Yılın kelimesi: ‘Climate Emergency’

Her yıl geleneksel olarak yılın kelimesini seçen Oxford Sözlüğü, 2019 için ‘iklim acil durumu’ anlamına gelen ‘Climate Emergency’ ifadesini seçti. Durumun ‘aciliyeti ve kaçınılmazlığını’ yansıttığını belirten komite, ‘iklim acil durumunu’ şöyle tanımladı: “İklim değişikliğini zayıflatmak ya da durdurmak için acil önlem almanın gerektiği ve iklim değişikliğinden kaynaklanan geri döndürülmez çevresel zarardan korunma durumu.” Oxford, bu seçimle birlikte, hem iklim farkındalığındaki artışı yansıttıklarını hem de konuyu tartışırken nasıl bir dil kullanılması gerektiğine odaklandıklarını belirtti.

Yazarın diğer yazıları

    None Found