Çocuklarda ateşli havale 

Ateşli havale henüz olgunlaşmamış çocuk beyninin ateşli durumlara nöbet ile cevap vermesidir.

Çocukların yüzde 5’i ateşli havale geçirmektedir. Aile bireylerinde ateşe bağlı havale olanlarda bu oran daha yüksektir. Genelde ateşe bağlı havale 6 ay ile 5 yaş arası çocuklarda, en çok da 1 ile 3 yaş arası görülür. Ateşli havale geçiren çocuklar çoğunlukla gelişimi normal seyreden, beyinlerinde herhangi bir arıza bulunmayan ve sağlıklı olan çocuklarda meydana gelir.

Havalenin ateşten mi veya ateşe yol açan enfeksiyondan mı – ki bu genelde basit solunum yolu enfeksiyonlarıdır – kaynaklandığı henüz net olarak bilinmez. Bazı durumlarda ateşin ani yükselişi ile meydana gelen havale çocukların ateşlendiğini ortaya çıkarır. Ateşli havalede çocuklar bilincini kaybeder, ağız etrafında morarma oluşur, bedeni kasılır ya da gevşer ve kaslarda ani kasılmalar görülebilir. Veliler için çocuğun havale geçirmesi korkunç olasa da genelde çocuk bir kaç dakika içinde kendine gelir. Çocuklar bazen havale sonrası yorgun olur. Nadir durumlarda ateşli havalenin süresi 15 dakikayı geçmekte ve ancak ilaç ile sonlandırılabilmektedir.

Havale durumunda en önemlisi sakin kalınmasıdır. Çocukların boynunu sıkıştıran giysi varsa gevşetilmesi ve çocuğun sıkı tutulmaması gerekir. Boğulma tehlikesi oluşturduğu için çocuklara kesinlikle yiyecek ve içecek verilmemelidir. Çocuğun sallanması kesinlikle yasaktır. Soğuk su da fayda etmez. Havale sonrası ateşin ölçülüp ateş düşürücü yöntemlere – bunların başında ateş düşürücü ilaçlar gelmektedir – başvurulması önemlidir. Ateşli nöbet geçiren çocuk derhal doktora götürülmelidir, gerektiğinde ambulans da çağrılmalıdır.

Çocukların üçte birinde ateşli havale tekrarlanmaktadır. Bundan dolayı ilk havaleden sonra doktor tarafından havaleyi kesecek ilaç için reçete verilmektedir. Ateşli havale tekrarlanıp süresi bir-iki dakikayı geçtikten sonra bu ilaç verilmelidir. Ateşli havale geçiren çocuklarda ileride sara hastalığının ortaya çıkma riski pek bulunmamaktadır. Ancak yine de her havaleden sonra beyindeki elektrik dolaşımını ölçen elektroenzefalografi tetiği yapılmalıdır.

Yazarın diğer yazıları