HDK Avrupa 4 Şubat Kongresi

4 Şubat’ta HDK Avrupa (HDK-A) Kuruluş Kongresi yapılacak. 

HDK-A, kongresiyle, örmekte olduğu örgütsel iskeletini resmileştirecek ve merkezi kurullarını demokratik seçimle oluşturacak. Bu, ilk adımdaki örgütlenmesinin tamamlanması olacak. 

Bu ilk örgütsel adım, HDK-A’nın kendi pratik kampanyaları ve kitle çalışması içinde asıl örgütsel gelişmesi için yalnızca başlangıç basamağı olacaktır. 

Önceki platform ve güç birlikleri varken, HDK-A’ya gerek olup olmadığı tereddüdü ilerlemeyi yavaşlatmıştı. 

Bu tereddüt HDK-A oluşturucusu örgütlerde yavaşlama yaratırken aynı zamanda dışında kalmayı tercih eden pekçok örgütün baskısından da kaynaklandı. Sonuç olarak platform ve güç birliklerinin yeterli olduğu ama daimi demokratik cephe örgütlenmelerine gerek olmadığı tutuculuğu, dar görüşlülüğü yavaşlık yarattı. Oysa cepheleşme ihtiyacı antifaşist birlik yoluyla mevcut güç ilişkisini aşmak üzere kuvvetleri birleştirmek, birleşik örgütler içinde çalışmaya seferber ederek, bileşenlerin toplamından daha büyük örgütlü güç ile örgütsüz ama mücadeleye katılma potansiyeli olan yeni emekçi kitleler üzerinde daha büyük etki yaratmak demektir. 

Halkların Demokratik Kongresi-Avrupa’nın (HDK-A) Kongresi, bu dar görüşlülüğü aşma hamlesi olmalıdır. Ve örgütlü güçler yanı sıra, partilerde yeralmayan geniş devrimci ve antifaşistleri birleşik örgütlerde seferber etmeyi hedeflemelidir. Özellikle ikincilere özdeşleşecekleri ve demokratik işleyişin hakim olacağı bir mücadele örgütü yaratmalıdır.

HDK-A, Avrupa alanında varolagelen konformizmi, söylemde keskin ama göçmen işçi-genç-kadın kitleleri içinde gelişme sağlamada pasifizm olarak kendisini gösteren mevcut duruma alışkanlığı yıkmada önemli rol oynayacaktır. 

HDK-A, ilk esinini 7 Haziran seçiminde Avrupa alanındaki birlikte kitle çalışması ve coşkusundan aldı. Bugün de geleceğe doğru birliğini çelikleştirmenin ve gelişme sağlamanın harcını yine kitle mücadeleleri ve kampanyalarından alacaktır. 

OHAL’e hayır kampanya kararını geçen genel toplantısında almıştı. Şimdi Erdoğan faşizminin Anayasası referandumu var. Kongre, muhtemelen bu kampanyayı OHAL’e ve Erdoğan faşizminin anayasasına hayır biçimine dönüştürmeyi kararlaştırır. 

Türkiye ve Kürdistanlı göçmenler içinde bu kampanyayı, 7 Haziran Avrupa seçim çalışmasındaki gibi yoğunlaşarak, coşkuyla ve kararlılıkla yürütmek, Erdoğan faşizmine karşı mücadeleye katkının yanı sıra HDK-A’ya kendisini pekiştirip geliştirme fırsatı verecektir. 

Vurgulamak gerekir ki, HDK-A, aynı zamanda göçmen emekçileri Avrupa ülkeleri işçi sınıfı, kadın ve gençlik mücadelelerine seferber etmede de rol oynamalıdır. HDK-A’nın bileşenleri enternasyonalist mücadeleye yaklaşımda farklı perspektiflere sahip olabilirler. Ama Avrupalı dünya tekellerinin, hükümetleri eliyle, işçiler üzerindeki neoliberal kapitalist saldırganlığına, emperyalist savaşlara ve faşizme karşı mücadele ortak yanımızdır. Bu ortak yanımıza dayanarak HDK-A’yı Avrupalı işçilerin her günkü mücadelelerine göçmenleri seferber etmenin aracı yapabilmeli, göçmen gettoculuğunu yıkmanın üretken silahına dönüştürebilmeliyiz. 

Bu, aynı zamanda HDK-A’yı kısmi bir ilgiyle izleyen eski yeni, yaşlı genç devrimcilere, Kongre’ye katılmaları, HDK-A içinde ve etrafında mücadeleye deneyim ve birikimlerini katmaları için bir çağrıdır.