Diktatörlüğü de diktatörü de hedeflemek

Burjuva muhalif çevreler sözümona Hayır’ın galip gelmesi için referandumda diktatör Erdoğan’ı hedeflemeden, rejim biçimini hedeflemeyi öneriyor. Neden olarak gösterdikleri de Erdoğan’ın kitleler üzerindeki etkisi.

Oysa diktatörü de diktatörlük rejimini de hedeflemek tek doğru yoldur. 

Tarihsel örnek verirsek, Hitler veya Mussolini’yi devirmek amaçlanmadan, kitlelere bu hedefi göstermeden, faşist rejimlerini yıkmak mümkün müydü? 

Bu görüş esasen kitleleri kararlı mücadeleyle değiştirebileceğimiz gerçeğini reddediyor. Erdoğan’ın inşa etmekte olduğu faşizmle uzlaşmaktan kaynaklanıyor. Dahası referandumda Hayır için çabalasa da, kitle hareketinin militanlaşmasının burjuva egemenliği tehlikeye düşüreceği bilincinden hareketle Erdoğan faşizmiyle uzlaşma yolunu tutuyor. MHP’nin Hayır diyen muhalifleri ve CHP, bu karşı devrimci bilinçle Erdoğan’ı değil yalnızca rejim biçimini hedeflemeyi öneriyor. 

Oysa kısmi, tekil, ya da şiddetlenmemiş genel eylemlerde bile, eylemin amacının net olması ve hedeflediği cepheye karşı kararlı olmak mücadelenin başarısı için şarttır. 

Üstelik dünden bugüne Erdoğan, elinde askeri polisiye devasa aygıtla en şiddetli devlet terörünü uyguladı. Binlerce devrimci kadro ve sempatizanı, onlarca muhalif gazeteciyi F tiplerine hapsetti. Yanı sıra IŞİD ve ırkçı çeteleri kullanarak katliamlar yaptı, linç saldırıları düzenledi. Şiddeti sınırsız uygulamakla kalmadı, halklarımıza karşı da, rakiplerine karşı da-faydacı çokça ittifakları kullanmasına rağmen- uzlaşmaz taktiklerle saflarını sıklaştırdı. Kendi mahallesinde biatı yerleştirdi. 

Saldırgan faşizme ve uzlaşmaz saflaşmalar yaratarak rejimi inşada ilerleyen bir lidere karşı, kararlı ve uzlaşmaz mücadele ve tutum demokratik safları sıklaştırır, Erdoğan’ın arkasına bağlanmış değişik kliklerle ittifakını bozucu rol oynar ve arkasınaki kitleleri etkilemeye başlar. Uzlaşıcı havada yürütülecek mücadele Erdoğan’ın etkisinin sürmesine hizmet eder. 

Referandum, öncesi ve sonrasıyla birlikte ele alındığında uzlaşmazlığın zorunluluğu daha iyi kavranabilir.

Referandum, Erdoğan’ın fiilen uyguladığı liderliğindeki faşizme hukuksal biçimi oluşturma ve meşruiyet kazandırma oyunu. Dahası, katliamlarla şok ve dehşet yaratarak demokratik güçleri teslim alma saldırıları sonrasında gelen bir moment. Fiili güç ve saldırganlıkla sağlanmış duruma kanuni elbise giydirme çabası.

Devrimci açıdan, öncesindeki mücadelenin, referandumda Hayır mücadelesiyle demokratik kuvvetlerin kendi gücünü görmesi ve yeni kitle desteği toparlaması yoluyla, referandum sonrası değişik biçimlerde ama kitlesel dayanağı güçlenerek devam etmesi açısından önemlidir. Yoksa yalnızca Hayır’la Erdoğan-Bahçeli faşist ittifak güçlerinin moralini bozmak için değil. 

Erdoğan faşizminin anayasal dayanak hazırlamasını bozguna uğratmak da, fiili diktatörlüğü yenilgiye uğratmak hedefine tabidir. 

Hayır diyen, CHP ve diğer burjuva muhalifler, Erdoğan’la uzlaşarak veya tam destek vererek fiili faşist diktatörlüğe dayanak oldular. Kürt düşmanlığından ve birleşik devrimin tutuşması olasılığına düşmanlıktan bu desteği verdiler. Ama fiilen varolanın kalıcı bir rejime dönüşmesini, Türk burjuvazisinin ortak çıkarları açısından yararsız görüp karşı çıkıyorlar. 

Bu güçlerin karşı devrimci duyarlılıkları sürecin her önemli anında yansıyor. Demokratik güçlerin Erdoğan’a da diktatörlük rejimine karşı da uzlaşmaz bilinç ve mücadeleyle saflarını sıklaştırmalarını, kitle militanlığını yaratmalarını ve devrimcileştirmelerini önleyecek tavır, yöntem ve taktik geliştiriyorlar. 

Referandumda Hayır mücadelesinde, devrimci hareket, elbette bütün dikkatini Erdoğan faşizmine karşı öfke ve hoşnutsuzluk duyan emekçi kitlelerin ve demokratik güçlerin harekete geçmesi, özgüvenini geliştirmesi üzerine yoğunlaştırmalıdır. Ama bunu yaparken, Erdoğan faşizmine koltuk değneği olan “Hayır’cılarla” farklı niteliğini ortaya koyacaktır. Erdoğan faşizminin baskı ve terörüne, tasfiyelerine karşı fiili kitle eylemleriyle birleştirerek Hayır mücadelesini yürütecek, Erdoğan’ı da, kurmakta olduğu faşist rejimi de hedefleyecektir. 

Yazarın diğer yazıları