Kewelokî dûştê Gargamelî

Dûştê girotişê qenalanê televîzyon û radyoyan de nêrazîbîyayenî ramenê. Temaşekerdoxê Zarok TV, domanê (qeçek) werdî zî seba girotişê qenala xo zaf xemgîn û bi qehrî yê. Domanê ke vanê ‘ma nêwazenê kartonfîlmê bi tirkî nê, bi ziwanê xo yê dayike de temaşe bikerê’ wazenê ke desinde qenal abîyo. Herzewbîn malbatanê domanan zî girotişê Zarok TV rê nêrazîbîyen damûsnay.

Zarok TV zaf hetkarîya ma kerd
Habîp Sokucu ke pîyê keynaya 2 serrî yo, aşkere kerd ke, seba ke keynaya xo bi ziwandê xo û kulturê xo pîl bikerê tekoşîn kenê. Sokucu vist vîrî ke keye de ê tirkî qisey nêkerê û wina va: “Seba aveyberdişê domananê werdî kartonfîlmî zaf muhîm ê. Na babed de Zarok TV zaf hetkarîya ma kerd. Rexmo ke keynaya mi Nîsa hewna werdîya la bi keyfekê gird temaşeyê Zarok TV kena. Zarok TV seba domanan gureyîneke zaf rind bi. Nîsa qet destûr nêda ke ma qenaleke bîn akerê. Rîwalê kartonfîlmanê ayî ma gegane nêşa ke xeberan temaşe bikerê. Musnayişê Nîsa bi kurdî de rolê Zarok TV zaf gird o.”

10 hebî akenime
Sokucu hayr ant polîtîkayanê înkar yê dewletî ser û da zonayen ke dewlet tenya ma nê, domananê ma zî, ziwanê ma zî, kartonfîlmanê ma zî zey dişmen vînena. Nêwazena ma, domanê ma avey şirê. Habîp Sokucu vist vîrî ke dewlet verra kurdî polîtîkayanê xo yê asîmîlasyonî xorîn kena, Zarok TV rîwalê na polîtîka ame padîyayiş. Pîyê Nîsa Habîp Sokucu tewr peynî de va, “Wa xo vîr ra nêkerê ke no şar bê alternatîf nîyo. Jew Zarok TV bigêrîyo se, hurendîya ci de 10 Zarok TV abîyenê.
Domanan ra Fatîh Saglam o ke 9 serrî yo zî ano ziwan ke ey bi kêfweşî Zarok TV û Kewelokan temaşe kerd. Fatîh dano zonayen ke bi temaşekerdişê Zarok TV kurdîya ey her roj heveyna avey şî û wina va: “Mi kilama xo ya sifte Zarok TV ra musîya. Heta ke qenal reyna abîyo ez kartonfîlmanê verêran ser înternet ra temaşe kena.”

‘Wa  Zarok TV desinde akerê’
Evîn Dulek a 8 serrî ke bi kêfweşî Zarok TV temaşe kerd zî girotişê Zarok TV ra zaf qehrîya ya. Evîna ke wextê xo yê teberê mektebî bi temaşekerdişê Zarok TV ravêrnena, keye de destûr nêdana ke qenaleke bîn bîro temaşekerdiş. Evîn badê temaşekerdişê Zarok TV endî kuçeyan de dest pa qiseykerdişê kurdî kerd û kayanê xo zî bi kurdî kaykerd. Evîna werdî ke veng da sermîyanan û her kesî va ‘Ez herkesî rê vana, wa a Zarok TV ca de akerê. Seba weşîya ma û aveyberdişê kurdî wa peyser akerê.’

Çima girotî?

Domanan ra Nergîs Oral a ke 11 serrîya zî dana zanayişî ke ayî tewr vêşêr Kewelokan ra hes kerd. Nergîs aşkere kena ke Kewelokan dûştê efsûnkar Gargamelê xirabî tekoşîn kerd û vana, la seba ke Kewelokî rindîyê ê dê tekoşîn qezenc bikerê. Nergîs a heskerdoxa Zarok TV zî rîwalê girotişê qenala xo bi hêrs a zî wazena ke Zarok TV ca de bîro akerdiş..
Domana 5 serrî Mehbuba Kuçukkaya zî vana “Wa qenala ma akerê, ma wazenê kartonfîlmanê xo temaşe bikerê. Wa kartonfîlmanê ma peyser bidê ma, çima qenal girotî?

‘Kartonfîlmanê ma megîrê’

Ozgur Alptekîn o 8 serre ke qehrîyayo zî va, “Wa qenala ma megîrê.” Comert Akyuz o 7 serre zî waşt ke kartonfîlmanê înan nîrê giroten û va, yê kê ê ma rê danê nê, ma yê xo wazenê.” Domanan ra Musa Akyuzî zî wina va: “Ma bi tirkî nê, bi ziwandê xo wazenê kartonfîlman temaşe bikerê.” Wendekara mektebê navîn Dîlan Taş a ke 12 serrî ya bi nê vatenan nêrazîbîyenê xo verra girotişê Zarok TV rê damûsna: “Eke pir wazenê wa qenalanê kartonfîlmanê tirkî bigîrê. La wa qenala ma peyser akerê. Ma her çî bi ziwandê xo de wazenê.  

DÎHA/STENBOL