HDP’nin seçim bildirgesi: Kaynağı da var, insanı da

Şu artık kesin: AKP’yi bir tek HDP’nin barajı aşması durdurabilir. Gerisi faso fisodur. İyi de AKP’nin gerçek alternatifi hangi partidir? MHP’yi geçin. CHP mi? Görelim:

CHP’nin programı inandırıcı değildir; çünkü CHP ilan ettiği “ekonomik vaatlerin” “kaynağını” halka anlatamıyor. Neden? Cehalet yüzünden mi? Hayır. CHP’de cin gibi maliyeciler var. Bu “gizliliğin” sebebi çok açıktır. O da tıpkı AKP gibi, öne sürdüğü ekonomik programı, ancak ve ancak Türk tekellerinin “dış pazarlardaki” “maksimum karları”nı arttırmak yoluyla hayata geçirmekten başka hiçbir “kaynakla” gerçekleştiremez.

CHP örneğin “çok kazanandan çok vergi” alamaz. Çünkü sermaye o gün tası tarağı toplar, daha az vergi alınan bir ülkeye kaçar. Günümüzde artık sermayeyi bulunduğu ülkeye “bağlayan”, “taşınamaz muazzam kütleler” yok. Yirmi, otuz bin insanın çalıştığı dev fabrikalar çoktan ortadan kalktı. Sermaye bir/iki sandalyesini geride bırakıp, tüm zenginliği ile “küresel sermaye denizinin” herhangi bir limanına bir gün içinde gidebilir. CHP bunu göze alamaz. Alırsa, bu sermayenin “eksikliğini” “sosyalizmle” doldurmak zorunda kalır. Ama CHP “anti kapitalist” değildir.

CHP “savaş harcamalarını” kısarak da “kaynak” yaratamaz. Bu sadece CHP’nin geleneksel “ordu aşkı nedeniyle” böyle değildir. Bölgesel emperyalist aşamada olan Türkiye’de “kaynak” yaratmanın biricik “kapitalist moderniteye” özgü yöntemi “dış pazarlara sermaye ihraç etmek, oradan maksimum karları yağmalamak”tır ve bu da “daha güçlü ordu” olmadan olmaz. CHP “anti-militarist” değildir.

Bu iki sebeb yüzünden CHP’nin programı boştur. “İnandırıcı” değildir.

CHP programı “samimi” de değildir. Çünkü bu programda işçiler, kadınlar, gençler, Aleviler, Kürtler için öne sürülen “talepler” uğrunda, CHP yönetiminin yüzde doksan dokuz virgül dokuzu, iş “bedel ödemeye” geldiği anda CHP tabanını dımdızlak ortada bırakıp, toz olur. Adaylarının da yüzde doksan dokuzu demeyelim de, doksan sekizi iş zora geldiği zamanda ortalarda gözükmez. O zaman da bu “hedefler” için CHP, taban olarak değil, örgüt olarak asla “radikal demokratik” mücadeleye atılmaz. Atılmayınca da bu program hayata geçmez.

“Kaynak” açısından “inandırıcı” olmayan ve “insan” açısından da “samimi” bulunmayan bir program boş bir “vaatler listesinden” başka bir şey değildir.

Ya HDP “bildirgesi”.

HDP “zenginden alıp, yoksula vereceğim” der. Demiştir. “Ordudan” alıp “sivile” vereceğim der. Demiştir. Bu “sermaye” kaçarsa, HDP Türkiye’de “cinsiyet özgürükçü, ekolojik, komünal toplum” hedefine yönelir, “ordu küçülünce” “tüm komşularla sıfır problem” yaratır; çünkü o zaman kritik çatışmalı bölgedeki tüm komşuları, aslında Kürdistan’ın Doğu, Güney ve Batı parçaları olur. “Savaşçı orduya” gerek bile kalmaz.

Bir de ben ekleyeyim: Kürt Özgürlük Hareketi’nin konfederalizmi gerçekleştiği, yani Kürdistan’ın parçaları ile o parçaların yer aldığı devletler demokratik konfederal entegrasyona girdiği zaman; HDP programını “yürütecek” değil, “uçuracak” kaynaklar küresel güçlerin ve bölgesel emperyalistlerin elinden alınır. Bu kaynaklar, Kuzey’in Dicle-Fırat suları ile Güney’in ve Rojava’nın petrolüdür. Kaynak budur.

Bir de bildirgede sayılan hedeflere ulaşma konusunda “insan faktörü” meselesi var. HDP bildirgesindeki hedefleri hayata geçirmek için her türlü bedeli ödemeye hazır güçler HDP’de birleşmiş. Tarih kanıttır: Özgürlükçü Kürtler, sosyalistler, Aleviler yüz yıldır bedel ödüyor. Düşünün özgürlükçü Müslümanların çile çekmiş temsilcisi kadın aday HDP saflarında. Ve bu partinin adaylarının yarısı kadın. O halde bu program gerçekçidir. Çünkü onu hayata geçirmek için canını ve özgürlüğünü veren ve vermeye hazır milyonlar orada….

Söyleyin bana; HDP’nin “bildirgesinden” daha “radikal” bir AKP muhalifi “bildirge” ortada var mı?

Ve, gerek onu gerçekleştirmek için gerekli “kaynak”, gerekse o hedefler için mücadele edecek “insan” bakımından HDP bildirgesiyle kıyaslanabilecek bir başka parti bildirgesi var mı?

İşte şimdi seçmen, artık yalnız “AKP’yi durdurmak” için değil, aynı zamanda “yeni yaşam” için de HDP’ye oy verecektir.

Yazarın diğer yazıları