‘Üçüncü yol’ hamlesi başlatılacak

HDP Kadın Meclisi, örgütlenmeyi güçlendirmeye yönelik yerinden demokratik siyaset hamlesi başlatacaklarını duyurdu, parti içi mekanizmalarda etki gösteren erkek egemenliği ile de mücadeleyi büyüteceklerini ifade etti.

HDP Kadın Örgütlenme Konferansı, 29-30 Haziran tarihlerinde “Emê Rêxistina Xwe Mezin Bikin” (Örgütlülüğümüzü Büyüteceğiz) sloganı ile Ankara’da gerçekleştirdiği konferansın sonuç bildirgesini açıkladı.

‘Demokrasi ittifakıyız’

Sonuç bildirgesinde, dünyanın her yerinde kadın mücadelesine karşı yoğun saldırılar olduğu ve kadın hareketlerinin bu saldırılar karşısında mücadelesini yükselttiği tarihsel bir süreçten geçildiğine vurgu yapıldı. Kadınların bedenlerini, emek, kimlik ve yaşam haklarını savunmak için başlattıkları grevlere, Rojava’da inşa edilen demokratik sistem mücadelesine değinen Kadın Meclisi, Türkiye’de de kadınların var olma hakkını yok sayan tek adam rejimine karşı kadınların en ağır koşullarda meydanlarda itirazını dile getirdiğini kaydetti.

Açlık grevleri ve beyaz tülbentlilerin direnişinin toplumun üzerine çöken korku ve kuşatılmışlık çemberini kırdığını belirten  Kadın Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinde de izledikleri ‘Kürdistan’da kayyımları gönderme, batıda ise AKP-MHP ittifakına kaybettirme’ stratejisiyle mücadele ruhunu yeşerttiklerini söyledi. Meclis, “Biliyoruz ki, Türkiye halklarının tek umudu olan tarihi bir mücadele hattıyız. Halkların, kadınların demokrasi ittifakıyız” ifadelerini kullandı.

Yerinden siyaset hamlesi

Hayatın her alanında erkek egemenliğine karşı mücadele kararlılığını belirten HDPli kadınlar, “Konferansımızda aldığımız kararlarla bir kez daha altını çizdik ki; bizler bulunduğumuz tüm alanlarda kadın bakış açısıyla hayata yön vereceğiz. Ezilenlerin, yok sayılanların, faşizme karşı direnenlerin tarihsel ittifakı olan 3. yol siyasetinin özgürlükçü iradesi ile kadınlar lehine yerel, yerinden demokratik siyaset hamlesi başlatacağız. Her yerde demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü perspektifi kadınların yaşam alanlarına taşıyıp yeni yaşamı inşa edeceğiz.”

Konferansta alınan diğer karar şöyle ifade edildi.

Hasankeyf’i savunma

 • Yeni yaşamı örerken, yaşadığımız yereli sermayeye/ranta terk etmeyeceğiz. Sistematik orman yangınlarına, özel güvenlik bölgesi adı altında köy boşaltmalara, barajlar ile Mezopotamya havzasını insansızlaştırmaya izin vermeyeceğiz. 12 bin yıllık belleği ile yok edilmeye çalışılan Hasankeyf’ i ödün vermeksizin savunacağız. Ekolojik yaşam politikalarımızı toplumsallaştıracağız, yaşama geçireceğiz.

