Analîz: Ez a zerrteng

Vana har, keftar…kutik. Nuştekîyan xo de zêde hersî xo nusena. Ez zana hete şima de hersî min vatenan min keno serdin. Keno bê qîmet. Keno bi problem. Ez zî sey şima tesîrî rojeva kurd de ya. Dades roja rihî ma Kobanê de yo.
La nêşikena sey her kes bibî. Tabî ke her kes qedekî refleks dano. Ez xeberan dana.Teqez hemverê dişmen refleksa ma hemênan est a, la ez ona dana. Her kes mesela neteweyê de gorê hestgermîya xo, qasî xo, gorê fikrî xo hereket keno.
Min bi bexşîn, ez zêbe çîyêk ra nêbena pare min xeber mendî. Xeberan dana nêyaranî kurd û Kurdîistan. Zerre min zî îna beno rehet. Min bi bexşîn!.  
Dades roja him zî zaf bi şerta giran de Kobanê de lej û pirodayişî şervanan şarî kurd û dagirkera bela DAIŞ domeno. Hîrê hete ra abluka DAIŞ, hîna berteraf nêbîyo. heto bîn de Tirkîya bê xema, talebo lezgîn korîdor anêkena. Kurd nêreseno biray û waye xo. Kurd pênêreseno dat û dezayî xo. Ez bi hersa, êdî vate fek de, zerr sîne de zeft nêbeno.
Ma biray pênêresene. Senî zerrteng nêbo. Eke lezgînî aya Kobanê azad bibo. Gera her kurd qabe na nifteya welat yew lebat bikêro kî çar hetera abluka weradîyo.
Şervanê şaro kurd qabe rumetî şarê xo û perkîn şaranê Rojhelato Mîyanên reyde qabe nirxî şarî xo û merdimahî herb kenî. Bi heq ê. Welatî xo pawenê. Roj bi roj serkeftinan bi dest fînenî. La bes nîyo. Ewro ra siba werd lazim, mihîmat lazim o.
Disibe zi gera tehrîbatî DAIŞ restore bibo. Kî ma zanî serkeftebîyayiş bi têderbîyayiş beno, bi îtîfaq beno. Zerr van hîrê sibe êdî herey o. Ez kurdê bêveng ra bena teng, lome kena.
Bele ez bi hersa, xeber dana. La DAIŞa har êdi bi xeberan terbîyê nêbena. Na dişmena bêbab, her roj sey guleyo sersem, sey gejan erîşî herunîya kurd kena. Bi çekanê giranan yenê.
Sey parona kutikan, her cayê cîhanî de verbi vengî yewbînan, solê nêyaranî şaro kurd de yenê pêser, û verê xo dana Kurdistana rengîn reyde şaro kurd.
Nê necisî çend yenî, hend zî yenê kiştiş. La safî nêbenî. DAIŞa derçax û ri sîyaya merdimahî, mecbura têk şoro. Ma zanî  a, ewro ra siba, axîrî bi teber bena. Her herunîya kurd de, Kurdistan de yena fetilnayîş. Ya zî mirenî.
Ez bi hersa teng nefes a. Çimkî kerdin û vatenê dewleta AKP nênî qebul kerdiş. Rayberî ey sersem bîyî,  xeberan tewşanan kenî. Bi tehdît vanî “Ma Dinya şima şanî ra”, “Ma bî mîslî verpers danî şima…”

 Xeberî min ê masum bexş beno la no hesabî rayberanê dewleta AKPyan  qetîyen bexş nêbenê.

Mistafa ŞAHÎN