Ağrı kesici ilaçlar hakkında genel bilgiler

SAÐLIK

Ağrı kesici ağrı dindirmek amaçlı kullanılan / üretilen ilaçlara verilen isimdir. Bir diğer adı analjezik olan bu kelime Yunanca al (olmadan) ve algia (ağrı) kelimelerinden gelmektedir. Ağrıdan kurtulmak için kullanılan ilaçlar üzerinde en fazla çalışılmış sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. İnsanlar en eski medeniyet çağlarından beri bitkilerden elde ettikleri maddeleri ağrıyı kesmek için kullanıyordu.

Ağrı kesiciler dünyada en fazla tüketilen ilaçlar arasında yer almaktadır. Almanya İsveç ve Fransa’nın yanı sıra Avrupa’da ağrı kesici kullanımının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Tabi ki gerekli olduğunda ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Ancak bu ilaçlar sıkça doktor kontrolü olmadan ve kulaktan dolma bilgilerle yani kontrolsüz kullanılmaktadır. İlaç suistimali de ağrı kesicilerde ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu konuda en büyük etken birçok ağrı kesici ilacın eczanelerde reçetesiz alınabilmesidir. 

Son yıllarda tıbbın hızlı gelişimi ile birlikte ağrı kesiciler konusunda birçok geleneksel bilgi geride bırakılmış durumda. Bu doğrultuda Dünya Sağlık Örgütü tarafından ağrı kesici ilaç kullanımı ile ilgili çeşitli ilkeler geliştirilmiştir. Bu ilkelerin amacı, tüm dünyada ağrı kesici ilaç kullanımını belirli standartlara bağlamak ve hastaların etkili ve yeterli ağrı tedavisine kavuşmalarını sağlarken ilaçların yan etkilerine maruz kalmalarını önlemektir. 

Ağrı kesici kullanımında öncelikli olarak tercih edilmesi gereken yol ağız yoludur. Ki bu yol en ağrısız ve zahmetsiz olanıdır. Ancak bizim toplumumuzda sıkça ağız yolundan kullanılan ilaçlar küçümsenmekte ve halk arasında kısaca “iğne” olarak tabir edilen kas içi ya da damar içi ilaçların daha etkili olduğu inancı yer almaktadır. İğne yazan / yapan doktorun daha iyi olduğu kanaati yaygındır. Tabi ki ağrı kesici ilaçların ağız yolu dışındaki kullanımını gerektiren durumlar da vardır. Örneğin yutma zorluğu ve kusma ilacın ağızdan alınmasını engelleyebilir.

Ağrı kesici ilaçlar etki güçlerine göre 3 gruba ayrılır. Hastanın bu basamakların hangisinden başlayacağına ağrının şiddetine göre karar verilir. Tedaviye başlandıktan sonra da doktor uygun aralıklarla yeniden değerlendirme yapmalıdır. İlaçların etkileri ve yan etkileri bu kapsamda göz önüne alınmalıdır.

Haftaya da ağrı kesicilerin etkileri ve yan etkileri ile kullanımı konularını işleyeceğim.