Biz din kardeşi değiliz

Din kardeşliği önemli bir kavramdır. Din kardeşliği Allah(C.C.) iman eden, aynı peygambere inanan, aynı kıbleye yönelen, aynı dine mensup insanlar arasında kurulması, aynı din tarafından emir edilen kardeşlik bağıdır. Hucurat süresi 10. ayette “Müminler ancak kardeştir” buyurulur. Hz.Muhammed bu ayeti “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulm etmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet gününde onu sıkıntıdan kurtarır. Kim bir müslümanı örterse (giydirir, kollarsa), Allah da kıyamet gününde onu örter” şeklinde yorumlamıştır.(Ebu Davud, Tırmızi, Buhari, Muslim).

Şimdi bakalım bizim din kardeşimiz geçinen iktidar sahipleri bizlere ne yaptılar. Sömürgeci sistemler bizim varlığımızı, dilimizi, tarihimizi velhasıl herşeyimizi inkar ettiler. Bizleri soykırıma uğrattılar. Soykırım planlarını uygularken Kur’an’ın “Enfal” suresi ile isimlendirdiler. Demokratik haklarımızı talep ettiğimizde “Hele bir Kur’an’a bakalım Kürlere özerklikten bahsediyorsa bizde hakkınızı verelim” dediler. Oysaki dünyada 56 halkı müslüman olan devlet vardı. Sıra Kürtlere gelince Kürtleri statüsüz bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Din alimlerimizi idam sehpalarına çıkarttılar, insanlarımızı yerlerinden, yurtlarından edip sürgünde yaşamak zorunda bıraktılar. Her türlü zulmü bize reva gördüler. Müslüman kardeşlerimizde iktidar sahiplerinin bu zulmü karşısında seslerini yükseltmediler. Ne ölülerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldılar, ne de müslüman kardeşlerimize zulm yapmayın diye alanlara çıktılar. İslam çatı örgütleri de sıra Kürtlere yapılan zulme gelince duymadım, görmedim, konuşmadım diye üç maymunları oynadılar. Kürt müslümanlarda kendilerine şırınga edilen Emevi, Muaviye, Selçuklu, Osmanlı, Vahabi v.s. Gayri İslami ideolojilerin etkisinde kalarak alanlara çıkmadılar. Şüphesiz ki kabahat biraz da bizde idi. Bizler gerçek İslamı halkımıza anlatamadık.

Müslüman Kürtler kendilerine zulm eden iktidar sahipleri ile, kendilerine zulm edilirken seyirci kalan müslümanlarla, Ramazan ayında insanları elektriksiz ve susuz bırakanlarla, yurdundan edenlerle, Kürtlere karşı savaşan, ülkelerini işgal etmeye kalkışanlara maddi, manevi destek verenlerle, aynı dine mensup olmamıza rağmen din kardeşi değiliz. Nokta.

***

5 Haziran 2016 tarihinde Kırvem Ruhat Tabak, Adil Sünger (Lejwan) ve dört arkadaşı Medya Savunma Alanlarına yapılan hava saldırısında yaşamlarını yitirmişlerdi. Şehit kelimesi şahadet kelimesinden geliyor. Kırvem Ruhat hiç bir ekonomik, sosyal sıkıntısı olmadığı halde halkına yapılan zulmün tanığı olduğu için Avrupa yaşamını bırakıp ülkesine yöneldi. Tıpkı Avrupa’dan ülkeye yönelen diğer şahitler, şehitler gibi. Hz.Hüseyin aleyselam da Emevilerin zulmüne, dedesi Hz.Muhammed’den öğrendiği İslamın ters yüz edildiğine şahit olduğu için Hacc görevini yarıda bırakıp zulme karşı savaşmaya gitti. Giderken şehit olacağınıda biliyordu. Kırvem Ruhat, Lejwan ve diğerleride bilerek gençliklerini ortaya koyarak zulme karşı başkaldırdılar. Şahitlik ve şehadetlerinin birinci yılında onların şahsında tüm mazlum şahitleri, şehitleri saygı ile anıyorum. Her sabah uykudan uyandığımda şehit babamın bir köy çalışmasında Kürt çocuklarına ekmek dağıtırken çekilen fotoğrafına ve Ruhat ile Lejwan’ın birlikte çektikleri fotoğrafa bakıyorum. Ruhat hep o çocuk masumiyeti ile Kirvesine gülerek bakıyor. Neylersin hayat kimine hay haylı, kimine de vay vaylı geldi…

KÜRDİSTAN TARİHİNDE BU HAFTA:

* 5 Haziran 2016 tarihinde Medya Savunma Alanlarına

yapılan hava saldırısında Adil Sünger, Ruhat Tabak ve dört arkadaşı yaşamlarını yitirdiler.

* 6 Haziran 1913’te Hevi cemiyeti tarafından “Roja Kurd” gazetesi çıkarıldı.

* 7 Haziran 1990 tarihinde Halkın Emek Partisi (HEP) Ankara’da kuruldu.

* 8 Haziran 1992 tarihinde KUK davası sanıklarından, Kürt gazeteciliğinin unutulmaz isimlerinden Yeni Ülke ve Ö.Gündem gazetesi muhabiri Hafız Akdemir kontrgerilla tarafından gazete bürosuna giderken kafasına sıkılan kurşun ile şehit düştü.

* 8 Haziran 1993 tarihinde PKK Genel Sekreteri A.Öcalan Bar Alias’ta düzenlediği basın toplantısında 18 Mart 1993’te PKK’nin ilan ettiği tek taraflı ateşkesin bozulduğunu açıkladı.

* 10 Haziran 1963 tarihinde Irak Silahlı güçleri Kürdistan’ın güneyine büyük bir operasyon başlattı.

* 11 Haziran 1922 tarihinde Mehmud Berzenci kendisini Süleymaniye’de Kürdistan’ın kralı ilan etti ve adına para bastırdı.