Erdoğan’ın SİHA’sı ve ulusalcı tetikçisi

31 Ağustos’ta SİHA (silahlı insansız hava aracı), Hakkari’nin Tale köyünde sivil köylüleri bombalayarak Mehmet Temel’i katletti, 3 köylüyü de yaraladı.

Kürt Özgürlük Hareketi bu saldırıyı SİHA’nın katliamla denenmesi olarak kınadı, protesto etti.

Doğrudur. Erdoğan faşizmi, selefleri Demirel ve Çiller’den daha acımasız davranıyor. En ağır silahları Kürt halkımız üzerinde deniyor. İsabetli ölüm kustuklarından emin olmak istiyor. Savaş suçu işliyor. 

Erdoğan faşizmi, SİHA’ları kırsal alanda Kürt halkımıza ve gerillalara karşı sürekli kullanacak. Bunu savaşta teknoloji kullanımının acımasızlığını göstererek, tabanının faşist konsolidasyonunu, tetikçilerinin küstahça saldırganlığını güçlendirmenin aracı yapacak. Halkımızı ve devrimcileri moral açıdan zayıflatmaya çalışacak.

SİHA, Heron’un üst biçimi, Predator’un muadili. SİHA’ları üreten Bayraktar şirketi muhtemelen bu teknolojiyi İsrail siyonist devletinden ve Erdoğan faşizmi eliyle aldı. 

Bayraktar şirketi, Erdoğan’ın dünürünün şirketi. Anlaşılan Erdoğan ve Bayraktar aileleri Türk burjuvazisinin sömürgeci boyunduruğunu sürdürmede, bunun için Kürt halkımızı katletmede ortaklığını, akrabalıkla birleştirerek ebedi kılmak istiyorlar. Burjuvazinin “crém de la créme” tabakasına yükselen birleşmiş oligarşik aileler yaratmayı Kürt halkımızın kanını birlikte içme gösterisiyle gerçekleştiriyorlar. 

Vuslatları sermaye oligarşisi içinde yeralmak. Politik İslamı da iktidarı da bunun için kullanıyorlar. Kendilerine bu ayrıcalıklı zenginleşme imkanını veren ve elde tutmalarını sağlayan iktidarı korumak için işlemeyecekleri cinayet yoktur. Acımasız cinayet işleyen hava silahlarını, Kürdistan pazarına hakimiyeti ve boyunduruğu sürdürme amacıyla, Kürtler üzerinde deneyerek sermayelerini yükseltiyorlar. 

Erdoğan faşizminin “düşman” kardeşi ulusalcılardan ODA Tv yöneticisi S.Yalçın, birkaç yıl önce İHA ve SİHA’ları yapan Bayraktar şöyle övmüştü: 

“Mühendis Bayraktar ve ekibi, iki yıl Gabar Dağları eteklerine kurdukları atölyede çalışmaya başladı. Yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) üreteceklerdi… Türkiye ise, o günlerde hala 28 Şubat sürecini konuşuyordu… Meselelere geniş açıdan bakmalısınız. Mühendis Özdemir Bayraktar… 28 Şubat sürecinde askerlerle birlikte milli bir projeye başlıyorsa… Yakın tarih okumalarında yanlış yapmayınız derim!”(Erdoğan’ın Dünürü, Sözcü, 25.05.16)

Yalçın 28 Şubat’ın Gülen “kumpası” bir tiyatro olduğunu söyleyip bir nevi özeleştiri yaparak Bayraktar’ın Kürt halkımızın katili generallerle nasıl “ulusal savunma”da işbirliği yaptığını anlatıyor. Ölüm kusan silahlar üzerine Erdoğan-ulusalcı işbirliğini kutsuyor.

Yalçın’giller için, emperyalizme karşı çokça söz tüketseler bile, birinci derecede önemli olan şey Kürtler üzerinde burjuvazilerinin “ulusal” hakimiyetini sürdürmektir. Bunu sağlayacak ölüm kusan İHA ve SİHA’ların “ulusal” üretimini kutsar, Erdoğan çevresinin generallerle işbirliğine alkış tutar, Erdoğan faşizminin iktidarda kalması için dua ederler. 1979’da Rafsancani’nin ABD elçiliği eylemini emekçi, devrimci ve Kürt hareketini ezmek için sis perdesi olarak kullanması benzeri “antiemperyalist” sözlerle devrimci harekete, KÖH’ne ve Kürt halkımıza karşı soykırımcı katliamları örtmeye, göz boyamaya çalışırlar. Bütün enerjileriyle “ulusal” burjuvazilerinin iktidarını, devletini ve Kürtler üzerindeki sömürgeci boyunduruğunu sürdürme amacı için kullanırlar. Şaşmadıkları tek amacı budur. Erdoğan’la it dalaşına girseler de bu amacı için onun arkasına bağlanmayı tercih ederler. 

Erdoğan faşizmine karşı özgürlükler için mücadele eden bütün demokratik, devrimci güçler, ancak biribirlerinin özgürlükleri için mücadele ederlerse, bu amaçla ortak halklar cephesinde birleşirlerse demokratik bir geleceği kurabilir, faşizmi yenilgiye uğratabilirler. Sosyalizm için mücadele eden güçler yalnızca faşizme karşı mücadelenin zaferinin açacağı yoldan amaçlarına gidebilirler.

Bütün demokratik güçler, Kürtlerin özgürlüğünü kayıtsız şartsız savunur ve Kürtlerle omuz omuza mücadele ederlerse, faşizmi yenilgiye uğratabilirler. Bundan kaçınan herkes, değişik derecelerde “ulusalcı” tavra düşerek Saray faşizmini besleyen işlev görür. O’nun Kürtlere ölüm kusan SİHA’larının, sermaye oligarşisine sınıf atlayan Erdoğan-Bayraktar aile ayrıcalığının iktidarına hizmet ederler. 

Türk burjuvazisi, büyüyen, büyürken düştüğü krizi bölge hakimiyeti için savaşlarla lehine çözmeye çalışan, işçi sınıfını, Kürt ve bölge halklarının emek gücünü sömürmek, yeraltı zenginliklerini kasasına doldurmak için her cinayeti işleyecek sınıftır. 

Teknolojiyi İsrail’den alsa da veya kendisi üretse de, Erdoğan liderliğinde Türk burjuvazisi, özellikle bunu Kürtlere soykırım yapacak, ezilenlerin mücadelesine katliamlar uygulayacak SİHA ve diğer ölümcül silahlar için kullanacaktır. 

İşçi sınıfı ve tüm ezilenler, “ulusalcı” ve Erdoğan’ın diğer suç ortaklarını reddederek, SİHA’ların Kürtlere ölüm saçmasına karşı Kürtlerle omuz omuza mücadele ederek Erdoğan faşizmini yenecek yolda yürümelidir.