Verem hastalığının tedavisi

Günümüzde verem hastalığı tedavi edilebilir hale gelmiştir. Tedavideki en önemli unsur, uygun ilaçların yeterli süre ve düzenli bir şekilde kullanılmasıdır. Ancak günlük uygulamalarda tedavinin uzun ve çok ilaçla yapılıyor olması hasta uyumunu güçleştirmektedir. Bazen de hastalar iyileşme hissettiğinde düzenli tedavi gereksinimini unutmaktadır.

Tedavi en az 6 ay olmak üzere hastanın durumuna göre 9, 12 hatta 24 aya kadar uzatılabilir. Tedavi kapsamında en az üç, genelde ise dört değişik antibiyotik ilaç verilmektedir. İlk iki ay dört antibiyotik ilaç kullanıldıktan sonra tedavi dört ay da iki ilaç ile sürdürülmektedir.

Kullanılan ilaçlar karaciğer fonksiyonunu etkilediğinden dolayı belli aralıklarla kan tahlili yapılmaktadır. Görme bozukluğu da ilaçların yan etkileri arasında olduğu için göz doktorunda aylık kontroller gerekli olmaktadır. İlaçlardan bir tanesi sinir iltihaplanmasına yol açtığından dolayı tedavi kapsamında yetişkinlere Vitamin B6 hapları da verilmektedir. İşitmeye olası olumsuz etkiler bakımından işitme testi de yapılmaktadır.

Tedavi için çoğunlukla hastanın hastahaneye yatmasına gerek kalmaz. Beyin zarını tutan tüberkülozun tedavisi ise hastalığın ağırlığı ve komplikasyonları bakımından hastahanede yapılmaktadır.

Tedavisiz bırakılan hastaların üçte biri iyileşir, üçte birinde tüberküloz kronikleşir, üçte biri ise ölür.

Hastalığın doğası gereği kilo kaybetmiş, iştahı azalmış olan hastaların ilaç tedavisine başlandıktan kısa bir süre sonra iştahı açılır ve hastalar kaybettiği kiloları alır.

Modern ilaçlara karşın hastalığın halen yaygın ve ölümlere neden olması, ilaç ve tedavinin kendisinden çok sosyal koşullar ile ilişkilidir. Hastaların yüzde 95’inden fazlası orta ve düşük gelir grubundaki ülkelerde yaşamaktadır. Tedavi başarısını olumsuz yönde etkileyen bir önemli faktör de ilaç direnci sorunu, yani normalinde kulanılan ilaçların etkisiz kalması. Çok ilaca dirençli tüberküloz vakaları gittikçe çoğalmaktadır. Bu durumlarda alternatif ilaçlar devreye girmektedir.

Verem aşısı çocuklarda kanla yayılan ve beyin zarını tutan (menenjit) tüberküloz gibi ciddi hastalıkları önler. Ancak erişkinlerde hastalık için koruyucu değildir. Almanya’da ise verem yaygın olmadığından aşı yapılmamaktadır.

Yazarın diğer yazıları