Solun Görsel Serüveni

Türkiye’de ilk sol grafik örneklerinin ortaya çıktığı 60’lı yılların ortalarından başlayıp 12 Eylül 1980’de noktalanan dönemde üretilen bin 500’e yakın görsel çalışma, ‘Afişe Çıkmak, 1963-1980: Solun Görsel Serüveni’ kitabı ile bir araya geldi. İletişim Yayınlarının, kuruluşunun 30’uncu yılı anısına grafik tasarımcı Yılmaz Aysan tarafından yayımlanan kitabı, pek çok partinin, illegal hareketin, sendikaların, derneklerin, sanatçılar ve sanat gruplarının yarattığı afişler, dergiler, kitap ve albüm kapaklarından yola çıkarak, Türkiye’de solun önemli bir dönemine ayna tutuyor. Demokrasi ve sosyalizm mücadelesi tarihini, mücadelenin yansıdığı mecralar aracılığıyla derleyip topluyor ve benzersiz bir kaynak olarak sunuyor.

30 yılını geride bırakan İletişim Yayımları tarafından kitaba ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu: "12 Eylül 1980 askerî darbesinden 3 sene sonra kurulduk. 30. yılımızı kutlamak için, elinizdeki kitaptan iyisi bulunamazdı. Yılmaz Aysan’ın aşkla yürüttüğü bir belgeleme çalışmasına dayanan Afişe Çıkmak, 60’ların, 70’lerin ‘aura’sını gözümüzün önüne getiriyor. O dönemin genç insanlarının anlatma, müdahale etme, ses çıkarma, bir şeyler yapma, kısacası dünyaya katılma iştahını gösteriyor bize. Televizyonun siyah beyaz tek kanal, bilgisayar teknolojisinin laboratuar aşamasında, sosyal medyanın olsa olsa hayal hanesinde olduğu bir zamanda, mütevazi iletişim yollarını kullanmaktaki yaratıcılığı hatırlatıyor."

İSTANBUL

Yazarın diğer yazıları

    None Found