Sara hastalığı -III

Nöbet tipleri tanımlanmış olsa da kişilerin geçirdiği havaleler kendine özgü bazı farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durum tanının konulmasında sorunlar yaratabilir. Bazen tanı ancak yıllar sonra konulur. Tabi ki sara hastalığının belirtileri başka hastalıklarla da alakalı olabilir.

Tanının konulabilmesi için nöbet anının anlatılması önemlidir. Ancak çoğu zaman hastanın kendisi havale esnasında nelerin olduğunu hatırlamamaktadır. Bundan dolayı hasta yakınlarının / nöbet esnasında hastanın yanında olan kişilerin doktora bilgi vermesi önemlidir. Bu da o kişilerin nöbet anında nelerin olduğunu dikkatle izlemelerini gerektirmektedir.

Epilepsi tanısını koyabilmek için bir önceki yazımda belirttiğim olası nedenlere dönük testlerin yapılması şarttır. Bu testlerin başında kan tahlili gelmektedir. Özellikle çocuklarda bu tahliller geniş tutularak metabolizm hastalıklarını da kapsaması gerekmektedir.

Sara hastalığı tanısını koymak ve nöbet tipini tanımlamak için electroencephalogram (kısacası: EEG) denilen test de vazgeçilmezdir. Kafatasının birçok yerine yapıştırılan elektrotlarla beyin yüzeyindeki elektrik aktiviteler ölçülmektedir. Yaklaşık 30 dakika süren test beynin elektriksel aktivitesini sadece ölçüm esnasında göstermektedir. Test esnasında görülen normal aktiviteler sara hastalığının olmadığını kanıtlamamaktadır. O durumda testin tekrarlanması önerilmektedir. Kan tahlili ve EEG sonuçları (olumlu veya olumsuz) beyin emarın çekilmesini gerektirebilir. Küçük çocuklar EEG esnasında genelde rahat durmadığı için – ki her hareket aktivite ölçümünü etkilemektedir – önceden bir uyku ilacı verilmektedir. Yine küçük çocuklarda emarda çekilen resimlerin hareketlerden kaynaklı net çıkmaması ihtimalinden dolayı narkoz ilacı verilerek yapılmaktadır. Ne EEG ne de emar ağrılı ve zor değildir. Hastalığın tanısını hızlı bir şekilde koyup tedavisine başlayabilmek için bu tahliller gereklidir. Çocuklarda narkoz / uyku ilaçlarından da korkulmamalıdır.

Sara hastalığı nöbetlerinin birçok çeşidi vardır. Klasik nöbetlerin yanı sıra farkedilmeyecek kadar hafif nöbet çeşitleri mevcuttur. Önümüzdeki yazıda bu değişik nöbet formlarını işleyeceğim.

          Devam edecek…

Yazarın diğer yazıları