ALİŞÊR DENİZ: Komünist işçi direnişçiliği

Alişêr Deniz, 28 Ağustos’ta Nurhak bölgesinde, Erdoğan faşizminin katilleriyle giriştiği çatışmada Oğuz Aksu yoldaşla birlikte aramızdan ayrıldı. 

Alişêr ve yoldaşı Oğuz, Erdoğan’ın özel savaş timlerinin kurdukları pusuyu yarmaya çalıştıklarında cephanesi bitince feda eylemi yaparak aramızdan ayrıldı. 

Alişêr işçi bir yoldaştı. Genç bir işçi iken Zeytinburnu deri tekstil atölyelerinde çalıştı. Sosyalizm için mücadele eden genç bir komünist olarak deri tekstil işçileri derneğinin kurucuları arasında yer aldı. Uzun yıllar derneğin başkanlığını yaptı. 

Dernek çalışması dışında da öncünün diğer işlerini heyecanla ve çalışkanlıkla yaptı. Gazete de dağıttı, mitingleri de örgütledi. Ülkemiz devrimci hareketinde birden çok işi üstlenmek zorunda kalmanın onurunu devrimci hayatı boyunca yaşadı.

İşçi olarak kendisinin de içinde yeraldığı sınıfı arasında sebatla ve inançla devrimci çalışma yaptı. İşçi sınıfının devrimcileşeceğine, devrime önderlik edeceğine inanarak çalışmalarını sürdürdü. Yoldaşlık geliştirdi, partisine yeni yoldaşlar kazandı. 

Alişêr yoldaş gününün uzun zamanını işçi olarak çalışırken devrimci çalışmaya zaman bulmanın, işçi olarak çalışmayı devrimci çalışmayla birleştirmenin örneği de oldu. Kendi sınıfı içindeyken devrimci çalışmada doğal kitle bağını devrimci bakımdan değerlendirdi. 

İşçi disiplinini görev disiplinine de kazandırdı. Basın işçisi olarak disiplinle çalıştı. 

2010’dan bu yana Kürdistan’ın değişik alanlarında devrimci askeri görevler üstlendi. 

Askeri eğitim almakla kalmadı askeri eğitmen oldu. 

Devrimci yaşamının bu döneminde Kürdistan’ın devrimci üslenme alanlarının çoğunda görev aldı. 

Hüseyin DEMİRCİOÐLU Akademisi’nde komutanlık yaptı, Akademi’nin kurumlaşmasında emek harcadı. 

Rojava ve Şengal’de, ÖSO, Nusra, IŞİD faşist çetelerine karşı savaştı. Rojava’da partisi MLKP’nin kurumlarının inşasına emek verdi. 

Yoldaşı Serkan Tosun’un şehit düşmesinden sonra Serêkaniyê’de savaşa katıldı ve yaralandı. Hızla iyileşip devrimci görevlerinin başına döndü. 

Şengal’de de IŞİD soykırımcılarına karşı savaştı. Burada da partisinin kurumlaşması için başarıyla savaştı ve çalıştı. 

Son olarak Bakur’da Dersim’de kır gerilla birliklerinde komutan olarak görev yaptı, savaştı. Yoldaşı Demircioğlu gibi, “ilk ben olmalıyım” şiarıyla Parti’sinin kır gerilla birliklerinde görev aldı, başarıyla savaştı. 

Partisi’nin FESK kır gerilla birliklerinde ve HBDH’de komutanlık yaptı. 

Erdoğan faşizminin özel ölüm mangalarına karşı pusuda savaşırken de son görevini feda ruhuyla yerine getirerek uzlaşmaz savaşçılığı bizlere miras bıraktı. 

Parti’si MLKP’nin Türkiye ve Kürdistan alanının partisi olmasının simgesi de emekçisi de oldu. 

Hüseyin Akçiçek yoldaş, parti adı olarak Alişêr Deniz’i aldı. Alişêr’i Koçgiri ve Dersim’in ulusal özgürlük ayaklanmalarının lideri devrimci Kürt aydınından aldı. O’nun gibi düşmanla uzlaşmaz mücadeleciliği kararlıca sürdürdü. 

Deniz adını faşizmin idam sehpalarına meydan okuyan 71 devrimci hareketinin liderlerinden Deniz’den aldı. Deniz gibi düşmana karşı savaşırken feda ruhunu kuşandı, aldığı ada layık olarak aramızdan ayrıldı.

Hüseyin Akçiçek (Alişêr Deniz) yoldaş, komünist işçi olarak, sosyalizm ve devrim mücadelesine adadığı bir yaşamı bizlere armağan etti. İşçi sınıfı içinde kitle çalışmasının her gün emek ve disiplin isteyen görevlerinde, legal çalışmanın yetenek gerektiren işlerinde, Kürdistan devriminin ağır bedeller isteyen savaşçılığında yer alarak komünist işçi yılmazlığını, Kürt halkımızın evlatlarının feda ruhunu ardında bıraktıklarına emeği ve canıyla vasiyet etti. 

O’nun vasiyetini emeğimizle, canımızla, enerjimiz ve yeteneğimizle yerine getirmemiz bizim ona ve amaçlarına bağlılığımız, komünizm mücadelemizin ruhu olsun!