Beyin anevrizması

Anevrizma atardamar duvarlarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir balonlaşmayı tarif eder. Bu balonlaşma daha çok damarların çatallanma bölgelerinde görülür.

Bu balonlaşan yapı normal damara göre daha dayanaksızdır ve bazı koşullar altında yırtılıp beyin içine kanamaya yol açarak yaşamı tehlikeye sokabilir. Doğuştan damarın gelişme bozukluğu, yüksek tansiyon, damar sertliği, kafa travması veya damarın enfeksiyon sonucu iltihaplanması anevrizmaya yol açabilir. Sigara içilmesi, aşırı alkol tüketimi ve şeker hastalığı da anevrizmanın gelişiminde rol oynayan faktörlerdir.

Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma, bulanık veya çift görme, göz sinirinde felçler (göz kapağının düşmesi, gözü rahatça hareket ettirememe), tek taraflı genişlemiş göz bebeği,  ışığa karşı hassasiyet (fotofobi), ensede sertlik (kişi başını kolay eğemez), konuşma güçlülüğü ve ilerleyen halsizlik ve uyuşukluk anevrizma yırtılması/kanaması olan hastalarda görülebilen belirtilerdir. Kanamayan anevrizması olan kişilerin çoğunda bir belirti görülmeyebilir.

Anevrizmadan olan kanama bazen sızma şeklinde de olabilir; bu durumda sızma noktasında küçük bir pıhtı oluşup kanamayı durdurabilir ve hasta yaşayabilir. Ancak pıhtının yol açtığı bu süreç tekrar kanama riskini önlemez. Tekrar kanama ihtimali ilk 14 gün için %20 civarındadır. Anevrizma kanaması yüzde 50’lere varan oranlarda ölümcül seyreder. Kanamanın hayati riski nedenine, kanamanın yerine ve miktarına bağlıdır. Yaşayan hastalarda kanama yüzde 25 oranında kalıcı nörolojik bozukluklara neden olur. Aklî fonksiyonlar yanında tüm vücut fonksiyonlarında da bozulma (kısmi felç gibi) ortaya çıkabilir. Kanama beyinde ağır hasara yol açar ve komaya sokabilir. Bundan dolayı acilen hastaneye yetişmek çok önemlidir. Ilk iki saat içinde tedavisine başlanan kişilerin önemli bir bölümünün tamamen tedavisi mümkündür.

Beyin anjiyografisi anevrizmanın tespitinde en geçerli yöntemdir. Bu çoğu zaman toplar damardan boya maddesi verilerek bilgisayarlı tomografi-anjiyografi biçiminde yapılmaktadır.

 Anevrizma tedavisi için değişik tedavi yöntemleri vardir: Kanamaya yol açmayan, küçük olan ve tehlikeli bir yerde bulunmayan anevrizmalarda yalnızca takip yeterli olmaktadır. Cerrahi tedavi ise gerekli olduğunda da farklı olanaklar mevcuttur: anevrizmanın klip ile kapatılması, damar içi stent takılması veya tıkama (platinden tel ile).