Dil Bayramı’nı direnişle karşılıyoruz

KCK Eğitim Komitesi, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramını yazılı bir mesajla kutladı. Direniş ruhuyla dil bayramını kutladıklarını ifade eden KCK, gelinen aşamada artık “anadilimle konuşamıyorum, yazamıyorum, anlamıyorum, düşünemiyorum gibi söylemlerin çok fazla bir haklılığının ve geçerliliğinin olmadığını” belirtti.

KCK, zindanlar, Kürdistan ve dünyanın dört bir yanına yayılan ölüm orucu, açlık grevleri ile anaların direnişiyle Kürt Dil Bayramını karşıladıklarını ifade etti.

2006’dan bu yana her 15 Mayıs ve onu kapsayan haftayı Kürt Dil Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan KCK açıklamasında şöyle dedi:

  • “Günümüzde hükmünü sürdüren uluslararası sistem, yaşamsal gerçekliği değil onun inkarını dayatmaktadır. Bunun en bariz örneği ‘Birleşmiş Milletler’ olarak ifadesini bulan kuruluşun gerçekten de ‘ulus ve halk’ değil ‘devlet ve iktidar’ eksenli hareket etmesidir. Eğer gerçekten kuruluşunun özünde millet ya da halk gerçeklikleri olsaydı Kürt halkı da dili, kültürü ve rengiyle içerisinde yer edinirdi.
  • Ortadoğu’da dört devlet tarafından parçalanmış ülkesiyle, dünyanın farklı yerlerine dağılmış insanlarıyla; zengin kültür, dil ve lehçeleriyle ve 40 milyona yaklaşan nüfusuyla böylesi bir halk gerçekliğinin 21. yüzyılda hala inkar ve soykırım politikalarına maruz kalması, sözünü ettiğimiz uluslararası sistemin gerçek özünü de ele vermektedir. Bu açıdan Kürt halk gerçekliği bir mihenk taşı niteliğinde olmaktadır.
  • Özellikle dilimizin yaşamın her alanında kullanılması, konuşulması, yazılması onunla düşünülmesi; gerçekten de eğitim, basın, edebiyat, siyaset, ekonomi ve pazar dili olarak daha da geliştirilmesi halkımız ve aydınlarımızın önündeki en ciddi sorumlulukların başında gelmektedir.
  • Artık anadilimle konuşamıyorum, yazamıyorum, anlamıyorum, düşünemiyorum vb söylemlerin çok fazla bir haklılığının ve geçerliliğinin olmadığı ve olamayacağı net olarak görülmelidir.
  • Bu anlamda Önder Apo’nun, “Dil bedendir, kültür bedendir, coğrafya bedendir, bedeninize sahip çıkın” ifadesi ortaya konması gereken hayati duruşa işaret etmektedir.”

BEHDİNAN