka aykırıdır. Toplumsal sözleşmeler olan Anayasalar ancak tüm toplumsal kesimlerin ve parlamentoda temsiliyeti olan tüm siyasi grupların katılımı ve uzlaşması ile mümkündür. Doğal ve hukuki olan yol budur. Meşru olan budur. Yasama, yürütme ve yargı erklerini cumhurBAŞKANINA devreden bu tasarı idda edildiği gibi istikrar değil, tıpkı 12 Eylül darbesi gibi, etkisi on yıllara yayılacak olan otoriter bir rejim getirecektir.

Kurgulanan, sadece tek adam rejimi değil ve fakat giderek toplumsal yaşamın her alanına hükmedecek otoriter bir düzen kurmaktır. Kalıcı olacak olan kişiler değil elbette bir karabasan gibi toplumun üzerine çöreklenecek olan bu kalıcı düzen kurma isteğidir. AKP buna sesiz devrim diyor. 

14 yıllık AKP iktidarı için dönüm noktası. İlk adım; cumhurBAŞKANININ halk tarafından seçilmesiydi. Bu gerçekleşti. İkinci adım; anayasayı değiştirerek idari, siyasi, yeni bir sistem kurmak. Üçüncü adım ise başarabilirlerse, 2023 te ‘Yeni Türkiye’ dedikleri; demokrasiden uzak, hukukun üstünlüğünün kalmadığı monolitik devletlerinin ilanı…

Bu tasarıda neler var? Şöyle bir gözatalım…

Anayasa değişikliği öngören tasarı da, cumhurBAŞKANI hem devletin hemde yürütmenin başı olacak. Hele bir de partisinin başına geçerse doğrudan parlamentoya da hükmedecek. 

KHK’lar ile meclisin yasama erkini elinden alacak, bütçeyi hazırlayacak. 

OHAL ilan edebilecek. TSK’nın kullanılmasına karar verebilecek. Savaş ilanı yetkisi! 

Devletin üst düzey görevlilerini atayacak.

HSYK üyelerinin yarısını atayacak. Diğer yarısınıda çoğunlukta olduğu parlamentoda seçecek!

Ama en dikkat çekici madde; cumhurBAŞKANI doğuştan Türk vatandaşları arasından seçilmesini öngören düzenlenme.

CumhurBAŞKANLIÐI alanına giren tüm konularda ihtiyaç duyulacak olan düzenlemelerin tamamını kendisi KHK ile yapabilecek. Her KHK bir sultan fermanı gibi…sonra parlamentoya sunacak. 

Dahası; cumhurBAŞKANININ sorumluluğu ve denetimi neredeyse mümkün olamayacak. CumhurBAŞKANI ve kabinede görev alacak olan bakanlar dokunulmazlık zırhı ile donatılıyorlar. Üstelik bu zırh görevleri sona erdikten sonrada devam edecek!

OHAL yetmezmiş gibi, Türkiyede sarsıcı gündem değişiklikleri ve Halep’teki yeni gelişmeler AKP-MHP işbirliği ile dayatılan anayasa değişikliğini öngören teklifin tartışılmasını da  olanaksız kılıyor.

Öte yandan, Türkiyede özgür basın neredeyse yok edildi. Dünyada cezaevinde en çok gazeteci barındıran ülke Türkiye. Sosyal medya ve internet ağır sansür ve baskı altında. AKP güdümlü yandaş medya her şeyi toz pembe gösterme konusunda pek maharetli!

Susturulan toplum, susturulan özgür medya, susturulmaya  çalışılan demokratik muhalefet!

Bu koşullarda anayasa teklifi meclise sunuldu. Meclisinde bu “demokratik ortamda" önüne konulan teklifi onaylaması hiç şüphesiz öncelikle parlamentonun kendisine ağır bir darbe olacaktır. 

Kendi onuru ve halklarımızın geleceği için öncelikle TBMM’nin bu teklife hayır demesi gerekiyor.

Meclis, yasama gücünü ve faaliyetlerini bir kişiye devredemez, devretmemeli! 

Ancak öyle görünüyorki AKP-MHP, bu teklifin TBMM’den geçmesi için kamuoyu önünde açık tartışmaktan kaçınıyorlar. Bu OHAL onların işine geliyor. Toplum tartışırsa gerçek niyetleri ve foyaları ortaya çıkacak. 

Anayasa değişikliği öngören teklif metnini görmeden imza atan milli irade şampiyonlarına, bu halk bu değişikliğe, onların yaptığı gibi körü körüne evet demeyecektir!

Yazarın diğer yazıları