Dewrımci Fedekarlıx

Dewrımciler, yaşamıni uğruna mücadele êttıxlari degerlere adayan kişilerdır. Bi dewrımci egerse yaşamının her anında o degerlere göre yaşamazsa heyatında dewrımci boşluq oluşur we o boşluqlari da dewrım qarşıtlarının yaşam tarzi doldurur.

Ben de bu dewrımci ilkelerden hareketle partiyle tanıştığım günden beri yaşamaya çalışiyam. Bazen zorlanmalar olsa da şikayet yoq! Bıliyem, benım yaptıxlarımdan daha fazla fedekarlıx yapanlar war we ona rağmen diiler keşke daha fazlasıni yapabılseydım. Ben de hep diyem zaten, ya parti olmasaydi ben ne yapardım?

***

Doqsanların ortalarında, hergün şiddetli çatışmaların olduği dönemlerdi. Eyalet, Qerejdax mılisi aracılığiyla xeber göndermiş baan, yazmişlar Reco heval son yıllarda hêç dinlenmeden çoq emek vêrdın, bi süre dinlensen iyi olur. Notun yazıli olduğu qağıt oqumam bitene qadar ıslandi. Tabii ben farqêtmiyem niye ıslanmiş. Dêdım heval bu not niye ıslaxtır? Dêdi Reco dalğa gêçisen, ağlisan ya. O an farqêttım nasıl ağladığımi. Bêle dünya gözümde qocaman bi boşluğa dönüşti. Gereksız, yaşamaya degmez bi boşlux. Qerejdax mılisi dêdi Reco bi anda çöktün, niye ne yazi notta? Elımdeki qağıda baxtım, ona baxtım, dêdım ne yazisa yazi saan nesi, git başımdan! Dêdi Reco ne biçim qonuşisan yaw, uslup! Sonra qaxti gitti. Gitmeseydi ona qafayla tekmeyi ayni anda atacaxtım. Parti beni pasife çekmiş, adam baan usluptan bahsêdi.

Mehleye dönerken ellerım cêbımde, taşlara wura wura yüriyem. Gêj olmişam. Kendi kendıme diyem wayy be Reco, dêmax dewrımci maratonda sen de dewrımın ayaq baği oldun ha. Sonra cêbımdeki noti çıxariyam, oquyam u gine ağliyam.

Ewe gittım dêdım ana ben odaya qapaniyam kimse beni rehetsız êtmesın, arada qapima bi quru ekmek bi tas su bırax yeterdır. Dêdi xêrdır oxlım gine iradeni güçlendırmax için odaya qapanıp yoğunlaşacaxsan? Bişi dêmeden odaya girdım u qapiyi sertçe qapattım.

Somyaya uzandım. Eski anılarımi düşüniyem. Partiyle ilk tanışmami, qırsalda gêçırdığım ilk gêceyi, eyalete ulaştırdığım sawaşçilari filan. Sonra gine ağliyam. Aqlıma geldi, qomtan baan dêmişti Reco keşke senın gibi 10 tane mılis olaydi, dewrımın gerçekleşmesi en az 10 sene erkene alınırdi. Sonra elımdeki “Reco heval bi süre dinlensen iyi olur” notuna baxiyam u ağliyam. Agliyam dêdimse gözümden yaş aqmi artıx, qurumiş. Noti da yırtıp atamiyam, ne de olsa partiyle son bağlantımdır. Noti alıp öpiyem, qelbime bastıriyam filan.

Aqşamlari babamın sesıni duyiyam, sesi baan gelsın diye yüksek sesle qonışi. Anama diyi, eyaletın bütün mılisleri diiler bi gün keşke 48 saet olaydi, 24 saet bize yetmi hema bazi qaçkınlar ewe qapanıp 24 saet yatilar, bu qontra pratigidır. Umurumda degil. İstedığıni dêsın, heyatta artıx tepki vêrecağım bişi qalmamiş.

Bi iki hafta gêçti Sedo ile Meheme geldiler. Meheme dêdi Reco xêrdır ewe qapanmişsan, hem de en radiqal dönemde? Dêdım benim icin artıq heyat düz bi çizgidır, radiqallıx we pasiflıx diye bişi yoq, Azrail gelene qadar da êle. Sedo dêdi ya parti, ya görevler? Tam diyecaxtım, baan ihtiyaci olmayan partiden bahsedisen? Diyemedım. Agladım. Onlara sarıldım. Pppaarrtttiii… diyem u çenem titri gine hıçqırıxlara boğuliyam. Sedo yawaşca Meheme’ye dêdi sanırım aşıri yogunlaşmadan Reco qafayi sıyırdi. Meheme dêdi hadê oni doxtora götürax. Dêdım bıraxın beni wula, doxtora moxtora gitmiyem, siz de bi daha yanıma gelmeyın. Qaxtım onların qolundan tutup onlari dişari çıxardım

***

Aradan bi ay gêçti Qerejdax mılisi bize geldi. Sesıni duyduğum gibi tanıdım. Anama diyi Reco heval nêrde acil görmem lazım. Anam diyi Reco odaya qapanmiş kimseyi görmax istemi. Bu bodoslama odama girdi. Baan baxti dêdi Reco heval bu ne haldır? Dêdım saan nesi? Dêdi hele bax bi deri bi kemik qalmişsan u saqalın da bi qarış. Anama döndi dêdi bu aşıq filan mi olmiş, aşq acısi çeki? Anama dêdi walla kimseyle qonışmi hema sen ne bılisense biz de oni bıliyıx. Dêdi hadê çabux qalx eyalette mılisler toplantışi war. Dêdım e gidın işte, beni niye çağırisan? Dêdi yaw sen dalğa dêçisen, eyalet qomtani özellixla senın qatılmani istedi.

