Barzani isteseydi

Barzani isteseydi? Kürdistan’ın kralı gibi davranmasındandır, böyle bașlamam.

Kendisini yakinen 96 yıl önce Kürdistan Kralı ilan eden Mahmudê Berzenci’nin devamı olduǧunu bildiǧim için…
Barzani isteseydi, 80’li yılların sonundan itibaren, halkı komutaya göre hareket eden bir topluluk olarak görmekten vazgeçer;
Aynı halkın kendisini örgütleyen ve kendi kaderini belirleyen sosyal bir topluluk olarak harekete geçmesinin önünü açardı.
Barzani isteseydi, BM’nin 1991’de 688 No’lu, "Kürtler için güvenli șeridi“ni temel edinerek. Dönemin büyük Kürt sürgününü engellemek için, Baǧımsızlık ilan eder;
Eǧer ölecekse, halk karar verirdi.
Ve  eǧer kaybedecek olsaydı halk, yengi için harekete geçerdi.
Eǧer isteseydi Barzani, devletsiz bir Hükümet’in ABD serumuna baǧlanmasını redederdi;
Kürdistan’daki tüm aktif güçleri Güney Kürdistan’daki kazanımlara ortak eder;
Kandil, Duhok, Erbil, Süleymaniye dörgeninde Kürtlerin birliǧini saǧlayacak kurumlașmanın öncüsü olurdu.
Barzani isteseydi eǧer, Kürdistan petrollerinin gelirleri gündemine Kürdistani güçleri ortak seçerdi.
Petrol gelirlerine Türkiye’yi ortak etmezdi;
Türkiye’yi ortak ettiyse, geri kalan gelirlerden Kuzey Kürdistan, Rojava ve Doǧu Kürdistan’ı uzak tutmazdı.
Eǧer isteseydi Barzani, Kuzey Kürdistan’daki yedek gücü partinin, kolonyal fașizmin adayı Erdoǧan’ı desteklemek için çaǧrı yapılmasını engellerdi.
Barzani isteseydi, Demirtaș’la birlikte Türkiye’ye yansıyan Kürdistan devriminin o devasa adımını desteklemek amacıyla, toplumsal gücünü harekete geçirir;
Kürdistan devriminin elçisi ve Türkiye halkıyla ortaklık arayan adayı Demitaș’ın adaylıǧı  için, sembolik "üç milyon Dolar“ bütçe ayırırdı…
Ve isteseydi Barzani, Barzani’nin "ȘİD’i desteklediǧiyle ilgili ilk iddiaları, yalanlamak yerine, ABD-İngiltere-İsrail üçlüsüne baǧlı gizli servisler tarafından kurulan IȘİD’in neler için hazırlık yaptıǧını diǧer Kürdistan’lı güçlerle paylașırdı.
Ve bunları bilen Barzani isteseydi, Șengal bölgesine doǧru ilerleyen IȘİD güçlerinin o büyük trajediyi gerçekleștirmesini engellemek için, tüm Kürdistan’lı güçlerin Șengal’i kuruması ve savunması için,birinci derecede güvenli önlemleri alması çaǧrısında bulunur ve bunu saǧlatırdı.
Ve isteseydi Barzani, Kürdistan’ın baǧımsızlıǧına giden yolun bedelinin, katledilen binlerce Êzîdî olmasına karșı önlemler alırdı;
2007 yılında, kendisine konuk olduǧum, ve bu ziyaretten birkaç gün önce, Mîr Tahsin’in evinin karșısındaki binadan Mir’in öldürülmesini amaçlayan çeteleri de engelleyebilirdi;
Diyelimki engellemedi; Mir Tahsin’in konaǧını ziyaret edip veya onu Bașkanlık sarayına davet edip, üzüntülerini dile getirebilirdi.
Diyelimki, bunların tümü olmadı.
Êzîdîlerin,"73. Ferman“ olarak adlandırdıkları bu son katliamdan sonra, Güney Kürdistan Parlamentosu’nu toplayarak, Kürdistan’da on günlük yas için çaǧrıda bulunabilirdi.
Ve eǧer isteseydi Barzani, Güney Kürdistan’daki Maxmur’un korunması için, Peșmerge tanklarını harekete geçirebilirdi.
Ve Barzani, Maxmur "kurtarıldıktan“ sonra, gerillaları ziyaret ederek, imza attıǧı "tarihi jesti“ni, isteseydi eǧer, Rojava’dan kopup gelen PYD güçlerini ziyaret ederek gerçekleștirebilir, Salih Müslim ile "tarihi bir poz“ vererek, pratik birliǧin yolunu açardı.
Eǧer isteseyi Barzani, peșmrgelerin ABD ordusunun "IȘİD“e saldırılarını kutlamak için halay çekmektense, Șengal’e gelen gerilla güçleriyle birlikte, "halay kutlaması“nı saǧlatabilirdi.
Ve eǧer isterse Barzani, "büyük trajedi“ye raǧmen, Murat Karayılan ile bir tur "govend“e kalkıp Kürt halkının birliǧi ve gücüne delalet edecek "ince ayarlı“ bir sinyal verebilir.
Ve ve ve…
Eǧer șimdi istese Barzani?
Son dönemde, gecikmiș bile olsa adımları atılan Kürdistan’daki güçleri birliǧini pekiștirmek için, "Kürdistan Ulusal Kongresi“nin olaǧanüstü toplanması için, Hewler’in kapılarını sonuna kadar açık tutabilir…