Rêxistina terorî CHP

Adir kewto peyniya CHP vêsena. Kemal Kiliçdaroglu her qeseykerdîsê xo de vano “AKP rêxistina terorî de” qesey kena.
Adir kewto peyniye, çike nî rozan de Tirkiye de onca halkerdîsê mesela tirkî yê kurdan sero qesey beno.
Her roz hebena beno zelal ke, CHP nêwazena na mesela sero bîle qesey bibo. Naye ra avê rayverê rêxistina terorî, Kemal Kiliçdaroglu vat bî: “ Ma nêwazeme zonê mayan de perverde bibo, çike welat beno leteyî.”
Nika zî onca verva halkerdena mesela vejîno. Pêro Ergenekonîstî partiya xo de ardê pêser, verva halkerdena mesela gureyeno. MHP ra tenena zaferî bîyo nijadperest.
Reye tarîxê partiya xo de nîyanêdano, ala CHP kurdan û alevîyan rê sene zulm kerdo.
Hen qesey keno ke, sawo ke CHP Tertelê Dersîm nêvirasto. Onca îta de xo dibare bikerî, CHP qetlîamê alevîyan de her tim rol kaykerdo. En peyecoy Sêwaz de çiqaş ke namê xo CHP nêbî, jû partiya sosyal demokrate yê Erdal Înonu koalîsyon de biye.
Ez nêşîkîn vajîne, AKP wazena rast na mesela halbikero. Hama şîkîn vajîne, eke CHP dest ra bêro û teqeta xo bibo, kokê kurdan ana.
Tarîx de na partiye her tim meseleyî ebi kistene û qetlîaman halkerdê. Hata ke na partiye tertelê kerdê, seweta înan leborîne nêwaste, faşîst manena. Hen osenoke, yê CHP qisaweta xo ya niyanene çîna.
Tarîxê na partiye zaf gonin o û nêwazena ebi na tarîxê goninî bêro tê rî. Bi destê Kemal Kiliçdaroglu tirkperestiye hebena zelal yena ramitene.
Çi rind ke, yê CHP teqeta xo serdestiye rê çîna. Hen oseno ke naye ra tepiya zî nêbena. Heq o firset cinêdo. Eke nika îmkanê xo bibê, Tirkiye bena serranê verî û desinde TRT6 bîle kena qedexe.
Seweta mi nika beno eskera ke, waxtoke par Kiliçdaroglu reye şî lewê Erdoxan, wasto ke, na mesela ebi zor û zorvajiye halbikero. Mordemî ke vatîsê Kiliçdaroglu yê nikayenî gosdayî, na yena vîra mordemî. Domonê Ataturk tam raya eyra sonê. Yanî raya gonî ra.
Keso ke omidê xo na partiya ra giredo, o biyo vîndî, weşiye nêrameno. Ataturk jû qetilkar bî, domonê xo zî na raye ra sonê, tornê xo zî wazenê eynî raye ra devam bikerê.
Keso baqil gune na rêxistina terorî ra tewa mepiyo. Eke serdestiye era CHP dest kuyo, jê Ataturk onca sîstema jû partiye nana ro, lewê xo de kesî nêwazena.
Dîna vuriye, CHP waxtê Ataturk ra hata roza ma cemediyaye menda.

Yazarın diğer yazıları

    None Found