Sara hastalığı -I

Beyin, milyonlarca sinir hücresinden oluşan çok karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Bu hücrelerin aktiviteleri kendi kendilerini düzenleyen mekanizmalara sahiptir. Sinir hücreleri bilinç, hareket, vücudun duruş şekli, konuşma, bellek, duygular vb. işlevlerden sorumludurlar. Yani beyin vücudumuzu yöneten merkezdir. Biz bütün aktiviteleri onun sayesinde yapmaktayız.

Beyindeki sinir hücreleri arasında elektriksel bir bağlantı vardır. Yine beyin hücreleri ile vücudun bütün kısımları arasında da çok az miktarda elektrik akıntı vardır. Bu akıntı yukarıda bahsettiğim işlevlerin yürümesini sağlamaktadır.

Sara hastalığı beynin normal elektriksel işlevinde zaman zaman kısa kesintiler ve düzensizlikler meydana getiren ve merkezi sinir sistemi hücrelerinin beklenmedik ani elektriksel boşalması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir durumdur. İşlevlerde meydana gelecek bu geçici kesintiler veya istemsiz düzensizlikler nöbet olarak tanımlanmaktadır. Nöbet esnasında normal yapı olması gerekenden çok daha yoğun, kesikli, elektrik boşalmaları ile bozulur. Bu durum ise kişinin bilincini, vücut hareketlerini ve duygularını kısa bir süre için etkileyebilmektedir.

Beyin, elektrik boşalmaları gerileyene ya da sonlanana kadar normal işlevine kavuşamaz. Genellikle birkaç dakika sürer ancak birkaç saat sürdüğü de gözlenmektedir. Anormal elektriksel boşalım, nerede meydana gelirse ona özgü bir nöbet ortaya çıkar. Örneğin sorun beyindeki hareketle ilgili bir merkezdeyse, hasta düşer, çırpınmaya başlar. Eğer görmeyle ilgili bir merkezden çıkıyorsa, düşme, bayılma olmaz ancak hasta hayaller görür. İşitmeyle ilgili merkezden çıkan sorunda ise, hasta anormal sesler duyar. Bu şekilde nöbetlerin sonsuz sayıda çeşidi vardır.

Devam edecek

Yazarın diğer yazıları