Daily Mail’e çıkan kadınlar

Kürtler ve Önderleri üzerinde uygulanan uluslararası komplonun 21. yılını geride bırakıyoruz. Merkezi hegemonya açısından Kürtlerin bölgenin zor halkı olduğu biliniyor. Fakat bu kez daha büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldılar. Çünkü oldukça yaşamsal sorunlara yaşamsal müdahaleler üreterek kapitalizmin tüm hanelerine kayıtlı kazanımları ellinden çıkaracak bir paradigmasal sıçrama yapmış oldular.

Kürt Halk Önderi, Kürtlerin toplumsal özgürlük mücadelesini sadece etnik ya da ulusal mücadele sarmalında kalmasına izin vermedi; demokratik ulus perspektifi ile toplumsal özgürlük mücadeleleri açısından büyük bir handikap olan ezilen ulus milliyetçiliği sarmalından kurtardı. Bu konuda Kürtlerin içinde gelişen farklı siyasi partilerin bırakalım ulus milliyetçiliğini dar aşiretsel çemberden kurtulamamaları da merkezi hegemonyanın talebi doğrultusunda olmaktadır. Yoksa işi politik öngörüsüzlük ya da ideolojik derinlikten yoksunluk olarak tanımlamak yanlış olacaktır. Yapılan tamamen gönüllü bir ideolojik tercihtir.

Yine toplumsal özgürlük mücadelesi açısından dar ekonomi teorileri düzleminde sıkışıp kalan mücadelelerin yaşadıkları sıkışmayı da aşan Kürt Halk Önderi ekonomisiz kalan ekonomiyi ekoloji ile buluşturularak Ortadoğu işsizliğine bir son vermeyi de amaç edindi. Bu kriz sadece Kürtleri değil Ortadoğu’daki bütün ekonomik çözüm ürettiğini söyleyen komünist, sosyalist partilerin çözümlerini aşan yaşamsal çözümler üreten bir anlamı da kapsıyordu. Eğer gerçekten sınıf çelişkilerini, işsizliği, açlığı, yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyor olsaydı bu örgütlenmeler onlar içinde önemli bir düşünsel gücü ifade ediyor. Aynı zamanda Ortadoğu’nun bereketli topraklarını işsizlik ve açlık adına terk eden gençler içinde bir umut kapısı oluyordu. Tabi gerçekten bu güçler bu sorunlara çözüm üretmek istiyorlarsa. Çünkü kapitalist moderniteyi en çok rahatlatan şey böylesi organizasyonlar oluyor. Toplumun tepkisini, öfkesini, enerjisini boşluğa kanalize etmekten vazgeçerlerse. Bu durum da bilinçli bir tercih oluyor.

Kürt Halk Önderi’nin kadınlar için ortaya koymuş olduğu özgürlük perspektifi hem liberal özgürlük arayışlarına hem de kadını dört duvar arasında sıkıştıran, kötürümleştiren, tecavüz eden, öldüren erkek egemen yaklaşıma karşı bir yanıt olmuş oluyor. Belki de sadece kadınların dışında erkeklerin de, gençlerin de, hakikaten toplumun özgürlüğünün kadının özgürlüğünden geçtiğine inanan, bunun için mücadele yürüten bir hareket inşa edildi. Bu hareket yürüttüğü mücadele ile tüm dünya halklarını kadın özgürlük mücadelesi ile etkiledi. Kadınlara vaat edilen, özgürleşmek için anlık mücadele eden bir oluşum olduğu için Kürtler dünyadaki özgürlük arayışçılarına umut oluyor. Uluslararası komplo Kürt Halk Önderinin inşa ettiği bu paradigma ile boşa düşürüldü. Kürdistan halkı bu paradigmaya olan inançla, mücadele etti.

Şimdi kimi güçler bu gerçeği ters yüz etmeye çalışsa da kadınlar her yerde mücadelesini yükseltmeye çalışıyorlar. Farklı kadın karakterleriyle Kürt kadınlarına başka payeler vererek işi çarpıklaştırmaya çalışıyorlar. Bunun belki de en iyi örneği Êzîdî kadınlarına yapılmak istenendir, yine önceki gün İran PDK’sinin ajanslara düşen fotoğraflarıdır. Kimse böylesi çarpık askerileşmeye pabuç bırakmaz. Özgür Kürt kadın modeli oldukça güçlüdür. Savaştıkça güzelleşen, güzelleştikçe savaşı derinleştiren kadınlar kapitalist modernitenin her yönelimine karşı mücadele eden kadınlardır. Daily Mail gazetesine düşen fotoğraflara çıkanlar Kürt soykırım kıskacını daraltmak, Kürtlerin özgürlük için mücadele eden kadınları kötülemek için yapılmıştır. Başka hiçbir tezahürü de yoktur. Bu onlar için bilinçli bir tercihtir. Kürt kırımına karşı mücadele edenlerin yükselttiği umudu yok etmeye hazırlanmışlardır.

Kürdistanlı kadınların esas amaçları Kürt soykırım kıskacını parçalamak, uluslararası komplocu güçleri bulundurları yerde başarısızlığa uğratmaktır.

Kadınlar gerçekten ortadoğuda mücadele kararlılığındalarsa bunda Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın ortaya koyduğu direniş geleneği vardır.