Ulusal birlik ilkeleri ve pratik öneriler

Kürtlere yönelik tüm saldırılara rağmen tarih yüz yıl önceki gibi tekerrür etmedi. Kürt halkı ve dostları direndi, direniyor. Şimdi ilkeler ve pratik öneriler ışığında direnişi ulusal birlikle taçlandırma ve özgür bir ülke yaratma zamanıdır.

Nurettin DEMİRTAŞ

Ulusal birlik adına Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın tarihsel çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Özellikle Ocak 2009 tarihinde açıkladığı ulusal birlik için beş temel ilke günümüzde aydınların, sanatçıların, siyasetçilerin öncülük yaptığı birlik çalışmalarına da ışık tutacak niteliktedir:

“1- Savaş ve Barış İlkesi: Kürt halkının varlığı ve ulusal hakları hangi durumda güvencede, hangi koşullarda tehdit altında olur ve meşru savunma hakkı doğar, hangi koşullarda barış içinde yaşar, bütün bu hususların tespiti savaş ve barış ilkesi kapsamındadır.

2- Birlik İlkesi: Türkiye, İran, Suriye ve Irak’taki Kürtlerin kendi aralarında kuracağı birlik, söz konusu devletlerin varlığına ve siyasi sınırlara karşı değildir. Her parçadaki Kürtlerin kendi sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, diplomatik, öz savunma örgütlenmesinin olması ve bu örgütlenmelerin diğer parçalardaki Kürtlerle siyasi sınırları sorun yapmadan ilişkilenmesi, demokratik konfederalizmini kurması anlamına gelmektedir.

3- Demokratik İlke: Demokratiklik ilkesinin uygulanması, Kürtlerin Türkiye, İran ve Suriye’de kolektif ve bireysel haklarının ve örgütlenmelerinin önündeki anayasal, yasal bütün engellerin kaldırılıp devletler açısından demokratik dönüşümün hayata geçirilmesidir, demokratik özerklik statüsünün gereklerinin yerine getirilmesidir.

4- Kültürel Haklar İlkesi: Kürtlerin kimlik, dil ve kültürel haklarının nasıl güvenceye alınıp pratikleşeceği ve farklı kültürel toplulukların haklarını tanımlamak demokratik ulusal duruşun önemli bir ilkesidir. Bu ilke, Kürtlerin kültürlerinin bir bütün olarak tanınması ve hayata geçirilmesini ifade eder. Kürt halkının bir ulusal topluluk olmasından gelen kimliğini ve kültürünü, dilini özgürce yaşaması, geliştirmesi, koruması temel kültürel haklarının kabul edilmesi her şeyden önceliklidir.

5- Demokratik Siyaset ve Sosyal-Ekonomik İlke: Özce tanımlanacak olursa demokratik siyaset, halkın siyasi irade olarak varlık gösterdiği, doğrudan katıldığı, aynı zamanda denetime, eleştiriye açık, sadece bir parçanın, bir grubun değil tüm Kürtlerin çıkarını ve ihtiyacını esas alan, birlikte yaşadığı halka zarar getirmeyecek, farklı siyasi yapıların birbirinin varlığını ortadan kaldırmayı hedeflemediği, demokratik mücadeleye, muhalefete açık siyasi anlayışı ifade eder.

Demokratik ve özgür toplumu bir talep ve ütopya olmaktan çıkarmak, yaşanabilir kılmak, politik-ahlaki toplumu inşa etmek kadın özgürlük sorununun çözümüyle ve bu alanda toplumsal cinsiyetçiliğin aşılması, zihniyet ve toplumsal kurumlarıyla değişim yaşamasıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu anlamda kadınların bu toplumsal sorunun çözümü için demokratik mücadele ve örgütlenmelerini güçlendirmeleri, çözüm politikalarını oluşturmaları, kurumlarını çoğaltmaları, eğitsel ve sosyal faaliyetlere ağırlık vermeleri vazgeçilmezdir. Aynı şekilde Kürdistan gençliğine ilişkin doğru sosyal politikaların belirlenmesi demokratik toplumun gelişimi için önemlidir. Çoğunlukla genç nüfusa sahip olan Kürdistan gerçeğinde gençlik başta olmak üzere tüm sosyal kesimlere dair sosyal ilke ve politikaları tartışıp belirlemek gerekmektedir.

