Demokratik birlik ve özerklik Newrozu

Kürtler tarihi Newroz’a hazırlanıyor. 2013 Newroz’undan daha görkemli bir Newroz kutlanacak. Bu Newroz’un üç temel karakteri olacak. Birincisi, Kürtler bu Newroz’da ulusal birliklerini daha da geliştirmiş olarak bir araya gelecek. İkincisi, yerel yönetimlerde tüm Kürdistan’da ve Türkiye’de BDP ve HDP’nin kazanması için seçim çalışmasının zirvesi olacak. Üçüncüsü, Kürtler yerel yönetimlerden başlamak üzere demokratik özerkliğini inşa etme startı verilecek. Kürtler bu Neworz’da artık kültürel soykırımcı sistem altında yaşamak istemediğini, kendi kendini yönetmede kararlı olduğunu tüm dünyaya ilan edecek.

Newroz Kürtlerin var olma ruhudur. Bu nedenle Newroz canlandıkça Kürtlerin mücadelesi gelişmiş, Kürtlerin mücadelesi geliştikçe Newroz daha güçlü ve daha coşkulu kutlanmıştır. Bu açıdan her Newroz, mücadele düzeyinin ölçüsü olmuştur. Newroz, Kürt kimliğinin, kültürünün ve dilinin öldürülemeyeceğinin, Kürtlerin varlık ve Özgürlük Mücadelesini ne pahasına olursa olsun kazanacağının andıdır.  Tüm bu gerçekler Newroz’un Kürtler için herhangi bir günden çok farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle tüm Kürtlerin Newrozların güçlü geçmesi ve toplumun Newroz kültürüyle güçlenmesi için Newroz yaklaştıkça heyecanı artmış, Newroz’da ise coşku en üst düzeye çıkmıştır. Aslında Newroz kültürel soykırımcı sömürgeciliğe karşı en güçlü mücadele ve duruşun günü olmuştur. Bu nedenle Newrozlarla Kürtler güçlenmiş ve yenilmez halk gerçekliği haline gelmiştir. Kültürel soykırımcı sömürgecilik ise Newroz kültürünün kendilerine karşı en büyük direniş olduğunu gördüklerinden Newrozlarda halka saldırmış, sadece Newrozlarda yüzlerle, hatta binlerle ifade edilecek Kürt insanı katledilmiştir.
Eğer bugün Newrozlar çok güçlü kutlanılıyorsa bunda saldırmalara, öldürmelere ve katliamlara rağmen Kürtlerin Newroz’a sahiplenmelerinin ve coşkulu kutlamalarında ısrar etmelerinin büyük etkisi vardır. Başta Nusaybin, Cizre, Şırnak, Digor olmak üzere birçok il ve şehirde Newrozlarda katliamlar yapılmıştır. Newroz’un Kürt kimliği ve kültürü olduğunu bildiklerinden Newrozlara saldırarak bu kimliğin, kültürün ve ruhun kökünü kazımak istemişlerdir. 1990’lı yıllarda Newrozlarda halk ezilip sindirilerek Kürt Özgürlük Mücadelesinin kökü kazınmak istenmiştir. Ancak Newroz ruhu ve coşkusu her türlü saldırıyı boşa çıkarmış, saldırıların gücünü üstün ruh ve iradeyle kırmış, böylece Newrozlar daha coşkulu kutlanarak Kürtler daha güçlü, etkili ve yenilmez biçimde tarih sahnesinde yer almıştır.
Kuşkusuz Newrozlar tarihinde, katliamlarla ezilmek istenen 1990’lı yılların Newrozları önemli bir yer tutar. Kürt Halk Önderinin vurguladığı gibi Kürt’ün diriliş devrimi bu Newrozlarda gerçekleşmiştir. Bu Newrozlardaki görüntülerden nasıl bir halk devrimi, nasıl bir demokratik devrim, nasıl bir kültür ve ulusal devrim yaşandığını görürüz. 7’den 70’e Kürt halkı yeniden dirilmenin coşkusuyla meydanları doldurmuştur. İşte o meydanları dolduruş, katliam tehditlerine rağmen meydanlara çıkış Kürtleri bugün fedaice direnen yenilmez halk gerçekliğine ulaştırmıştır. Bu nedenle o yılların direnen halkımıza ve şehit düşen insanlarımıza Kürt halkı ve Ortadoğu halkları çok şey borçludur. 1990’lı yılların Newroz şehitleri unutulmayacaktır. Onlar ulusal dirilişin büyük kahramanları olarak tarihte hep anılacaklardır.
Her Newroz’da önceki Newrozları hatırlamak çok önemlidir. Tarih bilincine, özellikle Newrozların tarih bilincine sahip olunmadan Kürtlerin bugün varlığını nasıl sürdürdüğü ve nasıl bir halk gerçeğine sahip olduğu anlaşılamaz. Her Newroz’un Kürtler açısından ulusal, siyasi, sosyal, kültürel ve tarihi bir anlamı vardır. Herhalde her Newroz’un anlamı üzerine bir kitap yazılırsa büyük bir ulusal, siyasal, sosyal, kültürel tarih kitabı çıkar.
Bu Newroz da Kürtlerin hem ulusal hem de özgürlük ve demokrasi tarihi açısından önemli olacaktır. Kürt Halk Önderi 2013 Newroz’unda Kürt halkının, Türkiye halklarının ve tüm Ortadoğu’nun geleceğinin halkların kardeşliğine dayalı özgür ve demokratik yaşamla taçlanacağı müjdesini vermiştir. Halklarımızın onlarca yıldır verdiği mücadelenin özgür ve demokratik yaşamla taçlanacağını vurgulamıştır. Hz. Musa, Hz İsa ve Hz. Muhammed başta olmak üzere peygamberlik geleneğinden  gelen hakikatler bugün yeni müjdelerle hayata geçiyor; insanlık kaybettiklerine yeniden kavuşuyor, diyerek 2013 ve 2014’ün halklar için özgürlük ve barış getireceği mesajını vermiştir.
2013 Newroz’unda ortaya konan gerçekler bugün de geçerlidir. Kürt Halk Önderinin ortaya koydukları mutlaka bu topraklarda gerçekleşecektir. Bu belirleme, beklenti ve hedefler gerçekleşmeden Ortadoğu halklarının, Türkiye halklarının özgür ve demokratik yaşama kavuşması mümkün değildir.
Kürt halkı, Kürt Halk Önderinin 2013 yılındaki mesajlarına, çağrılarına daha güçlü sahiplenip, bu çağrının amaçlarını; özgür ve demokratik yaşam özlemini başta Türkiye halkları olmak üzere halklar ve demokrasi güçleriyle bir demokrasi ve özgürlük programı etrafında ittifak yapıp mücadele ederek gerçekleştirecektir.

Yazarın diğer yazıları

    None Found