Çapek, şopek û gazinek

Kurd li Rojhilata Navîn, li derveyî Kurdistanê ji mêj ve hebûn û xurt jî bûn. Ji van xurtan îro çend Kurd mane meseleyeke cihê ye, lê axir hin şûn û şopên wan ne bi hemdê wan be jî mane roja me ya îro. Ev Kurdên Levantîn (ji peravên rojhilat ên Derya Spî) jî nîşaneyek e wisa ne. Ev xêzkirina hanê ya F. Chardonê Fransî ye. Wî sala 1857´an ev li Parîsê çap kiriye. Yên ku ji bo çapê amadekiriye jî Birayên Rouargue ne. Kesên li ser wêne Kurdên Levantên in. Keça rûniştî xwişka herdu birayên ji piyan sekinî ye. Bi her halî em malbateke malmezin dibînin. Îro li Rojhilatê Derya Spî kêm nîşaneyên Kurdan hene, tenê behsa Kurdên berê tê kirin, heta navê Kurd Dag bixwe jî hindik maye bibe “Turkmen Dagi“. Lê hin rastî jî ha wisa xwe bêyî hemdê xwediyê rastiyan jî carinan didin der. Kirasê keçê, xişr û xemla wê jî hêjaye mirov wê weke sembola modeya hingê ya malmezinan bibîne.

PARÎS