Kürdistan halkının yoksulluk, işsizlik durumu göz önüne alındığında ekonomik ilkeye de ihtiyaç vardır. Sahip olduğu zengin, verimli coğrafyasına rağmen, açlık, işsizlik ve yoksulluk Kürtlerin kaderi haline getirilmiştir. Ekonomik ilke, güncel olduğu kadar ekonomik sorunların köklü çözümü, ekonominin gelişmesi, Kürtler arası yeterli bir dayanışmanın sağlanması için ekonomi-politiğin ve projelerin oluşturulmasını içerir.”

Pratik Öneriler

Beş ilke ile birlikte 2012 yılında KCK adına üç maddelik pratik öneriler açıklanmıştı:

“1- Ulusal Kongre’nin tüm Kürtler adına örgütlü ve ortak bir diplomasinin gelişmesi için bir örgütlenmeye gitmeyi öncelikli bir görev olarak belirlemesi ciddi bir ihtiyaçtır. Böyle bir mekanizma her türlü parça, grup ve şahsiyetin ilişki ve çıkarlarını aşarak, dört parça Kürdistan için diplomasi yapmalıdır… Tüm Kürtlerin ihtiyacına cevap olabilecek bir diplomasi, ancak Demokratik Ulusal Kongre’ye dayalı olarak geliştirilebilir.

2- Kongrenin yerine getirmesi gereken en önemli görevlerden birisi de, büyük bir soykırım ve katliam tehdidi altında bulunan Kürtlerin, kendilerini nasıl savunacakları sorusuna çözüm ve açıklık getirmesidir. Kürtlerin, kendi varlıklarını koruma ve özgürlüklerini güvence altına alma tedbirlerini geliştirmesi hayati derecede önemli bir konudur. Bunun için öz savunma amacıyla, kongre bileşenlerinin kendi denetimlerindeki savunma güçlerinden birlik için ortak komutanlık altında ortak savunma gücünü oluşturulması temel bir gündemdir.

3- Kongre, belirlediği görevleri ve kararları yerine getirmekle yükümlü, icra organı görevini yerine getirecek daimi bir Yürütme Kurulu’nu seçmelidir. Yürütme Kurulu’nun bütün Kürtleri temsil yetkisine sahip, Kürt halkının pratik-politik ilişkilerinin yürütülmesinden sorumlu bir kurul olarak düşünülmesi gerekir. Buna göre, iç ve dış diplomatik faaliyetler, ortak komutanlık, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin Kurul tarafından kurumsal olarak yürütülmesi gerekir.”

Bu görüşlerin ifade edilmesinin üzerinden geçen yıllarda Rojava demokratik halk devrimi gerçekleşti. Türk sömürgeciliği oraya saldırdı. Kuzey kentlerinde öz yönetim direnişleri gelişti, tanklarla-uçaklarla saldırdı; Güney Kürdistan’da bağımsızlık referandumuna zerrece tahammül göstermeyip tehdit etti; İşgal hareketlerini genişleterek Kürt halkının her türlü kazanımını yok etmeye çalıştı. Fakat tüm bu saldırılara rağmen tarih yüz yıl önceki gibi tekerrür etmedi. Kürt halkı ve dostları direndi, direniyor. Şimdi ilkeler ve pratik öneriler ışığında direnişi ulusal birlikle taçlandırma ve özgür bir ülke yaratma zamanıdır.

Bu temelde tüm sanatçıların, aydınların, emekçilerin, halklarımızın, anaların, zindanlarda ve tüm cephelerde direnen yoldaşların ve dostların yeni mücadele yılı kutlu olsun!

Yazarın diğer yazıları

    None Found