Dicle Vadisi Projesi’nin ilk etabına iptal

Mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın rezerv yapı alanı ilan ederek UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası listesinde yer alan Hewsel Bahçeleri’ni yapılaşmaya açtığı Dicle Vadisi Rekreasyon Projesi’nin ilk etabını iptal etti.  Mahkeme, Bakanlığın işlemlerini hukuka, mevzuata, kamu yararına aykırı bularak iptaline karar verdi.

Bakanlığın Dicle Vadisi’ni yapı alanı ilan etmesiyle UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası listesinde yer alan Hewsel Bahçelerinin ”yok edilmesi” riskine karşı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Bakanlık kararının aleyhine açtığı davayı kazanması 15 Temmuz darbe girişimiyle tersine döndü.

Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesinin Dicle Vadisi’nin iptal kararına rağmen, darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal’in (OHAL) hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi vermesiyle Hükümet, 644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”yle Dicle Vadisi’nin yapılaşmaya açılmasını yeniden gündemine aldı.

Bakanlık, söz konusu KHK’ye dayanarak Hewsel Bahçelerini de içine alacak şekilde birkaç etaptan oluşan projenin startını verdi ve projenin temeli Bakan Mehmet Özhaseki’nin katıldığı törenle 4 Ocak 2017’de atıldı.

Kuzeyde Hewsel Bahçeleri, güneyde On Gözlü Köprü, batıda Ovabağ-Diyarbakır Karayolu ve doğuda Kırklar Tepesi’yle sınırlandırılan proje kapsamında, Dicle Vadisi’nin doğa parkı, yürüyüş yolları, ağaçlandırma alanları, sosyal tesisi ve cami inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlığının kararının ardından Şehir Plancıları Odası, kararın iptali için Diyarbakır 3’üncü İdare Mahkemesine başvurdu. Yargı kararı beklenmeden On Gözlü Köprü ve Kırklar Dağı yamaçlarında başlatılan ilk etap çalışmalarında neredeyse sona gelindi.

Mahkeme esastan karar verdi

Mahkeme yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar vermeksizin direkt esas hakkında kararını verdi. Mahkeme kararında belediye sınırları içinde nazım imar planlarının mevzuatta belediyelerin yetki alanında olduğuna vurgu yaptı.

Mahkeme imar plan değişikliğine, ”hukuka, mevzuata, kamu yararı ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı” sonucuna vararak dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi.

DİYARBAKIR