İçinizdeki devlete savaş açın!

Birkaç gün önce Libertalia yayınlarından Belçikalı filozof Raoul Vaneigem’in yeni kitabı, “Devlet ve Piyasa Zorbalığına Karşı Hayata Çağrı” okuyucuyla buluştu. Fransa’da Sarı Yelekliler, sosyal eşitsizlikler ve eşit bir hayat için ne yapmalı sorusunun giderek daha sesli ifade edildiği bir dönemde, bu soruya yanıt anlamında; Zapatista, Rojava ve Fransa’da yaşanan ZAD deneyiminin yol gösterici olduğunu ifade ediyor.

Devletin ve çok uluslu şirketlerin açgözlülüğünün, doğal kaynakların avcılığından başlayarak tüm iktidarlara düşman olan örgütlenmeleri yok etmek için büyük bir çabanın olduğu bir dönemde, insanlığın ortak değeri niteliğinde olan Zapatista, Rojava ve ZAD deneyiminin yol göstericiliğini ortaya koymaya çalıştığını ifade eden yazar, “mücadele konusunda içimizi çölleştirmelerine, umutsuzluğa izin vermeyelim” diyor.

Notre-Dame-des-Landes havalimanı projesine karşı geliştirilen ZAD direnişi ve oluşturulan alternatif yaşam alanı yılları bulan saldırganlıkla karşı karşıya kaldığını ifade eden yazar, Meksika hükümeti ve paramiliterlerin Zapatista topluluklarını sürekli olarak tehdit ettiğini belirterek, Batı’nın çıkarları ve petrol diktatörlüklerinin ve onların yarattığı DAİŞ barbarlığına karşı halkın haklarını tesis etmeye kararlı bir toplum olan ve bu ölüm partisine karşı çıkan Rojava savaşçılarını izole edildiğini hatırlatırken, elde edilen deneyimin insanlığın kurtuluşu için ortak değerler olarak sahiplenilmesi gerektiğini ifade ediyor.

“Kar orduları, çılgın para bağımlıları, sadece dişlilerin zekasına sahip mekanik kuklalar, gerçek düşmanlarımız” olduğunu ifade eden yazar, yaşanan savaşların insanlığın değil, kar ordularının savaşı olduğunu ifade ederken, “gücün hep silahın” arkasında olduğunu beynimize kazımak istediklerini ama Rojava deneyimi düşünüldüğünde iktidarlara ve bölgedeki aktörlere baktığımızda asıl gücün orada yaşamı gerçekleştiren ütopyanın sahiplerinde olduğunu görüyoruz.

Yazar aslında bize Zapatista, Rojava ve ZAD deneyiminden yola çıkarak ve burada yaratılan değerlere kitabında yer verirken içimizdeki devletten bir nebzede olsa kurtulmamızı öneriyor. Orduların, savaş kuvvetlerinin, polisin, devletin tüm araçlarıyla toplumu kuşatan ve içsel olarak yarattığı korkuları bir tarafa bırakarak yaşamı yeniden kurma konusunda çevremizde alanlar yaratmamızı öneriyor. Söz konusu deneyimlerin iyi incelenmesi gerektiğini ifade eden yazar, “bu küçük özerk ve federe toplulukların toprağı herkes için ekilebileceğini, tıbbi bakım sağladığını, doğal enerji üretilebildiğini, yenilenebilir ve ücretsiz olduğunu (ekolojik mafyalar tarafından göz ardı edilen bir seçeneği) göstermiştir.” diyerek durumu özetliyor.

Ballast adlı alternatif dergiye konuya dair demeç veren Belçikalı filozof Raoul Vaneigem, Fransa’da alternatifçilerin aylardır Sarı Yeleklilerin eylemleri etrafında yürüttüğü tartışmalara da bu anlamda bir yol gösteriyor. Özetle yazar söz konusu kitap ile; “Devlete karşı sokakta olmak evet ama alternatif yaşam ütopyanız ne” sorusunun yanıtının insanlığın yarattığı bu üç deneyim ışığında görülebileceğini ifade ediyor! Hem üç deneyime dair bilgiler hem de önermeleriyle ‘içinizdeki devlete savaş açın” diyen okumaya değer bu kitap Fransız alternatifçilerin gündemi olmaya başladı bile!