İkinci İsrail: Türkiye

Erdoğan ve faşizminin her renkten destekçisi, Rojava Devrimi’ne “ikinci İsrail” ve “ABD koridoru” çamuru atarak, işgalci savaşçılığı haklı göstermeye çalışıyor.

Oysa “ikinci İsrail”, Erdoğan faşizminin Türkiye’yi vardırmak istediği hedefidir. İrdeleyelim.

Siyonist İsrail devleti, Gazze ve Batı Şeria’dan Lübnan’a, sürekli savaşlar yürütür ve işgaller gerçekleştirirken “güvenlik” bahanesini kullanıyor.

Erdoğan faşizmi ve destekçileri, Kürtlere ve statü hakkına karşı sürekli savaşlar yürütür ve işgaller gerçekleştirirken “beka” ve “güvenlik” bahanesini kullanıyorlar.

İsrail siyonizmi, “güvenlik” bahanesiyle halkı kendisine bağlayarak gericileştiriyor. İşgalci savaşların destekçisine dönüştürüyor.

Erdoğan ve ulusalcılara kadar uzanan tüm destekçileri, “beka” ve “güvenlik” bahanesiyle, Türk halkı arasında gericiliği ve şovenizmi zirveye çıkarıyor, işgalci savaşların destekçisi haline getiriyorlar.

Siyonist işgalciler, “Nil’den Fırat’a” dinsel efsanevi vaadiyle, Erdoğan ve tetikçileri ise Yeni Osmanlıcılık vaadiyle halkı sömürgeciliğin destekçisi yapıyorlar. Yetmediği yerde Erdoğan Misak-ı Milli alanını yeniden fethetme vaadini ekliyor. Yetinmiyor, Lozan’ı yırtar 12 adaları alırım narası atıyor.

Siyonist iktidar ABD emperyalizminin bölge hakimiyetinde militarizmini sunarak, karşılığında işgal savaşlarına onay ve Golan’ı ilhak, Kudüs ve yerleşim kolonisi ganimeti alıyor. Dahası Sünni Arap devletleriyle müttefiklik imkanı alıyor. Erdoğan faşizmi de kimi zaman ABD’nin bölge hakimiyetine militarizmini ve kültürel/dini ve etnik nüfuz imkanını sunarak, kimi zaman ABD-Rusya emperyalist çekişmesinden yararlanarak, karşılığında işgal savaşlarına ve Kürt Özgürlük Hareketini imha savaşına onay ganimeti alıyor. İlhak emelini gerçekleştirme imkanını zorluyor. İşgal alanlarına politik islamcı çeteleri ve sömürgeci nüfus yerleştirme kolonileri ganimeti elde ediyor.

İsrail siyonizmi, burjuvazisine, bu yolla, Doğu Akdeniz gaz rezervlerini ve su kaynaklarını gaspetmeyi kotarıyor, ABD’den birinci öncelikli mali yardım elde ediyor. Savaş sanayini geliştirerek kar imkanını genişletiyor.

Erdoğan faşizmi de benzer yolla, burjuvazisine, bölgenin petrol ve gaz rezervi ile pazar pastasından pay gaspetme imkanı elde ediyor. İsrail gibi savaş sanayiini geliştirerek kar imkanını genişletiyor.

İsrail siyonizmi işgalci, savaşçı, ilhakçılıkla, Yahudi inançlı halkı toplumsal dayanağı yaparak, burjuvazisinin egemenliğini sürdürebiliyor. Militarizmine ve savaşçılığına suç ortağı yaparak uzun süre toplumsal desteğini koruyor.

Erdoğan faşizmi de benzer yolla, içteki krizin Türk halkını, hatta bölge halklarının politik İslamcı kesimlerini, militarizmine ve savaşçılığına toplumsal destek yaparak, iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Dahası İsrail’den farklı olarak iç krizini, bu yolla bastırmaya çalışıyor. Burjuva muhalefetin de “dış sorunlarda” tam desteğini alarak, burjuva klikler arasındaki yırtılmayı lehine çeviriyor. Tıpkı İsrail burjuva kliklerinin “dış sorunlar”da birleşmesi gibi.

“İkinci İsrail” çamurunu atanlar, gerçekte Erdoğan faşizminin ikinci siyonist İsrail olduğu gerçeğini örtmenin yalanının şampiyonlarıdır. Erdoğan-Bahçeli-Ergenekoncu iktidar ittifakı bunu yaparken, burjuva muhalefet olarak Millet İttifakı da “dış sorunlar”da ve “terörü bitirme”de tam destek vererek suç ortağı oluyor. Diktatörü meşrulaştıran uzlaşmasıyla da faşizmin sürmesine yarıyor.

Tarihin motoru, burjuvazinin devletleri değil işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadelesidir.

Ne siyonist İsrail devleti ne de Erdoğan faşizmi ve destekçilerinin burjuva devleti varlığını sürdüremez, sürdürmemelidir.

İsrail’de Yahudi halk göreceli küçük burjuva yaşam ve ayrıca tarihsel travmaları nedeniyle siyonizmin arkasından az çok uzun süre gidebilir. Fakat siyonistlerden farklı olarak Erdoğan faşizmi, şovenizmle zehirlediği Türk işçi ve ezilenlerini İsrailvari yöntemlerle arkasında uzun süre tutamaz da.

Siyonizmden de faşizmden de kurtulmanın yolu, işçi sınıfı ve ezilenlerin, halkçı, özgürlükçü, eşitlikçi mücadele yoludur. Işık bu yoldan yükselecektir.

Yazarın diğer yazıları