Ewro

Çiqas ke welatê kurdan hona tam serbest nêbîyo, oncakî ewro seweta kurdan roza huyayîşî ya, roza govende guretena.
Yê her qomî jû roza xo yê xeleşayîşi esta, yê ma ki na roza.
Bêqisawete ma besekeme na roze jê roza serbestîye bimbarek kerîme.
Belka welatê ma hona binê bandira kolonyalîstan dero, labelê halê ma jê serra 1984 nîyo.
Rozekê ma her het ra înkar bîyenê, î rojî sayîya 15ê asma Kengezere yê 1984 de endî vêrdê ra. Zaferîya miletê ma kamîya xora serm nêkena, pê kamîya xo keyfwes a.
Mordem gune rind û zelal bifikrîyo: Verva jû mîlyon eskerê tirkî, vajîme se gerîllayê kurdan, sare danê we. Hata na roze eskerê tirkî ‘bimbarek’ bî û kes nêtorenê verva ci vejîyo.
Sayîya na sarewedardayene dero ke, ewro her kes pê eskerê tirkî kaykeno, hedira xo ano.
Kam xo çiqas goyneno va bigoyno, nî se gerîllayî ke nêbîyenê, eskerê tirkî ewro gostarme nêbîyenê.
Teyna na nîya. Kamij kurdo ke bi rumet o, sareberz fetelîno. Namê domonanê xo kurdî nano pira.
Kurdan Kengezera 1984 tepîya tabî xêlê bedelî dayî, bedelê giranî. Nî bedelî o waxtra avê kî amenê dayene, labelê bîrûbazarê keşî de nêbî.
Ewro însanê bi rumetî bedelanê xorê wayîr vejînê. Kurdan a roze ra dimê teyna jû mereve de pêronêda.
Heto jû de ko, heto jû de deste, heto jû de hepisxaneyî, heto bîn de kî teverê welatî macurîye de kurdan her mereve de est xover. 15ê Kengezere rê wayîr vejayî.
Dezgê xo nayî ro, çapemenîya xo nêro. Alevî xo kerd eskera, xiristîyanî xo kerd eskera, cenîyan seweta kamîya xo dapêro.
Kilmek: 15ê kengezere kamîya her keşî dê ci, kes bêkamîye û bêwayîr nêverda.
A roze ra nat her kes kilama xo vano.
Qersuna virene her het de halkerdena mesela rê raye kerde ra. Çiqas ke bi taybetîye dewleta tirkî xo ana bena, oncakî mejburîya na mesela halbikero.
Endî keşî ra serbestîye nîna wastene, yena ciwîyayene, yena guretene. Xoserîya demokratîk de na rind yena vînitene.
Zordarîya dewleta tirkî endî miletê ma nêtersnena.
Raştîye de dewlete endî tersena. Çike zonena ke kes cira tewa persnêkeno. Jê verî kes verê memuranê dewlete de çoku ronênano.
Na semedra wo ke, gune na roze ebi heqe bêro pîroz kerdene.
Roşana sima xêr û bimbarek bo.