Demirtaş ve HDP tam demokrasi öneriyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 88 sayfalık seçim bildirgesinde demokrasi, özgürlük, adalet ve sosyal eşitlik alanında gerçekleştirilecek değişimlerle toplumun tüm kesimlerine ‘Yeni Yaşam’ vaat edildi. HDP, bu temel bildirgenin dışında kadınlar, gençlik, ekonomi ve Kürt meselesinin çözüme ilişkin deklarasyonlarla somut çözüm programları sundu.

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim manifestosunda eğitimden sağlığa, ekonomiden çevreye, bireysel haklardan kolektif haklara kadar demokratik özgürlükçü bir perspektifle çözümler sunup tümünü demokratik anayasa güvencesi altına almayı vaat etti. OHAL’den MGK’ye, YÖK’ten TMK’ya kadar sistem muhafızı tüm kurum/kanunların kaldırılacağını, gasp edilen hakların iade edileceğini belirten Demirtaş, Demokrasiye Acil Geçiş Programı, Toplumsal Mutabakat Platformları, Demokratik Anayasa, Sosyal Haklar Programı, Hakça Dağıtım Programı önerdi. “Ben yaparım demiyorum, BİZ’ler yaparız diyorum” diye seslenen Demirtaş, “BİZ’ler halklarız. Kimliklerimizle, inançlarımızla, dillerimizle, kültürlerimizle, BİZ’ler bu ülkeyiz. Kaynakların, umutların, çabaların ve farklılıkların tek adamlığın hırslarına heba edilmesine karşı duranlarız” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) açıklanan 88 sayfalık seçim bildirgesinde Demirtaş’ın manifestosunu hem tamamladı hem de detaylandırdı. İşte HDP ve Demirtaş’ın topluma vaat ettiği temel bazı başlıklar:

Acilen yapılacaklar

Toplumsal yaraları acilen sarmak için;

* OHAL’i derhal kaldıracağız.

* OHAL’den kaynaklanan ve KHK’lerle doğan zararları telafi edeceğiz. Haksız yere işten atılanların işlerine dönmesini sağlayacağız.

* Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı zulme son vereceğiz. Tüm hasta mahpusların derhal serbest kalmalarını sağlayacağız.

* Kayyum uygulamasını sonlandırıp, görevden alınan belediye eşbaşkanlarını derhal görevlerine iade edeceğiz.

* (…) Demokrasiyi güvence altına alarak ekonomiyi de rahatlatacağız. (…)

* Mevcut sorunların diyalog, barışçıl yol ve yöntemler ile çözülmesini temel dış politika haline getireceğiz.

* Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısını yeniden düzenleyeceğiz; özerk hale getireceğiz. Adalet Bakanını HSK’dan çıkaracağız. Yargı siyasetin emrinden kurtarılacak.

*YÖK’ü kaldırarak üniversitelerin akademik, bilimsel ve yönetsel özerkliğini güvence altına alacağız. Rektörleri Cumhurbaşkanı değil, üniversite bileşenleri seçecek.

* Milli Güvenlik Kurulu, Terörle Mücadele Kanunu gibi vesayetçi, darbe ürünü yapı ve düzenlemeler kaldırılacak.

 Demokrasiye Geçiş Programı

Evrensel hukuk ve insan hakları anlayışıyla güvence altına alınmış kuvvetler ayrılığından taviz vermeyeceğiz. Yasama ve yargıyı derhal yürütmenin baskısından kurtaracağız. Yargı sistemi talimatla değil, adaletle karar alacak. Güçlünün değil, haklının korunduğu, herkesin eşit olduğu hızlı, tarafsız ve bağımsız bir adalet sistemi kuracağız.

 Devletin yargıda mazlum karşısında güçlü ile kurduğu ittifaka son vereceğiz. Oluşturacağımız kapsayıcı parlamenter sistem, tek bir kişinin değil, BİZ’lerin yönetiminin teminatı olacak. Cumhurbaşkanlığında toplanan yasa yapma, denetleme ve bütçe hakkı gibi yetkileri, Demokrasiye Acil Geçiş Programı’yla en kısa sürede parlamentoya iade edeceğiz.

Toplumsal Mutabakat Platformları

Tek parti çoğunluğuna dayanan bir parlamenter yapının yarattığı çıkmazları aşarak güçlü ve çoğulcu bir parlamenter sistem inşa edeceğiz. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve öneri sunacakları Toplumsal Mutabakat Platformları kuracağız. Toplumsal Mutabakat Platformları’nda, birbirine düşman haline getirilmiş farklı kesimler bir sözleşme yapmak üzere bir araya gelecek. Rıza, meşruiyet ve gönüllü birliktelik sözleşmenin esasını oluşturacak.

