Ters Tablo’da Kobanê

"IS (IȘİD) ve Amerika’ya karșı". Almanya’da yayınlanan haftalık "Jungle World"daki Kobanê ile ilgili yazının bașlıǧı.
Türkiye’deki egemen sol kesimin son günlerde aktüelleștirdiǧi görüșün benzeri.
PYD ile ABD "anlașması" olarak basına yansıyan haberler, solda "acil tedirginlik" yarattı.
İlk varsayım: Varsa bir antlașma, "gizli"dir.
İkinci varsayım: "İki adım geri, bir adım ileri"dir. Bunu tarih gösterecek.
Kürdistan’da (Kobanê) yașayan halklar (Kürtler, Asuriler, Araplar, Çeçenler vd.), dünya halklarına alttan gelen dalganın nasıl olabileceǧinin bir örneǧini sundular:
Kantonlar demokrasisi.
Bölge halkları için bir "Kurtuluș/Özgürlük Manifestosu".
Ve Kobanê, Güney Kürdistan modelinin tam tersi bir örnek.
Güney Kürdistan’da petroller "milyonerler" yarattı.
Kantonlar, Halk yönetimi ve denetimi öngördüler.
Böylece Kabanê Ortadoǧu tarihinde "ilk ters örnek" oldu.
Șimșekler’i üstüne çekti Kobanê.
Türkiye’nin tahammülsüzlüǧü;
IȘİD’in hareketlendirilmesi.
ABD’nin IȘİD üzerinden PYD’ye ayar vermek için başlattıǧı, saldırı/destek hamlesi.
Bilinmeyen görüșmeler: Karmașa. Buna bir de Alman Gizli Haber Servisi BND’nin IȘİD’in elinde yolcu uçaklarını vurabilecek roketlerin olduǧunu açıklaması…
Suskun ama plan sahibi İran; Kobanê ile ilgili hileli oyunlar yürüten, Erdoǧan Özel Savaș ekibi.
Kuzey Kürdistan’da ayakları kayan devletin son modeli AKP’nin kendisine göreceli "oy veren" tabanı kaybetmesi.
Dünya’daki diplomasi ve aydınların dilinde Kürdistan șifresi yerine geçen "Kabanê".
Son dönemde en çok duyulan ilișkisiz iki kelime: "Ebola" ve Kobanê" oldular.
Ama yine de, Türkiye gibi emperyalist ülkelerdeki, radikal solu ve Marksistler’i çıkarırsanız, egemen "anti emperyalist" sol, PYD’yi emperyalizmin yedeǧi gibi gösterdi.
Ancak, daha neler olacaǧı belli deǧil.
Berraklașan tablo:
Kobanê’nin kaybetmeyecek!
Kürdistan, Türkiye gibi emperyalist bir ülkeden destek alsaydı, "emperyalizmin ușaǧı" sayılmazdı.
ABD’den destek alınca, "emperyalizmin yandașı" gibi gösteriliyor. Bu siyasi dönekliǧi nasıl açıklamak gerekir? Görünen; Türkiye’deki egemen solun bir beyin ameliyatı geçirmek dıșında șansı yok. Ama nasıl?
Ayrıca, Kürdistan’ın sömürgeci sistemlerden kurtulması "emperyalizmin havzası"na düșmeleri, sömürge kalmaktan yüzlerce kez olumlu bir gelișme deǧil mi?
Bașa dönmek istiyor, ve burada tarihi iki örneǧi görüntülemek istiyorum: Bolșevikler 3 Mart 1918’de, Brest-Litowsk antlașmasıyla, Rusya‘nın ișgal ettiǧi topraklardan geri çekildiǧini ilan etmișlerdi. İtilaf devletleri Bolșeviklerle aynı masaya oturmușlardı.
Yapılan eleștirilere Lenin cevap vererek, güçlü olduklarını ve "șeytanla bile ișbirliǧi" yapabileceklerini açıklamıștı.
Ekim Devriminden aylar önce Nisan 1917’de Lenin gizlice Almanya üzerinden Rusya’ya geri döndü. Bu geri dönüșün Alman emperyalizmiyle anlașmalı gerçekleștiǧi biliniyordu.
Almanya’nın hesapları, Rusya’yı zayıflatmaktı. Rusya zayıflamadı; düștü. Bolșevikler kazandılar. Hem Alman emperyalizmi, hem de Çarlık Rusya’sı yenildi.
…Gelecekte Kobanê Kantonu’nda yașama geri dönüș gerçekleșse, caddelerde çocuklar oynașıp gülseler, șimdilerde uzakta olanlar, devrimin liderleri ve sürgünlerde yașayanlar günün birinde Kobanê’ye geri dönseler ve bu așamada neler yapıldıǧını açıklasalar, o zaman kimlerin kaybettiǧi ortaya çıkacak.
Önemlisi Kürdistan’a tahammülü olmayan "anti emperyalist" güçlerin de maskesi düșmüș olacak.

Yazarın diğer yazıları