Qaxtım, biraz etrafa baxtım. Dêdım dêmax “nasıl mılis olunamaz” egitiminde qoni mankeni benem ha, walla bi bu eksikti hema olsun, o da olsun. Dêdi Reco heval agzının içinde ne mırıldanisan yaw, hade bi an önce traş ol, giyin gidax.

Bunlar salonda sohbet êdıp çay içiler. Anam Qerejdax mılisine diyi bu Hereketli Taburlar ma hêç durup dinlenmiler? Qerejdax mılisi diyi arada dinleniler hema genellıxla hereketlidırler. Ben de traş olup giyındım o esnada, dêdım hadê gidax.

Gittıx Hezro dolmişina bindıx. Ben kendıme dışari baxiyam. Heyy gidi Reco hey! Bu yolda kimlerın notıni taşıdın, kimleri eyalete ulaştırdın, hangi çewırmeleri atlattın… Axx ax zamanın we toprağın dili olsa da qonuşsa. Hema yoq!

Arada Qerejdax mılisi bişiler söyli hema dinlemiyem bile.

Dolmiştan indıxtan sonra da qonışmiyam onla. Diyi Reco saan bi yanlışım oldiysa açıxça qonuş, bu tawrın hêç xoş degıl, biz yoldaşız yaw. Bişi dêmiyem. Partiye qarşi son görevımi yapıp muhtemelen ülkeden sürgün êdılecağım için kendımi Mêrsin’e hazırliyam

Neyse noqtaya ulaştıx. Walla eyaletın tüm mılisleri orda. Qulp mılisi baan baxıp pis pis güli. Neden gülmesın ki, muhtemelen yerime o gêçecax. Eyalet qomtanına bağli mılis qadrosi için yıllardır beklidi adam. Licê mılisi gine yanındakilere hawa ati diyi gêçen hafta Qorxê qaraqolıni düşürdıx, ardından eylem ğrubıni güwenli bi şekılde Andok’a ulaştırdım. Erxani mılisi diyi wışşş.

Bense etrafıma boş boş baxiyam.

Fazla gêçmeden eyalet qomtani geldi. Oni görür görmez boğazım dügümlendi. İçımden diyem Reco ağlama, Reco sakin ol. Hema yapamiyam. Ayaxta titriyem. Dêdi arqaaşlar oturun. Hepımız oturdıx. Süreçle ilgili genel bi degerlendırme yapti sonra dêdi arqaaşlar, mücademe tarihının en zor dönemıne giriyıx. İçımden diyem benım olmadığım dönem. Dewam êtti dêdi bu dönem fedekarlıx dönemidır, bu dönem zafere odaqlanma dönemidır, deyım yerındeyse bu dönem yorulmama dönemidır. Sonra beni işaret êtti dêdi Reco heval bi zahmet gelisen buraya. Qaxtım gittım yanına. Elıni omzuma qoydi. Ben önüme baxiyam. Dêdi az ya da çoq buradaki her arqaaşımız bu mücadekeye emek vêri hema Tofan heval… gülerax yüzüme baxti. Dêdım diyecax hema Tofan hevalın warliği ile yoqluği belli olmi. Sonra digerlerıne baxti dêdi hema Tofan heval bu eyaletın bel kemigidır, fedekarlığın canlanmiş halidır.

Benım gözümden dökülen damlalar ayaqqabima degi. Çünki onun ne dêdığıni duymiyam. Zannêdiyem diyi hema Tofan bundan sonra olmayacax, bugüne qadar vêrdıği emekler için teşekkür êdiyıx güwenlıx nedeniyle onun ülkeyi terkêtmesi qararıni aldıx.

Sonra gine baax baxti dêdi bu qadar duygulanmana gerek yoq heval. Dêdım hiyyxxqqq. Bişi diyemedım. Dewam êtti dêdi Tofan heval bütün qış boyunca yagmur, çamur, qar dêmeden eyaletin ne ihtiyaci warsa qarşıladi. Diger mılisler diyi walla helal olsun Tofan Reco’ya. Eyalet qomtani dêdi qarlar eriyince bız de arqaaşın biraz dinlenmesi için qarar aldıx hema gördüx ki o olmadan ne yazıx ki görevler aqsamaya başladi. Başımi qaldırdım yüzüne baxtım. Içımden diyem bu ne diyi yaw? Dewam êtti dêdi bız de mecbur qaldıx arqaaşi yeniden çağırdıx. Gözlerımi, burnumi sildım. Gülerax dêdım estefıla heval, partinın vêrdıği görevi yapmax baan yorgunlux vêrmez. Dêdi işte bu yoplantinın ana amaci da bu, herkesten Tofan heval gibi fedekarlıx bekledığımız yıldır bu yıl, o nedenle bu dönemki atılımın ismini “Önder Apo izinde Partide buluşalım, mılislix görevınde Tofanlaşalım” olaraq belirledıx. Tüm milisler qaxti ayaği beni alqışlilar. Eyalet qomtani elımi hawaya qaldırmiş, birlıxta zafer işareti yapiyıx. Ona êle bi sarıldım ki dêdi Tofan heval birax nefesım kesildi. Dêdım heval fazla zaman xarcamiyax egerse Tendurek ğrubuna gönderecax not warsa gêce olmadan ben yola çıxayım. Dêdi Reco saan daha önce de dêmiştım, keşke senın gibi 10 tane mılis olaydi, dewrımın gerçekleşmesi en az 10 sene erkene alınırdi.

Yazarın diğer yazıları