İki yılda Demokratik Anayasa

Farklı kimliklere, kültürlere, dillere, inançlara hem eşit yurttaşlık hukukuna hem de kendi kimlik ve özgünlüklerine uygun yaşam alanları anayasal güvence altına alınacak. Özgürlükçü laikliğin, çoğulculuğun, kuvvetler ayrılığının merkeze alındığı çok dilli, çok inançlı ve eşit yurttaşlık temelli bu Demokratik Anayasa yapım sürecini iki yıl içinde tamamlayacağız. Anayasa merkeziyetçiliği değil, yerel demokrasi ve yerinden yönetimi temel alacak.

Eğitimde tavizsiz ilkeler

Kamusal, parasız, bilimsel, anadilinde, ulaşılabilir laik ve özgürlükçü eğitim ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Tekçi, cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı eğitim müfredatını lağvederek bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, anadilinde eğitimi esas alan yeni bir eğitim müfredatını hayata geçireceğiz.

Alevi ibadethanelerine güvence

Ezilen ve dışlanan tüm kimlik, inanç, kültürel grup ve cinsiyet kimliğinin üzerindeki baskıları kaldıracağız;

* Herkesin inancı, kültürü ve dünya görüşü çerçevesinde sosyal hayatını özgürce yaşamasının önünü çoğulcu demokrasiye uygun bir şekilde açacağız.

* Başta cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânlarını “ibadethane” olarak tanıyacak ve kamu güvencesi altına alacağız.

Kürt sorununda kalıcı barış

Kürt sorununun çözümü kadim halkların ortak yaşam iradesinden geçmektedir. Türkiye halklarının huzura, güvene, refaha kavuşmasının yegâne yolu Kürt sorununda kalıcı barışı sağlamaktır;

* Kürt sorununun çözümü demokrasi ile ilgili sorunların çözümüdür. Kürtlerin sorunlarına barışçıl çözümü, dağların da cezaevlerinin de boşalmasını ve anaların gözyaşlarının dinmesini sağlayacağız.

* Kürt sorununu şiddet alanının dışına çıkararak, şiddeti ve çatışmayı onurlu bir barışla sonlandıracağız.

* (…) Barış içinde yaşamanın şartlarından biri geçmişle yüzleşme ve hakikat arayışıdır. Tarihte farklı halklara ve inançlara karşı yapılan soykırım ve katliamlar karşısında, bu halklardan devlet adına özür dilenmesi için gerekli çalışmaları yapacağız.

* Ülkemizin farklı dillerini bir tehdit olarak değil, bir zenginlik olarak göreceğiz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye kadar herkesin anadilinde hizmet almasını anayasal güvence altına alacağız.

Sosyal Haklar Programı

Ekonomik krizin yükünün halkın üzerine yıkılmasını engelleyeceğiz. Adil bir vergi sistemi ve israfları bitirerek oluşturduğumuz kaynaklarla yoksulların gelirini artıracağız.

İktidarın tırmandırdığı zengin ile yoksul uçurumunu ekmeğimizi adaletli bölüşerek kapatacağız. Birlikte ürettiğimiz zenginliği, adaletli bir şekilde paylaşacağız. Dar gelirlileri borç batağından kurtaracağız.

 Sosyal Haklar Programımız ile yoksulluğa son vererek halkı yardıma bağımlılıktan kurtaracağız.

Yetki ve olanaklarımızı iş cinayetlerine son vermek için kullanacağız. İşsizlik ve kayıt dışı çalışmayı önlemek için çalışma saatlerini uluslararası standartlara indireceğiz. Tüm güvencesiz çalışma biçimlerini kaldıracağız.

Hakça Dağıtım Programı

Hakça Dağıtım Programı (HDP) ile refahı artıracağız;

* Yoksullara; su, elektrik ve doğalgazı ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getireceğiz.

* Asgari ücreti ve en düşük emekli gelirini 3 bin TL yapacağız.

*Tüm işsizlere şartsız, süresiz olarak en az bin TL maaş bağlayacağız.

* Kamu emekçilerine bin TL zam yapacağız.

* 50 bin TL’ye kadar banka borçlarının faizlerini silerek yeniden yapılandıracağız.

* Tarım ve hayvancılıkta destekleri 2 katına çıkaracağız.

* Yolları, köprüleri ücretsiz yapacağız.

Barışçıl dış politika 

Bölgemizdeki sorunların çözümünde küresel ve bölgesel güçlerin savaştan, işgalden ve şiddetten yana politikalarına karşı duracağız;

* Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünya halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve halkların kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını geliştirmeleri ve uygulamaları için mücadelemize devam edeceğiz.

* Avrupa Birliği’nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. AB’yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde yeniden değerlendireceğiz.

Özgür basına geçiş

Halkın haber alma hakkının önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Düşünce, ifade, basın, gösteri ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılmasını sağlayacağız.