G7 krizinde Fransa’nın ABD’ye restleri

Selma AKKAYA selmaakkaya@hotmail.fr

Kanada’daki G7 görüşmeleri, dünya ekonomisinin merkezindeki emperyalist ülkeler arasında savrulan tehditlerle son bulurken, ABD ve Fransa arasındaki restleşme de Fransa cumhurbaşkanı Macron G6 önermesini savunurken, Trump Rusya’nın zirveye dahil edilmesi fikriyle G8 önermesi getirdi.

Kerhen ABD’nin imzaladığı G7 anlaşması, emperyalist ülkeler arasında çelişkilerin ve ayrılıkların giderek derinleştiğinin göstergesi oldu.

G7’deki çelişkiler, ABD’nin; Avrupa Birliği’nden, Kanada’dan ve Meksika’dan yapılan milyarlarca dolarlık ithalata gümrük vergisi uygulama tehditleri üzerine dışa vurdu. Söz konusu tartışmayı büyüten bir diğer önemli gelişme de, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un ABD dışında 6 ülke ile anlaşmayı imzalama teklif etmesi oldu.

Tartışmalar ve çelişkilerin temel noktası sadece ticaret eksenli değildi elbet. Trump yönetiminin başlattığı ticari hamlenin yanı sıra, iklim değişikliği anlaşmasına ABD’nin imza atmaması yine İran’a yaptırımlar, Suriye krizi ve Filistin sorunu hakkında emperyalist ülkeler arasında çelişkilerin giderek büyüdüğünü gösteriyor.

Fransa ve Almanya özellikle ABD’nin gümrük vergileri hamlesini bekliyordu. ABD’nin son dönemde giderek derinleştirdiği kriz sürecini gören Fransa ve Almanya’nın zirve öncesi açıklamaları dikkat çekiciydi. Avrupa’nın tüm güçlerinin son dönemde silahlandığı artık gizlenmiyor. G7 zirvesinden sadece bir hafta önce, Angela Merkel, Macron’un NATO’dan bağımsız ve Britanya’nın katılımına açık bir ortak Avrupa savunma gücü oluşturma teklifine desteğini açık bir dille ifade etmişti.

ABD’nin gümrük vergileri, olası yıkıcı sonuçlarıyla birlikte, karşılıklı olarak yükseltilen bir gümrük vergileri sarmalını harekete geçirmesi dışında önümüzdeki süreçte yeni çatışma noktalarının ortaya çıkaracağı açık. Özellikle hem Fransa hem de Almanya’dan gelen açıklamalar bu anlamda dikkate değerdi.

Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupalı güçleri, “çıkarlarını daha da saldırgan bir şekilde” savunmak için “birlikte” karşılık vermeye çağırırken, Fransa Devlet Başkanı Macron, Trump’ın yaptırım tehditlerine yanıt olarak, “Bu karar yalnızca yasa dışı değil, birçok açıdan bir hatadır. Ekonomik ulusalcılık savaşa yol açar. 1930’larda olan şey, tam olarak budur” dedi.

Emperyalist devlerin kendi aralarındaki krizi yöneteme durumuna geldiği G7 zirvesinde ortaya çıkan tabloyla bir kez daha anlaşıldı. Önümüzdeki yıl zirveye Fransa’nın ev sahipliği yapma kararı alınırken, ticari ve askeri anlamda ülkeler arasındaki krizin giderek derinleştiği böylesi bir buhrandan geriye G kaç kalır bilinmez!