Kürtler için temel ittifak dört parça Kürdistan’dır

Coğrafyanın kadim halklarından Kürtler için zorlu mücadele süreçleri bitmiyor, yakın gelecekte de bitecek gibi görünmüyor. Bin yıllardır varlığını korumayı başaran, son 150 yıldır ise ulus devletlere karşı özgürlük mücadelesi veren Kürtler, dört ulus devlet ve onları destekleyen uluslararası güçlere karşı her zamankinden daha dikkatli bir mücadele seyri izlemek zorunda.

Bu noktada eskisine göre daha avantajlı bir birikimin olduğu kesin. Artık inkara sığmayacak düzeyde büyüyen ve direniş geleneğiyle dilini, kültürünü, varlığını ve en önemlisi de ezilen, yok sayılan ve soykırım tehdidi altında olan bir ulus olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Bunu kendi öz gücüne, iradesine ve örgütlülüğüne dayanarak gerçekleştirdi. Ne geçmiş tarihsel süreçte ne de günümüzde –Kürt özgürlük mücadelesi etrafında birleşen ezilen haklar dışında- hiçbir bölgesel ve uluslararası güç, Kürt halkının özgürlük mücadelesini dört parça Kürdistan’da destekleyen bir pozisyonda olmadı.

Hegemon güçlerin desteklemediği hareketlerin başarı şansının olmadığı algısı ve dayatması, halkların özgürlük mücadelesinde en büyük umut kırıcılıktı ve Kürt Özgürlük Hareketi bunu 40 yıllık deneyimi ile aştı. Kürtler var olabilmek için şu an Üçüncü Dünya Savaşı’nın devam ettiği Suriye’de etkinlik yarışı içerisinde olan ya ABD’ye ya da Rusya’ya dayanmak, bu güçlerden herhangi birini kendisine dayanak yapmak zorundaymış gibi yorumlar, analizler çokça yapılıyor.

Neymiş, “ABD henüz Suriye’de nasıl bir stratejiyle hareket edeceğine karar vermemiş, o yüzden Kürtlerin geleceği bıçak sırtında.” Neymiş “Rusya, Kürtleri Türklere dövdürterek Esat rejimine karşı taviz vermelerini, yaklaşmalarını sağlamaya çalışıyormuş” vs… Bu öngörülerin, analizlerin ve yorumların doğruluk payı olabilir. Savaşın seyrini merak edenler açısından günlük okumalar rahatlatıcıdır. Bazen de kafa karıştırıcıdır. Ama iyi bir günlük politika geliştirmek, doğru bir stratejik yaklaşım içerisinde olabilmek için hangi gücün hangi amaç ve stratejiyle hareket ettiğini bilmekte de yarar vardır.

Kürtlerin bilmesi gereken ABD, Rusya ve diğer hem bölgesel hem de uluslararası güçlerin ne istediğidir. Kapitalist hegemonik güçlerin kendi ideolojik ürünleri olan ulus devlet geleneğinden vazgeçmeyecekleri açıktır. Ulus devlete alternatif daha demokratik ve özgürlükçü başka sistemlerin ve geleneklerin oluşmasına kolay kolay zemin hazırlamayacaklardır. En önemlisi de desteklemeyeceklerdir. Kuzeydoğu Suriye’de ulus devlet yapılanmalarının Kürtlerin kazanımlarını büyük bir tehdit olarak görmelerinin altında yatan neden de budur. Kürtler Kuzeydoğu Suriye’de statü sahibi olursa Kürdistan topraklarını işgali altında tutan diğer ulus devlet yapılanmaları da Kuzeydoğu Suriye’de uygulanan modele er ya da geç, ama anlaşmayla ama da mücadeleyle gelmek zorundadır.

Türkiye ve İran’ın asıl korkusu bu. Türk devlet faşizminin yeminli Kürt düşmanlığı ve Kürtlere fiziki, kültürel, siyasi soykırım dayatmasının altında yatan asıl niyet budur.  Kuzeydoğu Suriye’de elde edilen kazanımları rahatlıkla ezebileceği politikası gütmektedir. Kürtlerin denetiminde bulunan bölgelerde işgalini yaygınlaştırarak, hem en büyük tehdit olarak gördüğü Kürt varlığını soykırımla bitireceğini hem de Türkiye’de ibreyi daima faşist rejiminden yana göstereceğine kanaat getirmiştir.

Kuzeydoğu Suriye’ye yönelik Türk devlet faşizmi tarafından gelişen saldırılar, başta Rusya olmak üzere, Kürt halkının varlığını ulus devlet yapısı açısından tehdit gören diğer güçler açısından da memnuniyetle karşılandığı açıktır.

İşte Kürtler buna karşı direniyor/direnecek. Kendi ekonomik, siyasi ve bölgesel çıkarları doğrultusunda Kürtlerin yanında görünen güçler, Kürtlerle hiçbir zaman birer stratejik ortağa dönüşmeyecektir. Dolayısıyla Kürtlerin bu kritik süreci atlatmaları ve kazanımlarını garanti altı almalarının yegane gücü ulusal birliğini gerçekleştirmesi ve birlikte yaşadığı diğer ezilen halklarla yakalamış olduğu ortak örgütlülüğü güçlendirmesidir. Kuzeydoğu Suriye’de tüm saldırı ve tehditlere rağmen geliştirmiş oldukları demokratik sistem bunu ispatlamıştır.

Yazarın diğer yazıları