Hay huy!

Nêzon ‘kamî se vat, nêzon kamî se kerd, bî leteyî…..’
Qarnaşî qotik verê velikî de!
Her tim nîya rê.
Sarê ma ke polîtîka viraste, Tirkî vanê ‘hayê benê pirtleyî.’
Bi na tore mesela xo ya bingehine halkenê. Tim tim nîya pê xo xapnenê.
Destcikerdena xoverdayîsê 84 ra na het, nîya fikrînê, nîya omid kenê.
O waxt vatenê ‘nî hevikê eşqîyayî yê, nejdî de pêroyîne qirkeme.’ Dima vat ‘ha ewro ha meste, nînan ra xeleşîme.’ Bi nî vatîsan hata ewro ameyî. En jede Tirkan bi xo zerar da Tirkîya. Dîna de fetelîyayî pars kerd are, seweta qirkerdena Kurdan. Kurdan ra qederî herkesî de bî dost.
Pêro dewlemendîya Tirkîya seweta tertelê Kurdan û çekan dêrs kerde. Mafîya û çeteyî nayro na dewleta ‘girse’. Bêqanunîye kerde qanun.
Maya Tirkîya fîşte bervîs.
Nika nî rozan de onca polîtîka kane û nêwese anê kar.
Se bîyo? Vanê ‘PKK ha wa, bena letîye.’
Se bîyo? Vanê ‘sarê hetê jûyî Cemîl Bayık onceno, yê hetê jûyî Murat Karayilan onceno, heto jû nêzon kam onceno, heto bîn de kî Öcalan teyna mendo.’
Kurdî çiqas ke polîtîka rinde virazenê, xo kenê newe, Tirkî honde polîtîka qilêrine virazenê û peyser sonê. Onca piloşînê polîtîka kane ro.
Çîyo ke hata nika 30 reye amo cerebnayene, onca ey cerebnenê. Muxatab qebul nêkenê, haştîye nêwazenê, wazenê bi eskerî her çî halbikerê.
Nîyadana sonê mezele ra jûyî wirznenê ra anê, vanê ‘no waxte de zerê PKK de bîyo, eke qeseybikero nêzon kam qedîno, kamî rê se beno.’
Kurdî sîyaset musê, rind kî virazenê, Tirkî sonê caye de jûyî vînenê cenê anê, vanê ‘no rind o, ney de qeseybikeme.’ Kune ra xeyalanê xorî dime.
Kurdî renganê xo vezenê wertê, Tirkî vanê ‘nî jû fek ra qeseynêkenê, bîyê çîvik çîvik.’
Fikrê xo de her tim dîktatorîye esta, coka rengan û vengan qebul nêkenê. Verecoy her çîye xo Atatürk bî, nika Recep Tayyip o.
Nêzon Kastamonu de kamî se kerdo, nêzon Tokat de kamî se kerdo, nêzon Sîlvan de kamî se kerdo, nêzon Çewlîg de kamî se kerdo.
Mesela na nîya ke!
Hata ke dewlet û miletê tirkî haştîye nêwaste, heqe Kurdan qebul nêkerdî û Kurdan ra lêborîna xo nêwaste, no nîya devam keno.
Lete kerdene, her kesî rê jû rêxistine ronayene, asme ra muxatab ardene, Kurdan rind û xiravin cerakerdene, na mesela hal nêkenê.
Gorê mi Kurdî leteyî nêbenê, her kes fikrê xo ano ra zon bi pîlan û bi proje.