Keyeyê înan ra tadayî zilim kenê

Basutçu vat ke verba  grewa veyşanayîyê tûtsaxan ra  çiqas goş bidîngîyo rewşa bê hiqûqî heme cayan ra vila bena. Eyêke vanê ma demokratî,şorişî nê kismî ganî xoverodayîşî ra  veng bide.Eke zaf veng nêvejîyo se dewlete û hikûmat hîrê meymûnan kay keno .Eke zaf veng bivejîyanê se ewro Leyla Guvene  greva veyşanayî  rojê 157 îne de nêbîynê.Eke hîna veng bivejîyanê se nêkewtê  mewsîmê dîyîne. No warî de ganî heme kes hîsigerî bo û xoverodayîşî ra ven bido.

ZEYNEP KURAY / ANF/STENBOL

Endamê paştîdayîşê însîyatîfê Marmara Bîlal Basutcu dîyar kerd ke devlete tepişteyê sîyasîyan ra sebake greva veyşanayîra fek veradê   keyeyanê înan ra tadayî û zîlim kenç.

Heremê Marmarada seba ke Rayverê Şarê Kurdan Abdullah Ocalanî ser o tecrit wedarîyo tepişteyê giroteyî bêdem û bêdore greva xoverodayîş veyşanayîdê dewlete tepişteyan ser o heme îhlalê hekan kena  û enkazî wazena ke  keyeyanê tepişteyan sero tadayî û zîlimkarî veyîyayî raşte.

Endamê paştîdayîşê însîyatîfê Marmara Bîlal Basutcu vat ke ez daîmî keyeyê tepiştan reyde têkilîda la sebake keyeyê tepiştan şîyenê ziyaret wexto ziyaret ra vejîyenê tebera korê merdîmî keyeyanê tepiştan ra vanê ma polêsî û înan daîmî tadayî kene û nê sebeb ra zî  keyeyê tepiştan nê warê zîlim o rtadayîyî de lomey kene. Nê şahisî ke xo polês nawnenê wext wext rayîrê tepişteyan birnenê  yanzî înan telfonan reyde tehdit û şantaj kene ke vanê wa gedeyê şima greva veyşanayîra fek veradê. Gedeyê şima rêxistine înan bi rewşa zoraki ra kene greva veyşanayî . şima zî hewayê ma vajê ke ma zî înan tahliye bikerê.

Keyeye zî tepiştey zî sereyê xo nêranenê

Basutcu ard ziwan ke en peynî de 9 nîsanî de zindanê Sîlîvrede  pîyo ke şîyeno zîyaretê lajê xo  eynî merdimi rayîrê ey birnenê vanê wa gedeyê şima greva veyşaneyî veradê  şêrê înan îkna bikerê wa înan zî xoverodayîşê greva veyşanayî ra fek veradê nê hewa tadayî û şantajê xo ramnenê ke wa tepişteyî zî seryê xo ranê û îradeyê xo teslîm bikerê.

Rewşa kirîtîkî ra vêrenê

Basutcu  vat ke ‘Zindananê Tirkîya de 16 Kanunî de  greva veyşanayî de 335 tûtsaxê tepişteyî bî  û 1 Adarîra dîme zî  hûmareyê tepişteyî ke grewa veyşanayî de hûmareyî înan bi 7000. Basucu ana dewam kerd Heremê Marmara de enka 17 zindanan de Wekîlê HDP Hemserekê şaraderîyan îderakerdoxo partî û endamî 2.500 tûtsaxî verva tecrîtîra greva veyşanayîdê .Hemserekê DTK û Wekîlê HDP leyla Guven ra yew yew hewte vere coyî  greva veyşaneyî destpê kerde û bi verênî ra zindanê Xarpête de 163 rojîyo ke greva veyşanayîdê  û rewşa nê tûtsaxan rewna aşamaya krîtîkîra vyartî.Zindanê Xapête de greva veyşanayî de 6 cenîyê tûtsaxî çime înan hînê nêveynenê û nêeşkenê zî  yew çî bişimnê . Basutcu  dîyar kerd ke Heremê Zindanê Marmara de 123 rojîyo ke tûtsaxî grewa veyşanayî dê û rewşa weşîya înan qet rind nîya çime înan hidî hêdî nêveynenê  rewşa halê înan ra hînê taqat nêmendo.Zindanê Kanrira F tîpî de  tûtsaxê sîyasîyan ra Turan Guna,Mesut Atiş,Sadettin Yaşar rewşa weşîya înan rind nîya û herke şana hîna zaf xidar bena.Seba ko hîrê tenî ke yew hücrede Guna,Atîş,û Yaşar hînê nêeşkenê ke rayîrîde şêyrê.

Zindanan de gef vendîş û keyfî gurênayîşî romîyenê

Keyeyê tûtsaxan  eyêke gedeyê înan zinanandê heqê bêîhlalî gef vendîş û tehtîdî  romîyenê.

Zindanê Bursa Tîpa H de 1 Adarîrî ra heyana ewro  eyêke greva veyşanayîdê înan ra Îdrîs Başaran hetê gardîyanan ra tehtîd beno  û gardîyanî Îdrîsîra vanê ke heme  talîmatê rêxistini ti zindan de gurênenê û ti eşkenê ke xo feda bikerê  û nê hewa tehdîtan û kefan kene.

“Ancî zindanê Bandirma  zindana Tîpa T de tûtsaxê ke greva veyşanayî de bi rewşa sanayîşî ra kitabanê înan ra dest senanê, veranêdanê ke vengê berzî ra deyran bigoştarê , bi tena Tv yê A HABER, ATV bigoştarê. Rojnameyê çepan , Yenîyaşam  û radûnî heme kom kerdî nêdanê înan. Nê heqê bêîhlalî heme zindana de romîyeno.”

Verba ma de 7 hinzar merdîmî estîke xo feda bikerê

Basutçu  ard zîwan ke seba greva veyşaneyî biqedênê rêbaze tehdit şantaj mnîyo, ganî Îmralî de tecrîd wedararnî yo. Tecrîtê Îmralî  ana dewam ko se, eke raştîşya Tirkîya wertede nêwedarîyo se greva veyşanaya nêqedîyena.

Talebê Leyla Guven û tûtsaxê sîyasîyan bi tena gurênayîşê hiqûkî yo û Basutçu ana dewam kerd:” Bêrêz Ocalan ana yew tepişte nîyo”Seba ke devlete rewşa Ocalanî weş fam kerdo ke  nê hesesîyetê kurdan ser o zaf kay kene çîyê qrêjan kenê. Wa devlete xo vîrênêkr vera ma de rewşa fedayîyî ra 7000 hinzar merdimi estî û heme zî  qerarlîyê. Seba ke yew tasfîk nêkeno ke  çalakîyê fedeyî bibê ancî zî Ewropa de 2 kesî  û 7 tûtsaxê sîyasî çalakîya fedayî viraşte. La devlete seker? Seba le talebe tûtsaxê sîyasîyan bîyarê ca û game bifînê herûnda înan de cenazeye tûtsaxan remnayî ,cayê tazîyeyan hewana . Hewyê yew dewlete korsane vejîyay raşte.