Kadın düşmanı politikalara karşı öz savunma stratejileri

 • Ağır şiddet, istismar ve sömürü altındaki çocukların sesini duyacağız, duyuracağız. Kadınları yoksulluk ve şiddet sarmalına sıkıştıran politikalara ve sisteme karşı mücadeleyi her düzeyde sürdüreceğiz. Kadın yoksulluğu ve işsizliği ile mücadeleyi önemseyecek, nafaka hakkımıza sahip çıkacak, yerellerde kadınların oluşturacağı dayanışma ekonomilerine güç vereceğiz.
 • Ev içi emeğin değer ürettiğini ve sigorta hakkını görünür kılmak için çalışmalar yürüteceğiz.
 • Çok ağır sömürü ve yoksulluk koşullarında yaşayan ve çalışan tarım işçisi kadınlara ve mülteci kadınlara yönelik ayrımcılık ve ırkçılığa karşı her daim yanlarında olacağız, cinsel şiddet ve tehditlerle karşı karşıya kalmadan insanca yaşayabilmelerinin yollarını birlikte üreteceğiz.
 • Engelli kadınların toplumsal yaşama katılmasının önündeki çok katmanlı engelleri görünür kılma ve ortadan kaldırma çabası içinde olacağız.
 • Toplumu pençesine alan hukuksuzluk ve şiddet halini besleyen LGBTİ+’lara yönelik şiddet, ayrımcılık ve nefret suçlarını sıradanlaştıran zihniyete karşı mücadele edeceğiz.
 • Kadına yönelik şiddeti, kadın yoksulluğunu pekiştiren, derinleştiren ve sıradanlaştıran, canımızdan can alan savaş politikalarına kararlılıkla karşı duracak, onurlu barışın inşasında yaşamın öznesi olduğunun farkındalığı ile kadın meclislerimizi dayanışma ağları ile güçlendireceğiz. Kadına karşı derinleşen her türlü şiddete ve kadın düşmanı politikalara karşı kadınların özsavunma stratejilerini geliştireceğiz.”

Parti içi mücadele

Sonuç bildirgesinde, konferansta “Partide erkek egemenliği ile mücadeleyi nasıl geliştireceğiz” ve “Yerelde kadın örgütlenmesi, kadın siyaseti, kadın dayanışmasını nasıl öreceğiz” başlıkları altında atölyeler yürütüldüğünü, verimli tartışmalarla önümüzdeki dönem planlamalara zemin oluşturacak örgütlenme ve mücadele hatlarının belirginleştirildiği paylaşıldı. Kadın Meclisi bu konuda önceliklerini şöyle sıraladı:

 • Parti içi mekanizmalarda her seviyede etkisini artıran erkek egemenliği ile her düzeyde kararlı mücadeleyi büyüteceğiz; partimizin ve mücadelemizin en temel ilkelerini esnetmeyeceğiz. Kadınların büyük bedeller ödeyerek, büyük emeklerle kazandığı eş başkanlık ve eşit temsilin mor çizgimiz olduğunun altını çizerek parti içi tüm mekanizmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifimizi sıkıca sahiplenecek, kadın dayanışmasını büyüteceğiz. Kadın gündemimiz ve kadın sözümüz ile parti içi yaşamda etkin olacak, iktidarcı erkek egemen anlayışın eş sözcülük ve eşit temsiliyet ilkelerimizi aşındırmasına izin vermeyeceğiz.
 • Kadın mücadelesini ve kadın siyaset tarzını etkin kılacağız; iktidarcı, rekabetçi erkek egemen zihniyete karşı paylaşımcı, şeffaf, eşitlikçi, mücadeleci kadın siyaset tarzını partimizde ve bulunduğumuz her yerde yaşamsallaştıracağız.
 • Genç kadınların çalışmaları önüne çıkartılan her türlü engelle ve onları irade olarak görmeyen anlayışlarla mücadele edeceğiz. Çalışmalarımızda kendi rengi ve coşkusuyla yerini alan Genç Kadın çalışması mücadele hattımızın en önemli parçalarından biri ve geleceğidir.
 • Yerel siyasete öncelik vereceğiz; merkez-yerel ilişkisini olabildiğince yataylaştıran, zayıflayan bağları güçlendiren, birbirimizi güçlendirerek yürümeyi esas alan kadın siyaset tarzını kalıcılaştırmak için emek vereceğiz.
 • Kazanımlarımızı, yaşamlarımızı, özgürlüklerimizi hedef alan saldırılar karşısında bütün kadın örgütleri ve feminist hareket ile mücadeleyi ortaklaştıracağız; her düzeyde kadın dayanışmasını ve direnişini birlikte öreceğiz.

Meclislerin inşası

Bildirgede temel sorunun kadın örgütlülüğünün zayıflaması olduğu belirtilerek, kadın meclislerinin yaygınlaştırılıp güçlendirileceği kaydedildi. Bunun için “Yerelin özgünlüğünü temel alan, kendi gündemlerini oluşturup bunun mücadelesini yükselten, sorun alanları arasında hiyerarşi kurmadan tüm farklılıklarıyla kadınlarla kucaklaşmayı başaran yerel meclislerimizi kuracağız. Güçlenmemize hizmet edecek eğitim çalışmalarını yaygın ve sistematik hale getireceğiz” vurgusu yapıldı.

HABER MERKEZİ

Yazarın diğer yazıları

  None Found