Kadınlara doğum sırasında kötü muamele

Dört düşük gelirli ankete katılan kadınların üçte birinin, doğum sırasında kötü muameleye maruz kaldığı ortaya çıktı.

Haftalık tıp dergisi Lancet’te dün yayınlanan yeni kanıtlar, dört düşük gelirli ülkedeki kadınların üçte birinden fazlasının sağlık tesislerinde doğum sırasında kötü muamele gördüklerini gösteriyor. Daha genç ve daha az eğitimli kadınların fiziksel ve sözlü suistimal, damgalanma ve ayrımcılık, rızası olmadan yapılan tıbbi prosedürler, prosedürler sırasında güç kullanımı ve sağlık çalışanlar tarafından ihmali içerebilecek şekilde kötü muameleyle karşılaştığı tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) Gana, Gine, Myanmar ve Nijerya ülkelerinde 2 bin 16 kadını doğum esnasında gözlemledi, anket yaptı. Kadınların 838’inin (yüzde 42) fiziksel ve sözlü taciz, damgalanma veya ayrımcılık yaşadığını tespit etti. Kadınların yüzde 14’ü tokatlanmak, vurulmak suretiyle fiziksel istismara uğradı. Ayrıca rızası olmadığı halde 190 kadına epizyotomi (doğum sırasında vajinanın açılışında yapılan cerrahi kesikler) işlemi, 35 kadına da sezaryen doğum yaptırıldı. Vajinal muayene vakalarının yüzde 59’u da izinsiz gerçekleştirildi.

Fiziksel istismara ek olarak, 2 bin 16 kadından 752’si (yüzde 38) bağırma, azarlama ve alay etme biçiminde sözlü tacize uğradı; 11 kadın ırk ve kökenleri nedeniyle ayrımcılığa uğradı veya damgalandı.

Sağlık kurumu, kadınların şefkatli ve saygın bir şekilde muamele görmesini sağlamak için -sağlık sistemlerini sorumlu tutmaktan, kaliteli sağlık bakımı için yeterli kaynakların sağlanmasına ve kadın hakları konusunda açık politikalara kadar – bir strateji çerçevesi önerdi:

* Kadınların ihtiyaçlarını akılda tutarak emek koğuşlarını tasarlamak.

* Tıbbi müdahaleler etrafında bilgilendirilmiş rıza sürecinin iyileştirilmesi.

* Kaliteli bakımı teşvik etmek için sağlık çalışanlarına rehberlik ve destek sağlamak.

* Tüm kadınlara doğum ve doğum sırasında eşlik etme hakkı verilmesi.

* Kötü muamele veya suistimali tolere etmeyen kaliteli analık hizmetleri için kamu talebi oluşturma.

WHO, meslek birliklerini doğum uzmanlarından ebelere kadar kaliteli bakımı teşvik etmeye ve desteklemeye katılmaya çağırdı.

HABER MERKEZİ