Erdoğan’ın polisi Karlov’u vururken

Erdoğan’ın çevik kuvvet polisi, Rusya’nın Türkiye büyükelçisi Karlov’u Ankara’da vurdu. 

Suikastçi polis, radikal bir politik islamcı. Nusra suikaste sahip çıktığına göre, Nusra veya liderliğindeki Fetih Halep askeri koalisyonundaki güçlerden birinin mensubu. Bu askeri koalisyonda Nusra ve Ahrar-u Şam başat rol oynuyorlardı. Katil, ya bu gruplardan birine veya bunları destekleyen Türkiyeli radikal politik islamcılardan bir gruba mensup. 

Doğu Halep’te bu güçler yenilgiye giderken, zafer kazanan rejim cephesinin en güçlüsü Rusya’dan yenilginin intikamını almayı amaçladığı anlaşılıyor. 

Erdoğan’ın Saray cuntasının suikastle bağlantısı, aynı netlikte anlaşılmasa da, varolduğu görülüyor. En azından bu güçleri eğitip, silahlandırıp, vekil olarak yıpratıcı savaşa sürerek büyüttüğü için, Saray cuntasının bu güçlerin işlediği suçlarda doğrudan sorumluluğu var. 

Ayrıca vurgulamak gerekir ki, diktatör Erdoğan, yeni-Osmanlıcı yayılmacı/işgalci stratejisi iflas etmesine rağmen, savaş maceralarından vazgeçmiş değil. Kürtlerle içte-“dışta” savaş stratejisi izlediği gibi, içinden çatlayan ordusunu yeniden birleştirmek için de savaş harcına ihtiyaç duyuyor. “Milli seferberlik” ilanı, bu savaşın resmen de ilan edilmesine bir giriş. 

Cerablus-Azaz-Bab işgali “dışta savaş”ın doğrudan biçimi oldu. Kürt Özgürlük Hareketi’ni imha etmek ve Rojava Devrimi’ne büyük askeri darbe indirmek için savaş stratejisini uygularken, olası Rus askeri fırtınasından darbe yememek için Halep’i verdi. Nusra’nın liderliğindeki Fetih Halep Cephesini sattı. Ama resmen ve somutta bunu uygularken bile, ardışık iki tavırla Halep savaşını sürdürmek istedi. Halep’te ateşkesi zorlayarak Doğu Halep’in rejim cephesi tarafından alınmasını önlemeye çalıştı. İkinci tavrı Bab’ı işgale yönelerek Doğu Halep’e koridor açıp vekil savaşçılara desteği güvencelemekti. Bu örtük/gizli bir amacıydı, Erdoğan “Suriye’ye girmemizin amacı Esad’ın hükümranlığını yıkmaktır” sözüyle bu amacının ajitasyonunu yaptı.

Bab işgalini hızla zafere dönüştüremedi, Doğu Halep’e koridor açmayı fiilen yapmaya çalışacaktı. 

Erdoğan cuntası bunu yapamadı. Fakat Doğu Halep’teki vekil savaşçılarının cephesinin yenilgisini Rus ve İran konsoloslukları önünde protesto eylemlerini doğrudan örgütleyerek moral vermeye çalıştı. 

Yine bu cepheye moral vermek ve içerde kitle desteğini politik islamcılıkla sağlamlaştırmak için, Karlov suikastına, yol verip desteklediği anlaşılıyor. 

Suikastten sonra ürettiği komplo teorileri ve Moskova deklarasyonun imzacılarından biri olması, bununla çelişse de, bu, gerçekte Erdoğan cuntasının kendi stratejisindeki çelişkidir. 

Erdoğan cuntası hem yayılmacı/işgalici neo-Osmanlıcı strateji güttü, hem de buna yeter gücü olmadığı ve karşıt etkenler bunu iflas ettirdiği için Suriye savaşında Rejim cepheyle uzlaşmak zorunda kaldı. Hem uzlaştı ama hem de Kürtlere karşı Cerablus-Azez işgali izni almada ısrar etti. Hatta Bab işgaline girişti ve Mimbic’i işgal tehditini savurdu. 

Şimdi de hem Rusya’nın liderliğindeki cepheyle uzlaşıyor ve Moskova deklerasyonuna ortak oluyor, hem de bu cepheye karşı politik islamcı güçleri korumak ve sağlamlaştırmak istiyor. 

Çelişkili eklektik tavrının nedeni, vekil savaşçı ve içte vurucu güç olarak politik islamcıları kullanmasıyla, içte Avrasyacı-Ergenekoncu güçleri kullanmasıdır. Kitle temeli bakımından da ikincilerle iktidar dalaşına gireceği zaman birincilere dayanma ihtiyacıdır. 

Çünkü eski ortak Gülen güçleriyle it dalaşı kansız geçmedi. Yeni ortak Avrasyacı-ulusalcı klikle olası it dalaşı da kanlı geçeceğe benziyor. 

Bu nedenle politik islamcı polis Karlov’u vururken, Saray cuntası yalnızca bu cinayetin sorumlusu olmakla sınırlı değil. Büyük olasılıkla doğrudan yönlendiricisi de. 

Ayrıca olayın küçük resmindeki bazı sorular bile buna işaret ediyor; katil öldürülerek arkasındaki güçleri gizlemeye neden ihtiyaç duyuldu? Halep yenilgisine yolaçan en öndeki güç Rusya’nın büyük elçisinin en çok koruma altında tutulması gerektiği zaman ve koşulda neden korumasız bırakıldı?

15 Temmuz sonrası onbinlerce polis tasfiye edilirken, Karlov’un katili olan polise bu tarihten sonra 8 kez Erdoğan’ın değişik yerlerde koruyan polisler içinde yer verilmesi, cuntanın güvendiği biri olduğunu gösteriyor. 

Ama kriminal kanıtlara girmeye gerek duymadan siyasi analiz de Erdoğan cuntasının cinayette yalnızca sorumlu olmakla sınırlı kalmadığını, yönlendirerek cinayete ortak olduğunu gösteriyor.