Büyük insanlığın alternatifi!

Evrenin en zeki varlığı olan insan, bu farklılığını toplumsal varoluşuna borçludur. İnsandaki zeka potansiyelini açığa çıkaran olgu, insanın varoluş tarzıyla bağlantılıdır. Bu da üretici, yaratıcı, esnek toplumsallıktır. Toplumsallığı dağıtıldıktan sonra insanın insanca yaşamaya devam edemeyeceği gün gibi ortaya çıkmıştır. 

İnsanca yaşayamayanın doğayla ilişkisinin de insanca olamayacağı görülmüştür.

21. Yüz yıl insanlığının karşı karşıya olduğu tehlike, kendini ve kendisiyle birlikte doğayı bitirme düzeyindedir. 

Evreni tehdit eden gelişmelerin mimarı kapitalizmdir. 

Kapitalizmle büyük insanlık arasındaki savaş tüm kıtalarda sürmektedir. Kıtalar arasında mücadele birliği oluşturmaya her zamankinden daha acil ihtiyaç vardır. 

Avrupa merkezli “sosyalist enternasyonal” gibi oluşumlar, kurumsal, yapısal, işlevsel ve özellikle de ideolojik olarak donmuş, tıkanmış durumdadır. Bu haliyle, büyük insanlığın mücadele ortaklığını yaratmaya aday olamayacakları açıktır. Yeni bölgesel, kıtasal ve dünya çapında birlik örgütlenmelerine ihtiyaç vardır.

Büyük insanlığın ortak düşmanı kapitalizmdir. Anti-kapitalist olan tüm insanlığı bir çatı altında toplayacak güç ve kurumlaşma potansiyeli son yıllarda Kürtler öncülüğünde Avrupa’da gerçekleştirilen ve “Network For an Alternative Quest (Hg.)” adıyla bir ağa sahip olan konferanslarda belirmektedir.

“Kapitalist moderniteye karşı alternatif konseptler ve Kürtlerin arayışı” adı altında gerçekleştirilen konferanslar dünya çapında en nitelikli entelektüel tartışmalara sahne olmuştur. 

Şahsen veya mektupla katılım sağlamış olan herkesin katkısıyla yürütülen tartışmalarda, büyük insanlığı birleştirecek paradigma ve ahlaki tercih önemli ölçüde açığa çıkarılmıştır. Bu başarının, siyasi strateji ve eylem gücünü de açığa çıkarması beklenmektedir. 

Entelektüel başarının “örgütlenme” hamlesine dönüştürülmesi insanlığı yeni bir çağa taşıyabilir.

Entelektüel tartışmaları daraltmadan fakat esas olarak büyük insanlığın mücadele birliğini oluşturacak siyasi-örgütsel stratejiyi belirlemek üzere tüm kıtalardan katılımla yeni bir konferansın gerçekleştirilmesi önerilebilir. 

Ön tartışmaların ağ üzerinden ilerletilmesi yeni katılımların önünü de açabilir. Ön açıcı ve birleştirici olma iddiamızı tüm kıtalara yayma zamanıdır.

İddiamız insanca yaşama tutkumuzdan gelmektedir. Yeni yıla, dünya çapında örgütlenme hamlesiyle girmek tutkuların en özgürleştirici olanını yani anlam ve eylem birlikteliğini yaratacaktır.

Anlam ve eylem birlikteliği, insanlığı parçalanmışlıktan kurtaracak yegâne formüldür.

Yöntemini ise, Kürt Halk Önderliği çok sade şekilde ifade etmiştir: “Düşünürken yürümek, yürürken düşünmek!” 

2017 Tüm Dünyada Demokrasi, Barış ve Özgürlüğün Zafer Yılı Olsun!

2016 yılında Kolombiya devrimcilerinin hükümetle görüşmeleri ve siyasi anlaşmaya varmaları dışında Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyaya savaşlar damgasını vurdu. Özellikle Suriye, Irak ve Kürdistan topraklarında süren savaş kendisini yeni yıla taşıdığı gibi dünya çapında demokratik müdahaleler olmazsa daha uzun yıllar sürecektir.

Dünya çapında müdahale, “dünya demokrasi kongresi” gibi bir örgütlenme sayesinde hayal olmaktan çıkabilir. 

İnsanlık kapitalizmden ve onun ürünü olan her türlü zulüm düzeninden bıktı. 

Küçük müdahalelerin büyük sonuçlar doğurma gücünde olduğu kaos aralığından çıkışta örgütlü olanlar kazanacaktır. 

Tarihin en kapsayıcı ve çözümleyici fikirlerini örgütlü hale getirmede yaşanan yetmezlikler “farkında olmamak” demektir. 

Büyük insanlığı örgütleme yolunda atılan her adım, söylenen her söz insanlık onurundan pay almak ve tarihin emrine göre yaşamak anlamına gelmektedir. Direnen insanlığın tarihi ve birikimleri, aklımızın ve gönlümüzün rehberidir. İnsanlığı birleştirecek olan da bu şaşmaz rehberdir. 

Tarihin bu aşamasında evrensel-toplumsal aklın hızı ışık hızındadır. On yıllara sığdırılacak gelişmeler önümüzdeki yıla sığdırılabilir. 

Bunun için her türlü bencilliği (bireysel, ailesel, grupsal, bölgesel ve milliyet temelindeki tüm bencillikleri) aşıp büyük insanlık için çok çalışmak gerekiyor.

Bu inançla yeni yılın, bilinçle-emekle büyütülmüş umutların, yüreğimizi yakıp kavuran özlemlerin ve fedaice sürdürülen direnişin zaferle taçlandığı bir yıl olması temennisiyle halkımıza ve tüm insanlığa kutlu olmasını diliyorum.