Yeni yıl, Kürtler ve ulusal kongre

2016’nın son günlerini yaşarken, gelecek olan yeni yıl insanlık için daha da zorlu geçecek.

Dünyada ekonomik ve siyasal krizler derinleşiyor. Genel olarak Ortadoğu halkları için, özelde Kürt halkı için zorlu, bir o kadarda özgürlük vaad eden bir yıl bizleri bekliyor. Kürtler açısından tarihi gelişmeler, yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Ancak, aynı zamanda, Kürt düşmanlığı üzerinden siyaset yürüten kimi güçler de boş durmayacak, Kürtler arası bir “brakujî” siyasetini yeniden gündemleştirmek isteyeceklerdir. Boş durmuyorlar. Her yolu deneyerek Kürtlerin büyük mücadeleler ve bedellerle elde ettikleri kazanımlarını yok etmek istiyorlar. Bunun için gece gündüz çabalıyorlar. Kürtlerin olmadığı bir Ortadoğu, bu mümkün değilse, hakları olmayan Kürt yaratmak için elbirliği ile çalışıyorlar.

Bu kirli siyaseti boşa çıkarmanın tek yolu var biz Kürtler için: bir an önce Ulusal Kongre’yi toplamak. Kürtler ancak 21. yy’da, Ortadoğu yeniden şekillendirilirken ve yeni bir statüko oluşturulurken, birlik olursa tarihteki onurlu yerini alır, gerçek bir aktör olur. Kürtlerin kendi kaderlerini değiştirecek olan Ulusal Kongre adımını bir an önce atması gerekiyor. Kürtlerin birliği için, son yüzyıl dahil olmak üzere, koşullar hiç bir zaman bu kadar uygun olmamıştı.

Esasen, Kürtler Ortadoğu’da belirleyici bir rol oynamak istiyorsa, etkili ve saygın bir aktör olacaksa, kaçınılmaz olarak ve bir an önce Ulusal Kongre’yi toplamalıdır. Ezilen ve kaderlerini bir bakıma Kürtlerle birleştiren Ortadoğu halklarınının beklentiside bu yöndedir.

Yeni yılda, Kürtlerin Ulusal Kongrelerini kurmaları ve ilanı bölgedeki dengeleri etkileyecek ve tarih sahnesine Kürtlerin ortak iradesi olarak tüm dünyada dikkate alınacaktır. Tek tek Kürt siyasi parti ve hareketlerinin elbette çabası ve emeği son derece değerlidir. Ancak kapasiteleri ve güçleri itibari ile her partinin gücü sınırlıdır. Bu nedenle Ulusal Kongre aynı zamanda güçbirliğidir. Uluslar arası alanda ortak temsil, birlikte diplomasi, Kürtlerin mücadeleleri ve ödedikleri ağır bedellerle ele ettikleri kazanımların korunması için gereklidir. Sadece Kürtler için değil, birlikte yaşadığımız halklar lehine de tarihi bir bir sonucuda açığa çıkaracaktır. 

Sadece kendi halkından güç alacak olan Ulusal Kongre, bölgede at koşturan uluslararası güçler ve bölge devletleri içinde muhataplık sorununa son verecek ve böylece Kürtlerin meşru temsilcisi olarak söz söyleme hakkını elde edecektir. 

Elbette başta bölge devletleri olmak üzere birçok güç Kürtlerin dağınık kalmasını kendi çıkarları açısından daha uygun görebilirler. Böyle görüyorlarda… Kürtlerin birlik çabası ve arzusu bu güçler için elbette tehdit olarak algılanıyor. Ancak biz Kürtlerinde anlaması gereken çıplak gerçeklik; birlik olmadan Kürt halkının bizatihi varlığının tehdit altında olduğu gerçeğidir. 

2016 yılı bir kaç gün sonra yerini 2017’e bırakacak. Umudun karamsarlığa, direnişin zulme, barışın savaşa, özgürlüğün köleliğe galip geleceği bir yıl olsun 2017.

Yeni yıl, özgürlüğün ve barışın yılı olsun.

Yazarın diğer yazıları