Profesyonelleşme zamanı

Avrupa’daki Kürt yardım kurumları Kürdistan uluslararası yardım kurumları ve STÖ’lerle ortak yardım projeleri yapmaya hazırlanıyor. Rojava’da hastane, klinik kurma, görme engelliler okulu ile yetim ve kimsesiz çocuklar ile savaş mağduru ailelere yönelik kampanyalar yürütülecek.

Kürt yardım kuruluşları Almanya’nın Troisdorf kentinde birinci konferanslarını düzenledi. Kürdistan’daki, savaş ve doğal afetlerden dolayı mağdur olanlara, fakirlere, kimsesiz ve yetim çocuklara yönelik yıllardır maddi yardım başta olmak üzere gıda, giyim ve sağlık yardımı yapan Kürt yardım kurumlarının çalışmalarının değerlendirildiği konferansta, ortak projeler ve yardımların artırılması konusunda neler yapılabileceği tartışıldı.

Konferansa, Avrupa’nın birçok ülkesinde Heyva Sor ve Roja Sor adı altında faaliyet yürüten yardım kurumlarının temsilcileri ve birçok gönüllü çalışan katılım sağladı. Konferansta tüm kurumların yürüttüğü yardım faaliyetleriyle ilgili raporlar okundu ve değerlendirmeler yapıldı.

Bürokratik engelden dolayı temsilcileri konferansa katılamayan Rojava’daki Heyva Sor a Kurd ise çalışma raporunu yazılı olarak aktarırken, diğer yardım kurumlardan Rojava’ya yönelik taleplerini de iletti.

Profesyonelleşme şart

Konferanstaki tüm konuşmacılar, Kürdistan’da yaşanan savaş ve doğal afetlerden dolayı mağdur olanların sayısının arttığına, sömürgeci devletlerin uyguladığı politikalar nedeniyle milyonlarca insanın yardıma muhtaç hale geldiğine vurgu yaptı. Kürt yardım kurumlarının yürüttüğü yardım çalışmalarının ise yetersiz ve ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmadığının altı çizilerek, Kürt yardım kurumlarının profesyonelleşmesi ve yabancı kurumlarla birlikte Kürdistan’a yönelik yardım amaçlı ortak projeler üretmesinin önemine vurgu yapıldı.

Konferansta, 20 yıl ve daha fazla süredir Kürt yardım kurumları için çalışma yürüten gönüllü çalışanlara da plaket verildi.

‘Üyelik hayati önemde’

Konferansta Kürt yardım kurumlarına üye olanların sayısının yetersiz olduğuna da dikkat çekilerek şunların altı çizildi: “Avrupa’daki yardım kurumlarıyla ilgili kanunlar ve teamüllerde, bir yardım kurumunun üye sayısı ne kadar fazlaysa insani yardım projelerinden faydalanması da bununla doğru orantılı olarak artar. Bir yardım kurumunun uluslararası alanda saygınlık ve muhatap alınma durumuna en olumlu etkiyi üye sayısı yapar. Üyelik geliri bir yardım kurumunun her durum ve şart altında en düzenli ve sistematik gelir kaynağıdır ve bu da muhtaç insanların taleplerini karşılamada büyük bir öneme sahiptir. Üye aidatı geliri olağanüstü durumlarda ve afetlerde acil yardım gönderme imkanı verir, aynı zamanda her durumda uzun süreli proje yapmayı sağlar. “

Üyelik çağrısı

Tüm bu gerekçelerden hareketle üye sayısının artırılmasının zorunluluk ve yardım kurumlarının başlıca görevi olması gerektiği kaydedilen konferansta, ”Aksi takdirde ne kadar çaba gösterilse de muhtaç insanların taleplerine cevap olunamaz” denildi ve şu çağrı yapıldı: “Diasporadaki Kurdistanlılara da geçmiş dönemlerdeki gibi duyarlılığın gösterileceği inancıyla önümüzdeki süreçte insani görevlerini yerine getirerek ”Heyva Sor ve Roja Sor isimli Kürt yardım kurumlarına üye olmaları, çevrelerindeki üye çalışmalarına da katılarak başkalarını üye yapmaları.”

Y.ÖZGÜR POLİTİKA/TROISDORF


Yeni kampanyalar yapılacak

6 Temmuz’da gerçekleştirilen konferansta alınan kararlar ise şöyle:

  • Tüm Kürt yardım kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı ortak bir komisyon kurularak, uluslararası ve yabancı yardım kurumları ve yine diğer sivil örgütlerle birlikte ortak yardım projeleri yapmaları,
  • Kürdistan’daki yetim, kimsesiz ve yadıma muhtaç çocuklar yardım için 27 yıldır aralıksız yürütülen çocuk projesindeki çocuk sayısının arttırılması,
  • Savaş mağdurları, yaralılar, hasta tutsaklar, yardıma muhtaç tutsak aileleri ve yerinden edilmiş mağdur ailelere yönelik yardımların artırılması için kampanyalar düzenlemesi,
  • Rojava ve diğer bölgelere yönelik sağlık yardımlarının arttırılması ve bu çerçevede hastane, klinik kurma, ilaç, medikal malzeme ve cihaz temini konusunda yardımlarının arttırılması,
  • Rojava’da yaşanan savaşlarda gözlerini kaybetmiş insanların eğitilmesi ve meslek sahibi yapılması için ”görme engelliler okulu” kurma projesine destek için konserler düzenlenmesi,
  • Kürt yardım kurumlarına üye olanların sayısının artırılması için özel bir çaba sarfedilmesi.

Yazarın diğer yazıları

    None Found