5.2 C
Berlin
Çarşamba, Şubat 19, 2020

PolitikART

DR.AYHAN KAVAK: KÖTÜLÜK

İradesizleştirilen, yalnızlaştırılan ve hiçliğin reva görüldüğü insanlığın Zerdüştlük’teki Saoşyant yani Mehdi’yi bekleme tefekküründen sıyrılıp akışkan hale gelmeleri elzemdir. Gregor Samsa, Josef K. veya K. yanılsamalarına karşı İnce Memed olup karşı durulmalı kötülüğe. Enkaz altında bırakılan düşlerdeki umut İnce Memedlikten geçecektir biline. Panzehirdir O!

METİN YEÐİN: Ekoloji Kooperatifleri hayal mi?

Sevgili okur baştan bir konuda anlaşmak istiyorum. Eğer, dediklerin doğru ama şimdi henüz zamanı değil, halk buna hazır değil, herkesin daha çok bilinçlenmesi gerekir filan diyeceksen sen bu yazıyı okuma. Benim, hiçbir yazımı okuma. Yanlış bul, lanetle ve hatta karala istersen ama çok doğru deyip, dokunulmazlar köşesine koyma lütfen. Sıkıldım, sanki bulutlara yazmaktan…

editörden

Ekonomi kelimesinin Yunanca anlamı "aile yasası, ev yasası, evi geçindirme kuralları" demektir. Eko-nomos (ev-kural), ev yasası, kadına ait işler anlamına da geliyor.

ABDULLAH ÖCALAN: Kentten toprağa ve tarıma dönüş

Proto Kürtler tarihte tarım ve hayvancılık ekonomisinin temelini atan kültürün sahibidir. Diğer komşu halk kültürleriyle birlikte madencilik, ticaret ve acentecilik (kârum) temelinde ilk defa tarihte görünür olan pazar ekonomisini de geliştirmişlerdir.

YELİZ AYYILDIZ*: Kadın kooperatifleşmesi

Kooperatifçilik, kadınlara ekonomik ihtiyaçlarını karşılamakta fırsat, bilinç yaratmıştır. Kadınlar emeklerinin karşılığını almakta, kadın örgütlülüğü her geçen gün güçlenmektedir. Kadınların bütün toplumsal alanlarda yerini aldığı, kendisini ifadeye kavuşturduğu, yaşamda soluk alabildiği bir sistemdir.

EHMED PELDA: Toplumsal dönüşümü gerçekleştirme arayışı

Kürtlerin gündeminde ekonomik yapılanma ile ilgili arayışlar var. Kooperatif, komün ve benzeri örgütlenmelerle halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları giderme yönünde tartışmalar çok cılız başlamakla birlikte giderek canlılık kazanıyor.

SONER TORLAK: Kooperatifçiliğin kısa tarihi

Kooperatifçilik, sınai kitlesel üretime ve makineleşmenin getirdiği tektipleşmeye karşı ekonomik ve kültürel bir karşı çıkış olarak okunabilir. Fabrikasyon üretime karşı zanaatkarların en etkili hayatta kalma stratejisi olarak kooperatifçilik, ekonomik anlamda, üreticiyle tüketici arasına konulan piyasa mekanizmasının baypas edilmesidir.

SERKAN BAYRAK: Birlik Zamanı

Özden yoksun biçimsel bir kazanma duygusu Alevi toplumuna aşılanmak isteniyor. Halen resmiyette tanınmayan cemevlerinin el altından yaygınlaştırılması, “direndik, kazandık” aldatmacasına çekme amaçlıdır. Madem ki bu devletten hakkımız olanı kazandık, o zaman sarılalım bu hakkımıza denmektedir. Yoldan şaşan, haktan da şaşar!..