Beyin tümörleri – I

Beyin vücudu kontrol etmektedir. Bunu sinir lifleri boyunca elektrik mesaj göndererek yapmaktadır. Bu sinir lifleri beyinden dışarı uzanır ve omuriliği oluşturmak üzere birleşirler. Beyin ve omuriliğin bu birlikteliği merkezi sinir sistemini oluşturur. Beyin nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşmaktadır. Ayrıca gliyal hücreler olarak adlandırılan destek hücrelerini de kapsamaktadır. Beyin, beyin omurilik zarları olarak adlandırılan üç ince tabaka ile çevrilidir ve beyin omurilik sıvısı içinde yüzmektedir.

Beynin en geniş kısmı ön beyin olarak adlandırılmaktadır ve hemisfer olarak adlandırılan sol ve sağ kısımlara bölünmüştür. Hemisferler ise lob adı verilen değişik alanlara bölünmüştür. Her bir lob farklı bir vücut sistemini ve bölümünü kontrol etmektedir. Beyinde arka beyin ve beyin sapı olarak adlandırılan daha küçük iki kısım da bulunmaktadır. Arka beyin denge ve koordinasyonunu sağlamaktadır. Beyin sapı ise otomatik vücut fonksiyonlarının kontrolünden sorumludur Beynin ortasında çok farklı vücut fonksiyonlarını kontrol eden hormonların üretildiği ve hipofiz olarak adlandırılan küçük bir bez bulunmaktadır.

Yetişkinlerdeki beyin tümörlerinin çoğu vücudun başka bir yerindeki kanserden yayılan tiptedir. Beynin kendisinde çıkan tümörler ise kanser vakalarının sırf yüzde ikisini oluşturmaktadır ve daha çok erkeklerde görülmektedir. Ancak beyin zarında oluşan tümörler kadınlarda daha sık görülmektedir. Beyin tümörleri her yaşta ortaya çıkmaktadır, fakat 50 ile 70 yaş arası daha yaygındır. Yine çocuk yaşta da belli bir yaygınlık dönemi vardır. Çocuklarda beyin tümörleri kan kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Bunun nedeni ise bilinmemektedir.

Beyin tümörlerinin nedenleri kapsamlı araştırmalara rağmen henüz bilinmemektedir. Ancak bilinen bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Beyin tümörlerin yüzde 5´i genetik nedenlere bağlıdır. Ailesinde beyin tümörü olan kişinin tümör riski diğer insanların yaklaşık iki katıdır. Radyasyona/radyoterapiye maruz kalan insanlarda da beyin tümörü riski daha yüksektir. Ancak cep telefonlarının saçtığı ışınların beyin tümörü riskini arttırdığına dair kesin kanıt yoktur. Birçok kanser tipinde alkol ve sigara önemli bir neden oluşturmaktadır; beyin kanseri için ise bu geçerli değildir.