Çerçîtî ra hema zî elaqa est a

Tikey zî bibo di Pirsûsa Rihaye de çerçîtî ra elaqa yena mojnayiş. Taytebe navenda dûr dewan çerçîtî elaqa yena  mojnayiş. Çerçîkaran seba qezencê cuyayişê xo dewbidew gêrenî û karê rotiş kenî. Dîroka çerçîtî hetanê verê serran şona, çerçîkar Mehmet Acar no gure ta pîyê ey ra menda, Acar nê 15 serra ke bi wesayîta xo estorê dewbidew gêrano û tewir kelmelan roşena. Taybetî di dewan nêbîyîşê bakkalan ser Acar di dewan de hîna asan karê kena. Di wesayîtê Acar heme kelmelî ra finak est o.

DOMANAN RA GOFRET

Di wesayîtê Acar seba cenîya kelmelê mitfax, domanan ra zî gofret, dendike, çîkolata û abur-cubur kelmelan est î. Çerçîkar karekê sebr wazeno, Acar no karê ra encax 50 TL pere qezenc kena. Taybetî dorûverê Acarî cenî û domanan dorpêç kenî. DEWBIDEW GÊRANOHeqê çerçîtî ser Acar agahî da û vat ke ey karê xo bi wesayîtê estorê aver bena û wina vat: “Hetanê şewe 10 dewe gêrana, Hambibo ke bi no rayîrê çew ra ma muxtac nêbenî. No kar zaf sermaye nêwazeno. Tam roj ez no karê kena. Bac çin o, kîra çin o. Tena masraf seba estorê min simen o.”Acar wina dewam kerd: “Ez zaf qiymetê estorê xo zanena, her kes nêeşkeno no karê bikero, sifteyin ez kelmelan xo bar kena û şona lingê muşterî xo. Carna ez deyn zî dana la taybetî rotiş bi peşîn bena. Şew banê xo ra sareyê bi asan agêrena.”Acar aşkera kerd ke bi no rayîrê muşterî ey şîyîşê çarşi ra xelisyenî, çike gêrenî heme bi no rayîrê ey vînenî û wina peynî kerd: “Carna, muşterîyê min, min ra sîparîş danî. Her ke şona hûmare muşterîyê min zaf bena.”

RIHA – JINHA