Sazmanî Inqîlabî u Kurdistan (1)

[email protected]

Le kotayî salanî şêstekanî zayinî da rêkxiraweyekî çepî Iranî pêwendî legel bizîtnewey çekdaraney salanî 67-68 le Kurdistanî Iran peyda kird u dwatir ew pêwendiye legel bizûtnewey Kurd le Başûrî Kurdistan be rêgay balî Mektebî Siyasî Partî Dêmokratî Kurdistan u duwatir Yeketî Nîştimanî u be taybetî şexsî mam Celal be salanî sal berdewam bû.

Ew rêkxiraweye (Sasmanê Ênqêlabîyê Hêzbê Tûde yê Iran der xarêc ez kêşwer), sazmanî înqîlabî hîzbî Tûdey Iran le derewey wulat bû ke li salay 1964 duway ciya bûnewe le Hîzbî Tudey Iran le derewey wulat destî be çalakî kird u zorbey here zorî endaman u layengiranî Hîzbî Tûdey Iranî le Urûpa legel kewit. Hoy serekî ew ciya bûneweye le Hîzbî Tude le ruwangey damezrêneranî sazmanî înqîlabîyewe ser be soviyet bûnî rêberî hîzbî Tude u gîrsaneweyan le derewey wulat bû, boye le seretawe amancî serekîyan ewe bû rêberayetî hîzbêkî çînî kirêkar le her helumercûk da debê bila bibê debê le naw xelk u le nawxoy wulat da bê.Sazmanî Înqîlabî ew serubendî (nîwey dûwemî salanî heftakan) be hêztirîn rêkxirawe bû le naw bizûtnewey xwêndkaranî Iranî, Konfêdrasyon da u tuwanî jimareyekî zor le xwêndkaran le derewey wilat berew lay xoy rakêşê.

Damezranî Sazmanî înqîlabî hawkat bû legel kertbûnî bizîtnewey komonîstî be ser dû berey dij be yekî Yeketî Soviyet u Çîn da u herçend le seretawe sazmanî Înqîlabî meylî leyengirî le Kûba u rêbazî Kastroyî damezranî ‘mekoy raperînî ‘têda bû u dû deste le endaman u layengiranî nard bo perwerde le kûba, belam duwatir be tewawî berew bîr u ray Maotsêdon dayşikand u destpêşxer u perepêderî rêbazî Maoîstî bû le Iran u tenanet nawçe da u be taybetî bilaw kirdnewey fikrî çepî na Sovyetîyane le Kurdistanî Iraq da.

Sazmanî înqîlabî be rêgay yekêk le endamekanî Kurdî xoy le Utrîş (Nemsa) têkoşer Selahedîn Şemsî Burhan agadar kira ke le hêndêk nawçey Rojhelatî Kurdistan xabatkaranî Kurd le doxî têkhelçûnî çekdarane dan legel hêzekanî hukûmetî nawendî u le layekî dîkeşewe nemir Simayîl Şerîfzade be nawî qelemî Aso Se’îd legel hawrêkî serdemanî xwêndnî le zankoy Taran; Muhemed Muhtedî ke le komarî Çêkoslevakî deyxênd le rêgay adrêsêk le Qeladizê de pêwendî nameyî da bû u le peyamêk da Şerîfzade radegeyênê pêyan xoş debê eger bizûtnewey Çepî nwêy Iran le derewey wulat legelyan pêwendî bika.

Her çend têkoşeranî komîtey Înqîlabî Hîzbî Dêmokratî Kurdistan ke duwatir nemir Suleyman Mu’înîşyan legel kewit rexneşyan le siyaset u helwêstî hîzbî Tûdey Iran hebû , belam bo pêşbirdinî xebatyan le mawey salî 1967 da be rêgay Kerîm Hîsamî u Dr.Ebdulrehman Qasimlû da hewlêkî zoryan da bo rakêşanî hîzbî Tûde bo piştîwanî le xebatekeyan, belam wa derdekewê têkoşerêkî wek Simayîl Şerîfzade wîstûye le hîzbî Tudey têperênê u legel riqebere sersexetekey ke sazmanî Înqîlabî bê pêwendî bika u pêyan radegeyênê eger biyanewê nwênerêkyan binêrin bo layan bo çiyakanî Kurdistanî Iran dekrê be rêgay Celal Talebanî bigene lay ewan. Lew serdeme da balî mektebî siyasî Partîy Dêmokratî Kurdistan legel rêberayetî mela Mistefa Barzanî le şer da bû u lew laleweş Barzanî be fîtî Iran ew têkoşere Kurdaney Rojhelatî ke wîstbayan dijî rêjîmî Şa xebat biken raw dena.

Duway pêwende seretayiyekan Dr.Kuruş Laşayî yek le rêberan u le endamanî damezênerî sazmanî Înqîlabî le Berlîn çawî be rehmetî Kemal Fuad le kadrekanî partî nizîk le Celal Talebanî dekewê u berew Bexda we rê dekewê u be rêgay mam Celal degate Rojhelatî Kurdistan u nizîkey 3 mang legel pêşmergekanî Komîtey Şorişgêrî Hîzbî Dêmokratî Kurdistanî Iran be rêberî Simayîlî Şerîfzade, Ebdulla Mu’înî , mela aware u Hemedemîn Sîracî demênêtewe. Le Seretay mangî 2-î 1968 ta seretay mangî 5. Dr.Laşayî lew maweye da hestêkî xoşewîstî dilpakane le ast têkoşeran be taybetî Şerîfzade u Mela Aware peyda deka u biryar deda le geranewe bo Urûpa kadrî rêberayetî sazman pêmil ka bêne Kurdistan u peywest bin be bizûtnewey çekdaraney Kurdistan be dijî rêjîmî Şa. Her waş deken, belam ke degenê xeberî kûjranî Simayîl , Suleyman, Ebdulla u gîranî mela Aware debîsin u le ber ewey natuwanin le naw Rojelatî Kurdistan damezrên le Bekreco, Helebce u Silêmanî dirêje be xebat deden.

Lew zincîre nûsîne da ezmûnî hêndêk le rêberanî Sazmanî Înqîlabî duwatir Hîzbî Rencberantan le ziman xoyanewe degêrînewe. Hêndêk kurte nûsînî tekoşeranî Başûrîş degêrînewe ke basî pêwendî xoyan u sazmanî Înqîlabî deken.

Yazarın diğer yazıları