19.8 C
Berlin
Cumartesi, Temmuz 11, 2020
Ana Sayfa Dizi Sayfa 237

Dizi

Diasporadaki Kürt sürece müdahale etti

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a karşı geliştirilen uluslararası komplonun üzerinden tam 15 yıl geçti. Kürdistanlılar ve dostları 15 yıl içerisinde Kürdistan ve dünyanın birçok yerinde çok yönlü tepki gösterdi. 2012 yılı içinde ise Kürt Halk Önderi'nin özgürlüğü için yapılan eylemlerde, hem nitelik hem de nicelik olarak bir sıçrama yaşandı.

Komplocuların hesabı bozuldu

Uluslararası komplo ile bütün hesaplar, Kürtleri kör bir direnişe çekme ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın yaşamını sonlandırma üzerine planlanmıştı. Komplo Öcalan şahsında sadece Kürtlere değil, Türklere de yapılmıştı. Kürtlerden daha çok Türklere yapıldığını kavratabilmek en önemli sorundu. Bunu gören Önderliğimiz, komplocuların hesaplarını ters çevirdi.

Devletçi uygarlığın temel özelliği olarak KOMPLOCULUK

Komploculuğu, toplumun gücünü ele geçirme, toplumsal emeği sömürme oyunları olarak, tanımlamak da mümkündür. İktidarın bu görünmeyen yüzünün mayası, elbette erkek egemenlikli zihniyettir. Dolaysıyla komploculuk eril geni taşır. Bu sistem ve zihniyet ilk komplosunu kadın üzerinde gerçekleştirmiştir. Nesneleştirilen kadın, komplocu, eril tarihin ilk kurbanıdır.

Êzîdîlerde yaşam kadın eksenlidir

“Êzîdîlikte recm ve namus cinayeti yoktur. Çok ciddi bir çarpıtma ve Êzîdîliğe bir hakarettir. Bugün uygulananlar Êzîdîlikle, toplumsal ahlakla, toplumsal gerçeklikle alakası yoktur. Daha çok aslında para, çıkar meselesidir. Namus dedikleri de aslında yine bu kirli işlerden kaynaklı yaşanan olaylardır. Ticarettir aslında.”

Êzîdîlik açığa çıkmamış bir hakikattir

“Êzîdîleri Kürtlerin kök hücresi olarak, inanç biçimi olarak veya Zerdeşt geleneğinin takipçisi veya sürdürücüsü olarak da tanımyabiliriz. Tarih boyunca ciddi katliamlara maruz kalmasına, yerinden yurdundan edilmesine, sürgünler yaşamasına rağmen Êzîdîler yok olmadılar. Kendi geleneğini var edebilmiş, sürdürebilmiştir.”

İmralı sistemine karşı özgürlük iradesi

Kürt Halk Önderi Öcalan’ın “Tarihsel komplolar gelişmeleri durdurmaz, hızlandırır” tespiti, İmralı yıllarında bir kez daha doğrulanmıştır. Komplolar karşısında Önderlik ve Kürt Özgürlük Hareketi güçlenmiş, halk daha da mücadeleci bir karaktere kavuşmuştur. PKK artık, Ortadoğu’daki siyasi gelişmeleri en fazla etkileyen Partidir. Komplo ise tüm bunların tersi sonuçlar bekliyordu.

İttihat Terakki ve Ermeni Soykırımı

Ermeni halkına karşı 27 Mayıs 1915’te alınan tehcir kararının, uygulamasına Haziran ayı içinde başlandı. Bütün ülkeye yayılan tehcir kararı, 15–16 ay etkin bir biçimde sürdürüldü ve 4 Ekim 1916’da fiilen durdu. Tehcir sonunda Osmanlı kaynaklarından ulaşılan verilere göre 300 bin, bağımsız kaynaklara göre ise katledilen Ermeni sayısı 1.500.000 civarındaydı.

Demokratik ulus çözümüdür

“Ulus devlet, kapitalizmin ve endüstriyalizmin yaşam mekanı bulabilmesinin temel fırsatını yaratan bir yapılanmadır. Kapitalizmin uygulanma alanıdır. Bu anlamıyla soykırımların tarihine baktığımızda, ulus devlet yapılanmalarının gelişim ya da güçlenme tarihini görürüz. Çünkü ulus devlet iktidarının olduğu yerde ölme ve öldürme vardır.”