Kemik kanseri

Diğer kanser hastalıklarında olduğu gibi kemik kanseri de kontrolsüz bölünen vücut hücrelerinin oluşturduğu kitle veya şişkinlik olarak meydana çıkmaktadır. Kemik kanserinin nedeni henüz bilinmemektedir.

Kemikte başlayan kanser ile metastaz olarak adlandırılan ve diğer organlardan / dokulardan kemiğe dağılan kanser vakaları birbirinden farklı olmaktadır. Kemikte başlayan kanser çok nadir, metastaz ise daha sık görülmektedir. Ancak tümörlerin çoğunluğu iyi huyludur. Kemik kanseri daha çok erkeklerde görülmektedir. Tümörun gelişimi ve harabiyeti hücrelerin biyolojik davranışlarına göre değişmektedir. Bazı kemik tümörleri ancak tesadüfen yakalanabilirken bazıları hastayı rahatsız eden pek çok belirtiye neden olmaktadır.

Belirtilerin başında kemik ağrısı gelmektedir. Bu ağrı çoğu zaman süreklidir ve aktiviteye bağlı olmayıp istirahatte de devam etmektedir. Ağrılar birçok hastada gece kötüleşmektedir. Kemikte başlayan kanser türleri şişkinliğin belirginleşmesiyle de kendisini gösterir. Şişkinlik eklem yerine yakınsa ve gittikçe büyüyorsa hareket açısından engel teşkil edebilir. Oluşan kitle veya şişkinlik kemiği zayıflatıp çabuk kırılmasına sebep olmaktadır. Bu da ağrının artmasına sebep olmaktadır. Bazen travma veya kırık sonrası tahlillerde kemik kanseri tesadüfen meydana çıkmaktadır. Ancak kemik travma veya kaza yaşanmadan da kırılabilmektedir. Diğer kanser tiplerinde olduğu gibi ateş, aşırı gece terlemesi, halsizlik ve kilo kayıbı da yaşanabilir.

Kemik kanserinde röntgen, tomografi, sintigrafi vb tetkikler gereklidir. Tomografi daha çok kemiksel ayrıntıları görebilme açısından yararlı olmaktadır, sintigrafi ise metastaz olup olmadığını ya da tümörün aktivite oranı hakkında bilgi vermektedir. Ancak tahliller sırf kemikleri kapsamamalıdır. Bunun dışında kemiklere dağılan kanser türleri ve kemik kanserinin dağılabileceği organlar ve dokular da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların başında akciğer, prostat, guatr, böbrek ve göğüs kanseri gelmektedir..